Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.4.47

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Kudypy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

EO-0151-1/2013

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje:

§  1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. w Nadleśnictwie Kudypy łączy się obręby leśne Kudypy i Łyna w jeden obręb leśny Kudypy.
§  2. W związku ze zmianą określoną w § 1 Nadleśnictwo Kudypy będzie posiadało jeden obręb leśny o zasięgu terytorialnym 694 km2.
§  3. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Kudypy nie ulegnie zmianie i będzie równy zasięgowi terytorialnemu obrębu leśnego Kudypy zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§  4. Z dniem wskazanym w § 1 tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Kudypy.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZASIĘG TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA KUDYPY

Nazwa

nadleśnictwa

Nazwa obrębu leśnegoWojewództwo, powiat, gminaObręb ewidencyjny

(lub jego część)

Kudypy

(07-09)

Kudypy

(07-09-1)

warmińsko-mazurskie olsztyński

Gietrzwałd

Gietrzwałd cz., Granity, Łęguty cz., Łupstych, Naglady, Naterki, Pęglity cz., Sząbruk, Unieszewo cz., Woryty
olsztyński

Jonkowo

Gamerki Wielkie cz., Garzewko, Giedajty, Godki, Gutkowo, Jonkowo, Kajny, Łomy, Mątki, Nowe Kawkowo, Polejki, Porbady, Pupki, Stare Kawkowo, Stękiny, Szałstry, Warkały, Wilimowo, Wołowno, Wrzesina, Węgajty
olsztyński

Stawiguda

Bartąg cz., Tomaszkowo cz., Dorotowo cz., Jaroty cz.
ostródzki

Łukta

Komorowo cz., Łukta cz., Mostkowo cz., Pelnik
M. Olsztyn

M. Olsztyn

Olsztyn cz.
lidzbarski

Lubomino

Wapnik cz., Wójtowo cz., Świękity, Piotrowo, Samborek, Rogiedle cz., Ełdyty, Wilczkowo, Lubomino cz., Zagony cz.
olsztyński

Dobre Miasto wieś

Łęgno, Nowa Wieś Mała, Głotowo, Knopin cz., Swobodna, Barcikowo cz., Cerkiewnik, Kabikiejmy Dolne cz., Bzowiec, Praslity cz., Smolajny cz., Kosyń cz., Stary Dwórcz.
olsztyński

Dywity

Brąswałd, Bukwałd, Dywity cz., Ługwałd cz., Redykajny, Sętal cz., Spręcowo cz.
olsztyński

Światki

Garzewo, Gołogóra, Jonkowo, Kalisty cz., Klony, Konradowo, Kwiecewo, Różynka, Skolity cz., Świątki, Worławki, Wysokie
olsztyński

Gmina Dobre Miasto miasto

Dobre Miasto cz.
Nadleśnictwo Kudypy:zasięg terytorialny

powierzchnia ogólna

powierzchnia leśna

694 km2

17 930,92 ha

16 423,52 ha