Odporność odmian ziemniaków niewpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2006.4.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2006 r.

INFORMACJA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 14 kwietnia 2006 r.
o odporności odmian ziemniaków niewpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum1)

Ogłasza się informacje o odporności odmian ziemniaków niewpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum, określonej przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie:
1)
ziemniaki odporne na patotyp 1(D) grzyba Synchytrium endobioticum: Natalie, K 3308;
2)
odmiany ziemniaków nieodporne na patotyp 1(D) grzyba Synchytrium endobioticum: Asva, Falko.

Ziemniaki w trakcie badań: Colombo, E94/575/859, 93-322-2 (Balino), Globe, 95-107-2.

______

1) Niniejsza informacja była poprzedzona informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2006 r. o odporności odmian ziemniaków niewpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. Urz. Min. Roln. i Rozw. Wsi Nr 2, poz. 2).