Ogłoszenie rocznego planu egzaminów teoretycznych na rok 2022.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2022.62

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE Nr 17
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 7 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu egzaminów teoretycznych na rok 2022

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846 i 2185) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wypisywane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1678) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia zaktualizowany roczny plan egzaminów teoretycznych na 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

ROCZNY PLAN EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH NA 2022 r.

1.
Terminy, miejsce, forma i zakres egzaminów:

Tab. 1.1 Sesje egzaminacyjne z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych:

LP.TERMIN SESJIGODZINY EGZAMINÓWMIEJSCEFORMA EGZAMINUZAKRES EGZAMINÓW
110.01.9-15Urząd Lotnictwa Cywilnego1) ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
27.02.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
37.03.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
41.04.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
59.05.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
613.06.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
74.07.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
8-----
912.09.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
1010.10.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
117.11.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
125.12.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)

Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji egzaminacyjnej opracowuje Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE) uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

Tab. 1.2 Sesje egzaminacyjne z użyciem techniki komputerowej:

LP.TERMIN SESJIGODZINY EGZAMINÓWMIEJSCEFORMA EGZAMINUZAKRES EGZAMINÓW
111-21.01.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
220-21.01.9-15PWSZ w Chełmie Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełmkomputerowy system egzaminowania***)
38-18.02.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
48-18.03.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
54-14.04.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
67-8.04.9-15PWSZ w Chełmie Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełmkomputerowy system egzaminowania***)
710-20.05.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
820.05.9-15PWSZ w Chełmie Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełmkomputerowy system egzaminowania***)
914-24.06.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
1024.06.9-15PWSZ w Chełmie Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełmkomputerowy system egzaminowania***)
115-15.07.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
128.07.9-15PWSZ w Chełmie Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełmkomputerowy system egzaminowania***)
13-----
1413-23.09.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
1511-21.10.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
1620.10.9-15PANS w Chełmie Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełmkomputerowy system egzaminowania***)
178-18.11.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
189.11.9-15PANS w Chełmie Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełmkomputerowy system egzaminowania***)
196-16.12.9-15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
2.
Informujemy, że w sierpniu nie organizuje się sesji egzaminacyjnej, co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.
3.
Wniosek o egzamin teoretyczny należy złożyć co najmniej 30 dni przed sesją egzaminacyjną, do której kandydat chciałby przystąpić. W przypadku niekompletnego wniosku o egzamin teoretyczny, kandydat nie może być dopuszczony do egzaminu, aż do momentu uzupełnienia brakującej dokumentacji.
4.
Egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL (A)/(As)/(H), pilota liniowego ATPL (A)/(H), pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienie IR (A)/(As)/(H) przeprowadzane są w języku angielskim w oparciu o aktualną wersję banku pytań European Central Question Bank.

Egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL (A)/(As)/(H), pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL (A)/(H)/(S)/(B) przeprowadzane są w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzaminy na licencje PPL (A) i PPL (H) są dostępne z podglądem w języku angielskim.

5.
Pod adresem internetowym: https://app.ulc.gov.pl można dokonać rezerwacji na egzamin. Zalogowanie do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN-u i hasła, którego ustawienie jest możliwe, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o egzamin teoretyczny.
6.
Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami.
7.
Egzamin z języka angielskiego lub polskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego w oparciu o Krajowy System Egzaminów Językowych prowadzony jest obecnie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Dane teleadresowe do kontaktu w sprawie egzaminu KSEJ - piloci:

Nazwa OśrodkaAdresTelefon/e-mailTerminy sesji
Centrum Szkoleniowo- Egzaminacyjne Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)ul. Flisa 2

02-247 Warszawa

22 520 74 43

apawlowska@ulc.gov.pl

Każda środa i piątek

Dane teleadresowe do kontaktu ws. egzaminu KSEJ - kontrolerzy:

Nazwa OśrodkaAdresTelefon/e-mailTerminy sesji
Centrum Szkoleniowo- Egzaminacyjne Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)ul. Flisa 2

02-247 Warszawa

22 520 74 43

apawlowska@ulc.gov.pl

Wybrane wtorki i czwartki
8.
W ramach Krajowego Systemu Egzaminów Językowych działają 4 dodatkowe ośrodki egzaminacyjne:
Nazwa OśrodkaAdresZakres egzaminówTelefon/e-mail
Lotnicza Akademia

Wojskowa

ul. Dywizjonu 303 nr 35 08-521 DęblinJęzyk angielski dla pilotów i kontrolerów.22 520 74 43

apawlowska@ulc.gov.pl

Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki RzeszowskiejJasionka 915 36-001 TrzebowniskoJęzyk angielski dla pilotów
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmieul. Pocztowa 54 22-100 ChełmJęzyk angielski dla pilotów
Politechnika Poznańskaul. Piotrowo 3A 60-965 PoznańJęzyk angielski dla pilotów

_________________________________

1) Dalej jako "ULC"

*)

1. Egzaminy teoretyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji:

- FDL - licencja dyspozytora lotniczego,

- FISC - świadectwo kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej,

- AFISC - świadectwo kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej.

2. Egzaminy teoretyczne na uprawnienia:

- uprawnienia instruktorskie wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji,

- inne uprawnienia wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji.

3. Egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

**)

1. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Europejskiego Centralnego Banku Pytań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na licencje i uprawnienia:

- ATPL (A)/(H) - licencja pilota liniowego samolotowego/śmigłowcowego,

- CPL (A)/(H)/(AS) - licencja pilota zawodowego samolotowego/śmigłowcowego/sterowcowego,

- IR (A)/(H)/(AS) - uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów (samoloty)/(śmigłowce)/(sterowce),

2. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej i na licencje:

- SPL - licencja pilota szybowcowego,

- BPL - licencja pilota balonowego,

- PPL (A)/(H)/(AS) - licencja pilota turystycznego samolotowego/ śmigłowcowego/sterowcowego,

- LAPL (A)/(H)/(S)/(B) - licencja pilota rekreacyjnego samolotowego/śmigłowcowego/szybowcowego/balonowego.

3. Egzaminy teoretyczne na mechanika lotniczego obsługi technicznej Part. 66.

***)

1. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań na licencje:

-SPL - licencja pilota szybowcowego

-BPL - licencja pilota balowego

-PPL (A)/(H)/(AS) - licencja pilota turystycznego samolotowego/ śmigłowcowego/sterowcowego

-LAPL (A)/(H) - licencja pilota rekreacyjnego samolotowego/śmigłowcowego