Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2013.38

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 sierpnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz oraz z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 21 sierpnia 2013 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz oraz z zakresu 2500- 2570 MHz oraz 2620-2690 MHz, określone poniżej w tabeli, na obszarze całego kraju, przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej, przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.
Lp.Oznaczenie rezerwacji częstotliwości

(blok częstotliwości)

Zakres częstotliwości
1Rezerwacja częstotliwości A791-796 MHz oraz 832-837 MHz
2Rezerwacja częstotliwości B796-801 MHz oraz 837-842 MHz
3Rezerwacja częstotliwości C801-806 MHz oraz 842-847 MHz
4Rezerwacja częstotliwości D806-811 MHz oraz 847-852 MHz
5Rezerwacja częstotliwości E811-816 MHz oraz 852-857 MHz
6Rezerwacja częstotliwości F2500-2510 MHz oraz 2620-2630 MHz
7Rezerwacja częstotliwości G2510-2520 MHz oraz 2630-2640 MHz
8Rezerwacja częstotliwości H2520-2530 MHz oraz 2640-2650 MHz
9Rezerwacja częstotliwości I2530-2540 MHz oraz 2650-2660 MHz
10Rezerwacja częstotliwości J2540-2550 MHz oraz 2660-2670 MHz
11Rezerwacja częstotliwości K2550-2560 MHz oraz 2670-2680 MHz
12Rezerwacja częstotliwości L2560-2570 MHz oraz 2680-2690 MHz
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego są projekty następujących dokumentów:
1) ogłoszenia o aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz oraz z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej;
2) dokumentacji aukcyjnej na rezerwacje częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz oraz z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej.
3. Projekty dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego są udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 1 października 2013 r., w formie elektronicznej na adres e-mail: aukcja@uke.gov.pl lub pisemnej w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godzinach 8:15 - 16:15.
5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie;
2) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).