Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.6.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Mieszkowice Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

EO-0151-3/2013

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje:

§  1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. w Nadleśnictwie Mieszkowice łączy się obręby leśne Mieszkowice, Łysogórki i Godków w jeden obręb leśny Mieszkowice.
§  2. W związku ze zmianą określoną w § 1 Nadleśnictwo Mieszkowice będzie posiadało jeden obręb leśny o zasięgu terytorialnym 560,11 km2.
§  3. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Mieszkowice nie ulegnie zmianie i będzie równy zasięgowi terytorialnemu obrębu leśnego Mieszkowice zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§  4. Z dniem wskazanym w § 1 tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Mieszkowice.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZASIĘG TERYTORIALNY

Nadleśnictwa Mieszkowice

Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWojewództwo,

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny

(lub jego część)

Mieszkowice

(10-17)

Mieszkowice

(10-17-1)

zachodniopomorskie

gryfiński

Miasto Cedynia

wszystkie
gryfiński

Gmina Cedynia

Orzechów cz., Osinów Dolny, Radostów, Golice, Żelechów, Siekierki, Stary Kostrzynek, Stara Rudnica
gryfiński

Gmina Chojna

Białęgi, Narost, Brwice, Jelenin, Czartoryja cz., Godków cz., Kaliska cz.
gryfiński

Miasto Mieszkowice

wszystkie
gryfiński

Gmina Mieszkowice

Kurzycko cz., Kłosów cz., Czelin cz., Stary Błeszyn, Siegniew, Kępa, Gozdowice, Stare Łysogórki, Wierzchlas, Zielin, Sitno, Goszków, Troszyn, Goszkówek, Kamionka
gryfiński

Miasto Moryń

wszystkie
gryfiński

Gmina Moryń

Dolsko cz., Mirowo cz., Gądno, Przyjezierze, Bielin, Młynary, Przyjezierze II, Witnica, Stare Objezierze, Klępicz cz., Nowe Objezierze
gryfiński

Miasto Trzcińsko Zdrój

Trzcińsko Zdrój 4
gryfiński

Gmina Trzcińsko Zdrój

Chełm Dolny cz., Chełm Górny, Piaseczno cz., Klasztorne cz., Górczyn, Smuga, Gogolice, Rosnowo cz., Rosnówek, Drzeszcz, Czarnołęka cz.
myśliborski

Gmina Dębno

Warnice cz., Smolnica cz.
Nadleśnictwo Mieszkowice: zasięg terytorialny 560,11 km2

powierzchnia ogólna 23 136 ha

powierzchnia leśna 21 883,3 ha