Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.6.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Bierzwnik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

EO-0151-4/2013

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje:

§  1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. w Nadleśnictwie Bierzwnik łączy się obręby leśne Bierzwnik i Wygon w jeden obręb leśny Bierzwnik.
§  2. W związku ze zmianą określoną w § 1 Nadleśnictwo Bierzwnik będzie posiadało jeden obręb leśny o zasięgu terytorialnym 373,16 km2.
§  3. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Bierzwnik nie ulegnie zmianie i będzie równy zasięgowi terytorialnemu obrębu leśnego Bierzwnik zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§  4. Z dniem wskazanym w § 1 tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Bierzwnik.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZASIĘG TERYTORIALNY

Nadleśnictwa Bierzwnik

Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWojewództwo,

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny

(lub jego część)

Bierzwnik

(10-02)

Bierzwnik

(10-02-1)

zachodniopomorskie

choszczeński

Bierzwnik

Bierzwnik, Górzno cz., Jaglisko, Klasztorne, Kolsk cz., Rębusz, Starzyce, Strumienno, Breń, Łasko, Pławno, Pławienko, Płoszkowo, Przeczno, Wygon cz., Zieleniewo cz.
choszczeński

Choszczno - ob. wiejski

Kołki cz.
choszczeński

Drawno - ob. wiejski

Barnimie cz., Brzeziny cz., Podlesie cz., Zatom cz.
choszczeński

Krzęcin

Chłopowo cz., Objezierze cz., Przybysław cz., Roszkowice, Kaszewo cz., Rakowo cz., Mielęcin
choszczeński

Pełczyce - ob. wiejski

Jarosławsko cz.
lubuskie

strzelecko-drezdenecki

Dobiegniew - ob. wiejski

Grąsy cz., Osiek cz., Lubiewko cz., Lipinka cz., Radachowo cz., Radęcin cz., Słowin cz., Wołogoszcz cz.
strzelecko-drezdenecki

Strzelce Krajeńskie

- ob. wiejski

Bobrówko cz., Gilów cz., Tuczno cz., Żabicko cz.
Nadleśnictwo Bierzwnik: zasięg terytorialny 373,16 km2

powierzchnia ogólna 18 764,96 ha

powierzchnia leśna 17 640,14 ha