Ogłoszenie decyzji nr 24.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1995.2.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 1995 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 marca 1995 r.
w sprawie ogłoszenia decyzji nr 24.

DECYZJA Nr 24

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 21 marca 1995 r.

zmieniająca decyzję nr 23 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1994 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535) zarządza się co następuje:

W załączniku do decyzji nr 23 MZiOS z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia limitów cen dla wybranych leków podstawowych i uzupełniających oraz wydawanych bezpłatnie na podstawie recepty w razie zachorowania na niektóre choroby przewlekłe – wprowadza się następujące zmiany:
1)
lp. 169 i 170 otrzymuje brzmienie
Lp.LNazwa/Nazwa firmyPostać i dawka ProducentUstalony max limit ceny w starych zł/szt.Limit od 1.01.1995 r. w nowych zł
123456
1691Isosorbidi dinitrastabl., tabl. powl. 0,005 g290,–0,029
Sorbonit 5Organika
Isoket
1701Isosorbidi dinitrastabl. 0,01 g320.–0,032
SorbonitOrganika
Apo-ISDN
Cornilat
Isodinit
2)
lp. 230 i 231 otrzymuje brzmienie:
123456
2301Nadroparininj. 7500 j. m./0,3 ml57.010.–5,701
FraxiparinePolfa Warszawa
2311Nadroparininj. 15.000 j. m./0,6 ml104.330.–10,433
FraxiparinePolfa Warszawa
3)
lp. 291 otrzymuje brzmienie:
123456
2911Salbutamol sulfassyrop 0,04 g/100 ml13.600.–1,360
SalbutamolPolfa Warszawa
Albuterol

Decyzja wchodzi w życie z dniem 21 marca 1995 r.