Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.83

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Nadaje się statut:
1) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Białymstoku - stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) 1  (uchylony);
3) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Hajnówce - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Suwałkach - stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Białymstoku - stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;
6) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Grądach Woniecko - stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;
7) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Czerwonym Borze - stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;
8) Szpitalowi i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia;
9) 2  (uchylony);
10) 3  (uchylony);
11) 4  (uchylony);
12) 5  (uchylony);
13) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie - stanowiący załącznik nr 13 do zarządzenia;
14) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu - stanowiący załącznik nr 14 do zarządzenia;
15) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu - stanowiący załącznik nr 15 do zarządzenia;
16) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Korono wie - stanowiący załącznik nr 16 do zarządzenia;
17) Szpitalowi i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Potulicach - stanowiący załącznik nr 17 do zarządzenia;
18) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Włocławku - stanowiący załącznik nr 18 do zarządzenia;
19) Szpitalowi i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gdańsku - stanowiący załącznik nr 19 do zarządzenia;
20) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Elblągu - stanowiący załącznik nr 20 do zarządzenia;
21) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim - stanowiący załącznik nr 21 do zarządzenia;
22) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Wejherowie - stanowiący załącznik nr 22 do zarządzenia;
23) 6  (uchylony);
24) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce - stanowiący załącznik nr 24 do zarządzenia;
25) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kwidzynie - stanowiący załącznik nr 25 do zarządzenia;
26) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Malborku - stanowiący załącznik nr 26 do zarządzenia;
27) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Sztumie - stanowiący załącznik nr 27 do zarządzenia;
28) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Katowicach - stanowiący załącznik nr 28 do zarządzenia;
29) 7  (uchylony);
30) Szpitalowi i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu - stanowiący załącznik nr 30 do zarządzenia;
31) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Częstochowie - stanowiący załącznik nr 31 do zarządzenia;
32) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gliwicach - stanowiący załącznik nr 32 do zarządzenia;
33) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Mysłowicach - stanowiący załącznik nr 33 do zarządzenia;
34) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Sosnowcu - stanowiący załącznik nr 34 do zarządzenia;
35) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach - stanowiący załącznik nr 35 do zarządzenia;
36) 8  (uchylony);
37) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Cieszynie - stanowiący załącznik nr 37 do zarządzenia;
38) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Herbach - stanowiący załącznik nr 38 do zarządzenia;
39) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju - stanowiący załącznik nr 39 do zarządzenia;
40) 9  (uchylony);
41) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Raciborzu - stanowiący załącznik nr 41 do zarządzenia;
42) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wojkowicach - stanowiący załącznik nr 42 do zarządzenia;
43) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Zabrza - stanowiący załącznik nr 43 do zarządzenia;
44) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Koszalinie - stanowiący załącznik nr 44 do zarządzenia;
45) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Słupsku - stanowiący załącznik nr 45 do zarządzenia;
46) 10  (uchylony);
47) 11  Szpitalowi i Ambulatorium Zakładu Karnego w Czarnem - stanowiący załącznik nr 47 do zarządzenia;
48) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Koszalinie - stanowiący załącznik nr 48 do zarządzenia;
49) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Starem Bornem - stanowiący załącznik nr 49 do zarządzenia;
50) 12  (uchylony);
51) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wierzchowie - stanowiący załącznik nr 51 do zarządzenia;
52) Szpitalowi i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie - stanowiący załącznik nr 52 do zarządzenia;
53) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Kielcach - stanowiący załącznik nr 53 do zarządzenia;
54) 13  (uchylony);
55) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie - stanowiący załącznik nr 55 do zarządzenia;
56) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nowym Sączu - stanowiący załącznik nr 56 do zarządzenia;
57) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu - stanowiący załącznik nr 57 do zarządzenia;
58) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Pińczowie - stanowiący załącznik nr 58 do zarządzenia;
59) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Tarnowie - stanowiący załącznik nr 59 do zarządzenia;
60) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Tarnowie-Mościcach - stanowiący załącznik nr 60 do zarządzenia;
61) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Trzebini - stanowiący załącznik nr 61 do zarządzenia;
62) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wadowicach - stanowiący załącznik nr 62 do zarządzenia;
63) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Lublinie - stanowiący załącznik nr 63 do zarządzenia;
64) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krasnymstawie - stanowiący załącznik nr 64 do zarządzenia;
65) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej - stanowiący załącznik nr 65 do zarządzenia;
66) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Chełmie - stanowiący załącznik nr 66 do zarządzenia;
67) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Hrubieszowie - stanowiący załącznik nr 67 do zarządzenia;
68) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Włodawie - stanowiący załącznik nr 68 do zarządzenia;
69) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Zamościu - stanowiący załącznik nr 69 do zarządzenia;
70) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim - stanowiący załącznik nr 70 do zarządzenia;
71) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Łodzi - stanowiący załącznik nr 71 do zarządzenia;
72) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim - stanowiący załącznik nr 72 do zarządzenia;
73) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Garbalinie - stanowiący załącznik nr 73 do zarządzenia;
74) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Łowiczu - stanowiący załącznik nr 74 do zarządzenia;
75) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi - stanowiący załącznik nr 75 do zarządzenia;
76) Szpitalowi i Ambulatorium Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi - stanowiący załącznik nr 76 do zarządzenia;
77) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Płocku - stanowiący załącznik nr 77 do zarządzenia;
78) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Sieradzu - stanowiący załącznik nr 78 do zarządzenia;
79) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Olsztynie - stanowiący załącznik nr 79 do zarządzenia;
80) 14  (uchylony);
81) 15  (uchylony);
82) 16  (uchylony);
83) 17  (uchylony);
84) 18  Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Barczewie - stanowiący załącznik nr 84 do zarządzenia;
85) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Iławie - stanowiący załącznik nr 85 do zarządzenia;
86) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kamińsku - stanowiący załącznik nr 86 do zarządzenia;
87) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Dublinach - stanowiący załącznik nr 87 do zarządzenia;
88) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu - stanowiący załącznik nr 88 do zarządzenia;
89) 19  (uchylony);
90) 20  (uchylony);
91) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Brzegu - stanowiący załącznik nr 91 do zarządzenia;
92) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Głubczycach - stanowiący załącznik nr 92 do zarządzenia;
93) 21  (uchylony);
94) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kluczborku - stanowiący załącznik nr 94 do zarządzenia;
95) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nysie - stanowiący załącznik nr 95 do zarządzenia;
96) 22  (uchylony);
97) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich - stanowiący załącznik nr 97 do zarządzenia;
98) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich - stanowiący załącznik nr 98 do zarządzenia;
99) Szpitalowi i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Poznaniu - stanowiący załącznik nr 99 do zarządzenia;
100) 23  (uchylony);
101) 24  (uchylony);
102) 25  (uchylony);
103) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim - stanowiący załącznik nr 103 do zarządzenia;
104) 26  (uchylony);
105) 27  (uchylony);
106) 28  (uchylony);
107) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Zielonej Górze - stanowiący załącznik nr 107 do zarządzenia;
108) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Gębarzewie - stanowiący załącznik nr 108 do zarządzenia;
109) 29  (uchylony);
110) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Koziegłowach - stanowiący załącznik nr 110 do zarządzenia;
111) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Krzywańcu - stanowiący załącznik nr 111 do zarządzenia;
112) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Rawiczu - stanowiący załącznik nr 112 do zarządzenia;
113) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Wronkach - stanowiący załącznik nr 113 do zarządzenia;
114) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Rzeszowie - stanowiący załącznik nr 114 do zarządzenia;
115) 30  (uchylony);
116) 31  (uchylony);
117) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Dębicy - stanowiący załącznik nr 117 do zarządzenia;
118) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Jaśle - stanowiący załącznik nr 118 do zarządzenia;
119) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Łupkowie - stanowiący załącznik nr 119 do zarządzenia;
120) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Medyce - stanowiący załącznik nr 120 do zarządzenia;
121) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Przemyślu - stanowiący załącznik nr 121 do zarządzenia;
122) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych - stanowiący załącznik nr 122 do zarządzenia;
123) Szpitalowi i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szczecinie - stanowiący załącznik nr 123 do zarządzenia;
124) 32  (uchylony);
125) 33  (uchylony);
126) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu - stanowiący załącznik nr 126 do zarządzenia;
127) 34  (uchylony);
128) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Goleniowie - stanowiący załącznik nr 128 do zarządzenia;
129) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim - stanowiący załącznik nr 129 do zarządzenia;
130) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nowogardzie - stanowiący załącznik nr 130 do zarządzenia;
131) 35  Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Stargardzie - stanowiący załącznik nr 131 do zarządzenia;
132) 36  (uchylony);
133) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Grójcu - stanowiący załącznik nr 133 do zarządzenia;
134) 37  (uchylony);
135) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Radomiu - stanowiący załącznik nr 135 do zarządzenia;
136) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce - stanowiący załącznik nr 136 do zarządzenia;
137) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie - stanowiący załącznik nr 137 do zarządzenia;
138) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu - stanowiący załącznik nr 138 do zarządzenia;
139) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Siedlcach - stanowiący załącznik nr 139 do zarządzenia;
140) 38  (uchylony);
141) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Żytkowicach - stanowiący załącznik nr 141 do zarządzenia;
142) 39  Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu - stanowiący załącznik nr 142 do zarządzenia;
143) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie - stanowiący załącznik nr 143 do zarządzenia;
144) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze - stanowiący załącznik nr 144 do zarządzenia;
145) 40  (uchylony);
146) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Świdnicy - stanowiący załącznik nr 146 do zarządzenia;
147) 41  (uchylony);
148) Szpitalowi i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego we Wrocławiu - stanowiący załącznik nr 148 do zarządzenia;
149) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Głogowie - stanowiący załącznik nr 149 do zarządzenia;
150) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kłodzku - stanowiący załącznik nr 150 do zarządzenia;
151) 42  (uchylony);
152) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Strzelinie - stanowiący załącznik nr 152 do zarządzenia;
153) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wołowie - stanowiący załącznik nr 153 do zarządzenia;
154) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu - stanowiący załącznik nr 154 do zarządzenia;
155) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Zarębie - stanowiący załącznik nr 155 do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4 poz. 16, z późn. zm..
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIAŁYMSTOKU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Białymstoku nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Białymstoku, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Białymstoku przy ulicy Kopernika 21, kod pocztowy 15-377.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Białymstoku, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
2) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne ambulatoriów z izbą chorych zakładów karnych i aresztów śledczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Białymstoku.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Białymstoku.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Białymstoku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  43

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W HAJNÓWCE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Hajnówce nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Hajnówce, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej 67, kod pocztowy 17-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Hajnówce, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Hajnówce.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Hajnówce.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Hajnówce.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W SUWAŁKACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Suwałkach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Suwałkach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Suwałkach przy ulicy Wojska Polskiego 29, kod pocztowy 16-400.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Suwałkach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Suwałkach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Suwałkach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Suwałkach.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W BIAŁYMSTOKU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Białymstoku nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Białymstoku, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 89, kod pocztowy 15-727.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Białymstoku, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Białymstoku.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Białymstoku.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Białymstoku.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH-WONIECKO

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Grądach - Woniecko nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Grądach - Woniecko, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Grądach - Woniecko 34, kod pocztowy 18-312 Rutki Kossaki.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Grądach - Woniecko, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Grądach - Woniecko.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Grądach -Woniecko.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Grądach - Woniecko.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W CZERWONYM BORZE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Czerwonym Borze nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Czerwonym Borze 2, kod pocztowy 18-400.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Czerwonym Borze, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W BYDGOSZCZY

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy nadaje się nazwę Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.
2.  Siedziba Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bydgoszczy mieści się w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 4, kod pocztowy 85-128. Zamiejscowy oddział ginekologiczno-położniczy mieści się w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego 10/22, kod pocztowy 86-300.
§  2.  Podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Bydgoszczy, w strukturze którego funkcjonuje podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.),
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do szpitala:
a) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pacjentom szpitalnym z obszarów działania poszczególnych oddziałów szpitala, o których mowa w § 8 ust. 1,
b) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pacjentkom szpitalnym ze wszystkich zakładów karnych i aresztów śledczych, w których osadzone są kobiety, z zakresu położnictwa i ginekologii oraz noworodkom przebywającym w oddziale ginekologiczno-położniczym,
c) hospitalizowanie - na podstawie decyzji dyrektora szpitala - osób wymagających świadczeń rehabilitacyjnych,
d) udzielanie pozostałym pacjentom przebywającym w oddziałach mieszkalnych Aresztu Śledczego w Bydgoszczy w razie nagłego zachorowania lub będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy ambulatorium z izbą chorych,
e) przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji pacjentów kierowanych przez ambulatoria z izbą chorych,
f) kierowanie pacjentów do właściwych podmiotów leczniczych w celu dalszego leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji;
3) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) 44  zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy z wyjątkiem Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Potulicach,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.
§  5.  Szpitalem i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bydgoszczy kieruje kierownik - dyrektor szpitala, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.
§  6.  Stanowiska pracy w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bydgoszczy określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.
§  7.  Strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8. 
1.  Obszar działania poszczególnych oddziałów szpitala obejmuje:
1) 45  dla oddziału wieloprofilowego zachowawczego: areszty śledcze i zakłady karne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy;
2) 46  dla oddziału chirurgicznego ogólnego z pododdziałem laryngologicznym: wszystkie areszty śledcze i zakłady karne;
3) 47  (uchylony);
4) dla oddziału ginekologiczno-położniczego: wszystkie areszty śledcze i zakłady karne.
2.  Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy.
§  9.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  10.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

ZAŁĄCZNIK Nr  9  48  

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  10  49

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  11  50  

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  12  51

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  13

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO BYDGOSZCZY-FORDONIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Bydgoszczy przy ulicy Rynek 8, kod pocztowy 85-790.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.

ZAŁĄCZNIK Nr  14 

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W GRUDZIĄDZU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu mieści się w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego 10/22, kod pocztowy 86-300.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu, w strukturze którego funkcjonuje ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) 52  (uchylony).
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.
§  6.  Stanowiska pracy Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

ZAŁĄCZNIK Nr  15

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO NR 2 W GRUDZIĄDZU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Grudziądzu przy ulicy Sikorskiego 13/17, kod pocztowy 86-300.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu.

ZAŁĄCZNIK Nr  16

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W KORONOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Koronowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Koronowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Koronowie przy ulicy Bydgoskiej 27, kod pocztowy 86-010.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Koronowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Koronowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Koronowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Koronowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  17 

STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Potulicach nadaje się nazwę Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Potulicach.
2.  Siedziba Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Potulicach, mieści się w Potulicach przy Alei Parkowej 1, kod pocztowy 89-120.
§  2.  Podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Potulicach, w strukturze którego funkcjonuje podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do szpitala:
a) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z wyjątkiem rehabilitacji, pacjentom szpitalnym z obszarów działania poszczególnych oddziałów szpitala, o których mowa w § 8,
b) udzielanie pozostałym pacjentom przebywającym w oddziałach mieszkalnych Zakładu Karnego w Potulicach w razie nagłego zachorowania lub będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy ambulatorium z izbą chorych,
c) przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji pacjentów kierowanych przez ambulatoria z izbą chorych,
d) kierowanie pacjentów do właściwych podmiotów leczniczych w celu dalszego leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji;
3) 53  w odniesieniu do działu farmacji szpitalnej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Potulicach,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów.
§  5.  Szpitalem i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Potulicach kieruje kierownik - dyrektor szpitala, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Potulicach.
§  6.  Stanowiska pracy w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Potulicach określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Potulicach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Obszar działania poszczególnych oddziałów szpitala obejmuje:
1) 54  dla oddziału leczenia gruźlicy: areszty śledcze i zakłady karne podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu oraz Areszt Śledczy w Międzyrzeczu i Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie oraz Areszt Śledczy w Złotowie podległy Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie;
2) dla oddziału chorób zakaźnych (WZW) - wszystkie areszty śledcze i zakłady karne.
§  9.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  10.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Potulicach.

ZAŁĄCZNIK Nr  18

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO WE WŁOCŁAWKU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego we Włocławku nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Włocławku, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się we Włocławku przy ulicy Bartnickiej 10, kod pocztowy 87-807.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny we Włocławku, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego we Włocławku.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego we Włocławku.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego we Włocławku.

ZAŁĄCZNIK Nr  19 

STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Gdańsku nadaje się nazwę Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gdańsku.
2.  Siedziba Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gdańsku mieści się w Gdańsku przy ulicy Kurkowej 12, kod pocztowy 80-803.
§  2.  Podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Gdańsku, w strukturze którego funkcjonuje podmiot leczniczy o którym mowa w § 1, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.),
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do szpitala:
a) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pacjentom szpitalnym z obszarów działania poszczególnych oddziałów szpitala, o których mowa w § 8 ust. 1,
b) hospitalizowanie - na podstawie decyzji dyrektora szpitala - osób wymagających świadczeń rehabilitacyjnych,
c) udzielanie pozostałym pacjentom przebywającym w oddziałach mieszkalnych Aresztu Śledczego w Gdańsku w razie nagłego zachorowania lub będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy ambulatorium z izbą chorych,
d) przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji pacjentów kierowanych przez ambulatoria z izbą chorych,
e) kierowanie pacjentów do właściwych podmiotów leczniczych w celu dalszego leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji;
3) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.
§  5.  Szpitalem i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gdańsku kieruje kierownik - dyrektor szpitala, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Gdańsku.
§  6.  Stanowiska pracy w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gdańsku określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Gdańsku.
§  7.  Strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8. 
1.  55  Obszar działania poszczególnych oddziałów szpitala obejmuje:
1) 56  dla oddziału leczenia gruźlicy: areszty śledcze i zakłady kamę podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Koszalinie i Szczecinie z wyjątkiem Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu i Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie oraz Aresztu Śledczego w Złotowie podległego Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie;
2) dla oddziału wieloprofilowego zachowawczego: zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku.
2.  Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Gdańsku, Białymstoku i Olsztynie.
§  9.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  10.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Gdańsku.

ZAŁĄCZNIK Nr  20

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Elblągu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Elblągu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Elblągu przy ulicy 12 Lutego 4a, kod pocztowy 82-300.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Elblągu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Elblągu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Elblągu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Elblągu.

ZAŁĄCZNIK Nr  21

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki 30a, kod pocztowy 83-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

ZAŁĄCZNIK Nr  22

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W WEJHEROWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Wejherowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Wejherowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Wejherowie przy ulicy Sobieskiego 302, kod pocztowy 84-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Wejherowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Wejherowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Wejherowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Wejherowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  23  57

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  24

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W GDAŃSKU-PRZERÓBCE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Gdańsku przy ulicy Siennickiej 23, kod pocztowy 80-758.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.

ZAŁĄCZNIK Nr  25

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W KWIDZYNIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Kwidzynie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kwidzynie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Kwidzynie przy ulicy Lotniczej 1, kod pocztowy 82-500.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Kwidzynie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Kwidzynie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Kwidzynie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Kwidzynie.

ZAŁĄCZNIK Nr  26

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W MALBORKU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Malborku nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Malborku, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Malborku przy ulicy Poczty Gdańskiej 19A, kod pocztowy 82-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Malborku, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Malborku.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Malborku.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Malborku.

ZAŁĄCZNIK Nr  27

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W SZTUMIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Sztumie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Sztumie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Sztumie przy ulicy Nowowiejskiego 14, kod pocztowy 82-400.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Sztumie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Sztumie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Sztumie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Sztumie.

ZAŁĄCZNIK Nr  28

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Katowicach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Katowicach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 10A, kod pocztowy 40-957.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Katowicach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Katowicach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Katowicach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Katowicach.

ZAŁĄCZNIK Nr  29  58

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  30 

STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W BYTOMIU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Bytomiu nadaje się nazwę Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu.
2.  Siedziba Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu mieści się w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 4, kod pocztowy 41-902.
§  2.  Podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Bytomiu, w strukturze którego funkcjonuje podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do szpitala:
a) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z wyjątkiem rehabilitacji, pacjentom szpitalnym z obszarów działania poszczególnych oddziałów szpitala, o których mowa w § 8,
b) udzielanie pozostałym pacjentom przebywającym w oddziałach mieszkalnych Aresztu Śledczego w Bytomiu w razie nagłego zachorowania lub będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy ambulatorium z izbą chorych,
c) przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji pacjentów kierowanych przez ambulatoria z izbą chorych,
d) kierowanie pacjentów do właściwych podmiotów leczniczych w celu dalszego leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji;
3) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.
§  5.  Szpitalem i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu kieruje kierownik - dyrektor szpitala, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bytomiu.
§  6.  Stanowiska pracy w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Bytomiu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  59  Obszar działania oddziału chorób wewnętrznych obejmuje: zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach, Opolu i Wrocławiu z wyjątkiem Zakładu Karnego w Głogowie, Zakładu Karnego w Wołowie, Zakładu Karnego w Oleśnicy, Zakładu Karnego w Zarębie i Aresztu Śledczego w Lubaniu.
§  9.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  10.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Bytomiu.

ZAŁĄCZNIK Nr  31

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W CZĘSTOCHOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Częstochowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Częstochowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 22, kod pocztowy 42-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Częstochowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Częstochowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Częstochowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Częstochowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  32

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W GLIWICACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Gliwicach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gliwicach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Gliwicach przy ulicy Wieczorka 10, kod pocztowy 44-100.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Gliwicach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Gliwicach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Gliwicach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Gliwicach.

ZAŁĄCZNIK Nr  33

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W MYSŁOWICACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Mysłowicach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Mysłowicach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Mysłowicach przy ulicy Szymanowskiego 6, kod pocztowy 41-400.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Mysłowicach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Mysłowicach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Mysłowicach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

ZAŁĄCZNIK Nr  34

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Sosnowcu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Sosnowcu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Sosnowcu przy ulicy Radocha 25, kod pocztowy 41-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Sosnowcu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Sosnowcu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Sosnowcu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

ZAŁĄCZNIK Nr  35

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W TARNOWSKICH GÓRACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 17A, kod pocztowy 42-600.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.

ZAŁĄCZNIK Nr  36  60

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  37

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W CIESZYNIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Cieszynie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Cieszynie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Cieszynie przy ulicy Chrobrego 2, kod pocztowy 43-400.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Cieszynie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Cieszynie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Cieszynie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Cieszynie.

ZAŁĄCZNIK Nr  38

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W HERBACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Herbach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Herbach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Herbach przy ulicy Krótkiej 28, kod pocztowy 42-284.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Herbach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Herbach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Herbach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Herbach.

ZAŁĄCZNIK Nr  39

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Norwida 23, kod pocztowy 44-268.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

ZAŁĄCZNIK Nr  40  61  

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  41

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W RACIBORZU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Raciborzu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Raciborzu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Raciborzu przy ulicy Eichendorffa 14, kod pocztowy 47-400.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Raciborzu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Raciborzu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Raciborzu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Raciborzu.

ZAŁĄCZNIK Nr  42

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W WOJKOWICACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Wojkowicach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wojkowicach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Wojkowicach przy ulicy Sobieskiego 298, kod pocztowy 42-580.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Wojkowicach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Wojkowicach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Wojkowicach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Wojkowicach.

ZAŁĄCZNIK Nr  43

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W ZABRZU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Zabrzu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Zabrzu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Zabrzu przy ulicy Janika 12, kod pocztowy 41-806.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Zabrzu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Zabrzu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Zabrzu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Zabrzu.

ZAŁĄCZNIK Nr  44

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W KOSZALINIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Koszalinie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Koszalinie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Koszalinie przy ulicy Młyńskiej 71, kod pocztowy 75-950.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Koszalinie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Koszalinie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Koszalinie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Koszalinie.

ZAŁĄCZNIK Nr  45

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W SŁUPSKU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Słupsku nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Słupsku, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Słupsku przy ulicy Sądowej 1, kod pocztowy 76-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Słupsku, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Słupsku.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Słupsku.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Słupsku.

ZAŁĄCZNIK Nr  46  62

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  47  63  

STATUT

SZPITALA I AMBULATORIUM ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu dla osób pozbawionych wolności znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Czarnem nadaje się nazwę "Szpital i Ambulatorium Zakładu Karnego w Czarnem", zwany dalej "Szpital i Ambulatorium".
2.  Siedziba Szpitala i Ambulatorium mieści się w Czarnem przy ulicy Pomorskiej 1, kod pocztowy 77-330.
§  2.  Szpital i Ambulatorium udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Szpital i Ambulatorium nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej, a jego działalność jest realizowana w ramach gospodarki finansowej Zakładu Karnego w Czarnem.
§  4.  Do zadań Szpitala i Ambulatorium należy:
1) w odniesieniu do Szpitala:
a) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), pacjentom szpitalnym z obszarów działania poszczególnych oddziałów Szpitala, o których mowa w § 8 ust. 1,
b) hospitalizowanie osób wymagających świadczeń rehabilitacyjnych na podstawie decyzji dyrektora szpitala,
c) udzielanie pozostałym pacjentom przebywającym w oddziałach mieszkalnych Zakładu Karnego w Czarnem w razie nagłego zachorowania lub będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy Ambulatorium,
d) przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji pacjentów kierowanych przez ambulatoria z izbą chorych,
e) kierowanie pacjentów do właściwych podmiotów leczniczych w celu dalszego leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji;
2) w odniesieniu do Ambulatorium:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
3) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie w zakresie związanym z dystrybucją środków leczniczych.
§  5.  Szpitalem i Ambulatorium kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Czarnem.
§  6.  Stanowiska pracy w Szpitalu i Ambulatorium określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Czarnem.
§  7.  Strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8. 
1.  Obszar działania poszczególnych oddziałów Szpitala obejmuje:
1) dla oddziału chorób wewnętrznych: areszty śledcze i zakłady karne podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie;
2) dla oddziału dla przewlekle chorych: wszystkie areszty śledcze i zakłady karne.
2.  Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie.
§  9.  Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium może określić kierownik Szpitala i Ambulatorium w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  10.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Szpitala i Ambulatorium jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Czarnem.

ZAŁĄCZNIK Nr  48

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W KOSZALINIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Koszalinie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Koszalinie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Koszalinie przy ulicy Strefowej 17, kod pocztowy 75-950.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Koszalinie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Koszalinie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Koszalinie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Koszalinie.

ZAŁĄCZNIK Nr  49

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W STAREM BORNEM

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Starem Bornem nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Starem Bornem, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Starem Bornem 14, kod pocztowy 76-020 Bobolice.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Starem Bornem, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Starem Bornem.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Starem Bornem.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Starem Bornem.

ZAŁĄCZNIK Nr  50  64

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  51

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W WIERZCHOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Wierzchowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wierzchowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Wierzchowie przy ulicy Szkolnej 8, kod pocztowy 78-530.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Wierzchowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Wierzchowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Wierzchowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Wierzchowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  52 

STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W KRAKOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Krakowie nadaje się nazwę Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie.
2.  Siedziba Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie mieści się w Krakowie przy ulicy Montelupich 7, kod pocztowy 31-155.
§  2.  Podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Krakowie, w strukturze którego funkcjonuje podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do szpitala:
a) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z wyjątkiem rehabilitacji, pacjentom szpitalnym z obszarów działania poszczególnych oddziałów szpitala, o których mowa w § 8,
b) wydzielenie w obrębie oddziału psychiatrii sądowej odcinka leczniczego liczącego co najmniej 5 łóżek,
c) udzielanie pozostałym pacjentom przebywającym w oddziałach szpitalnych Aresztu Śledczego w Krakowie w razie nagłego zachorowania lub będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy ambulatorium z izbą chorych,
d) przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji pacjentów kierowanych przez ambulatoria z izbą chorych oraz obserwacji sądowo-psychiatrycznych osób pozbawionych wolności kierowanych przez upoważnione organy,
e) kierowanie pacjentów do właściwych podmiotów leczniczych w celu dalszego leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji;
3) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie w zakresie związanym z dystrybucją środków leczniczych.
§  5.  Szpitalem i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie kieruje kierownik - dyrektor szpitala, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Krakowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Krakowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Obszar działania poszczególnych oddziałów szpitala obejmuje:
1) 65  dla oddziału wieloprofilowego zachowawczego - areszty śledcze i zakłady karne podległe Dyrektorom Okręgowym Służby Więziennej w Krakowie i Rzeszowie;
2) 66  (uchylony);
3) 67  dla oddziału psychiatrii sądowej - obszary właściwości sądów okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Nowym Sączu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Tarnowie, Tarnobrzegu i Zamościu.
§  9.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  10.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Krakowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  53

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W KIELCACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Kielcach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Kielcach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Kielcach przy ulicy Zagnańskiej 155, kod pocztowy 25-563.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Kielcach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Kielcach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Kielcach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Kielcach.

ZAŁĄCZNIK Nr  54  68

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  55

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W KRAKOWIE-NOWEJ HUCIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Krakowie przy ulicy Spławy 2, kod pocztowy 31-988.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Krakowie-Nowej Hucie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie.

ZAŁĄCZNIK Nr  56

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W NOWYM SĄCZU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Nowym Sączu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nowym Sączu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Nowym Sączu przy ulicy Pijarskiej 1, kod pocztowy 33-300.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Nowym Sączu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Nowym Sączu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Nowym Sączu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Nowym Sączu.

ZAŁĄCZNIK Nr  57

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W NOWYM WIŚNICZU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Nowym Wiśniczu przy ulicy Zanikowej 1, kod pocztowy 32-720.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Nowym Wiśniczu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

ZAŁĄCZNIK Nr  58

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Pińczowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Pińczowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Pińczowie przy ulicy 3 Maja 34, kod pocztowy 28-400.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Pińczowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Pińczowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Pińczowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Pińczowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  59

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W TARNOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Tarnowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Tarnowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Tarnowie przy ulicy Konarskiego 2, kod pocztowy 33-100.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Tarnowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Tarnowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Tarnowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Tarnowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  60

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W TARNOWIE-MOŚCICACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Tarnowie-Mościcach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Tarnowie-Mościcach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Tarnowie przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 9, kod pocztowy 33-101.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Tarnowie-Mościcach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Tarnowie-Mościcach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Tarnowie-Mościcach.

ZAŁĄCZNIK Nr  61

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W TRZEBINI

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Trzebini nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Trzebini, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Trzebini przy ulicy Słowackiego 70, kod pocztowy 32-540.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Trzebini, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Trzebini.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Trzebini.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Trzebini.

ZAŁĄCZNIK Nr  62

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W WADOWICACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Wadowicach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wadowicach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Wadowicach przy ulicy Trybunalskiej 8, kod pocztowy 34-100.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Wadowicach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Wadowicach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Wadowicach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Wadowicach.

ZAŁĄCZNIK Nr  63

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W LUBLINIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Lublinie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Lublinie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Lublinie przy ulicy Południowej 5, kod pocztowy 20-482.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Lublinie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne ambulatoriów z izbą chorych zakładów karnych i aresztów śledczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie w zakresie związanym z dystrybucją środków leczniczych.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Lublinie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Lublinie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Lublinie.

ZAŁĄCZNIK Nr  64

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W KRASNYMSTAWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Krasnymstawie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, dalej zwanym "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Krasnymstawie przy ulicy Poniatowskiego 27, kod pocztowy 22-300.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Krasnymstawie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

ZAŁĄCZNIK Nr  65

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Białej Podlaskiej przy ulicy Prostej 33, kod pocztowy 21-500.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Białej Podlaskiej, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr  66

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W CHEŁMIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Chełmie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Chełmie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Chełmie przy ulicy Kolejowej 112, kod pocztowy 22-100.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Chełmie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Chełmie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Chełmie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Chełmie.

ZAŁĄCZNIK Nr  67

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W HRUBIESZOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Hrubieszowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Hrubieszowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Hrubieszowie przy ulicy Nowej 64, kod pocztowy 22-500.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Hrubieszowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Hrubieszowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Hrubieszowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  68

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO WE WŁODAWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego we Włodawie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Włodawie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się we Włodawie przy ulicy Żołnierzy WiN 19, kod pocztowy 22-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny we Włodawie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego we Włodawie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego we Włodawie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego we Włodawie.

ZAŁĄCZNIK Nr  69

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W ZAMOŚCIU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Zamościu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Zamościu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Zamościu przy ulicy Okrzei 14, kod pocztowy 22-400.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Zamościu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Zamościu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Zamościu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Zamościu.

ZAŁĄCZNIK Nr  70

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W OPOLU LUBELSKIM

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Opolu Lubelskim przy ulicy Owocowej 7, kod pocztowy 24-300.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Opolu Lubelskim, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

ZAŁĄCZNIK Nr  71

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Łodzi nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Łodzi, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Łodzi przy ulicy Smutnej 21, kod pocztowy 91-729.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Łodzi, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  69  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Łodzi.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Łodzi.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Łodzi.

ZAŁĄCZNIK Nr  72

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wroniej 76/90, kod pocztowy 97-300.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.

ZAŁĄCZNIK Nr  73

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W GARBALINIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Garbalinie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Garbalinie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Garbalinie, kod pocztowy 99-100 Łęczyca.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Garbalinie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Garbalinie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Garbalinie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Garbalinie.

ZAŁĄCZNIK Nr  74

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Łowiczu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Łowiczu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Łowiczu przy ulicy Wiejskiej 3, kod pocztowy 99-400.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Łowiczu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Łowiczu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Łowiczu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Łowiczu.

ZAŁĄCZNIK Nr  75

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W ŁODZI

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej 54, kod pocztowy 91-612.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny Nr 1 w Łodzi, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi.

ZAŁĄCZNIK Nr  76 

STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM ZAKŁADU KARNEGO NR 2 W ŁODZI

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi nadaje się nazwę Szpitala i Ambulatorium Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi.
2.  Siedziba Szpitala i Ambulatorium Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi mieści się w Łodzi przy ulicy Kraszewskiego 1/5, kod pocztowy 93-161.
§  2.  Podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny Nr 2 w Łodzi, w strukturze którego funkcjonuje podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium :
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.),
b) leczenie stomatologiczne,
c) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do szpitala:
a) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pacjentom szpitalnym z obszarów działania poszczególnych oddziałów szpitala, o których mowa w § 8,
b) wydzielenie w obrębie oddziału psychiatrii sądowej odcinka leczniczego liczącego co najmniej 5 łóżek,
c) udzielanie pozostałym pacjentom przebywającym w oddziałach mieszkalnych Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi w razie nagłego zachorowania lub będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy ambulatorium,
d) przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji pacjentów kierowanych przez ambulatoria z izbą chorych oraz obserwacji sądowo-psychiatrycznych osób pozbawionych wolności kierowanych przez upoważnione organy,
e) kierowanie pacjentów do właściwych podmiotów leczniczych w celu dalszego leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji;
3) 70  w odniesieniu do apteki zakładowej-okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi oraz ambulatoriów z izbą chorych zakładów karnych i aresztów śledczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi w zakresie związanym z dystrybucją środków leczniczych.
§  5.  Szpitalem i Ambulatorium Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi kieruje kierownik - dyrektor szpitala, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi.
§  6.  Stanowiska pracy w Szpitalu i Ambulatorium Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi.
§  7.  Strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Obszar działania poszczególnych oddziałów szpitala obejmuje:
1) 71  dla oddziału wieloprofilowego zachowawczego: areszty śledcze i zakłady karne podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Łodzi, Lublinie i Warszawie;
2) 72  (uchylony);
3) 73  (uchylony)
4) dla oddziału rehabilitacji narządu ruchu: wszystkie areszty śledcze i zakłady karne;
5) 74  dla oddziału psychiatrii sądowej - obszary właściwości sądów okręgowych w: Białymstoku, Łodzi, Łomży, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Siedlcach, Sieradzu, Suwałkach, Warszawie i Warszawie-Pradze.
§  9.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  10.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi.

ZAŁĄCZNIK Nr  77

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W PŁOCKU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Płocku nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Płocku, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 22, kod pocztowy 09-402.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Płocku, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Płocku.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Płocku.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Płocku.

ZAŁĄCZNIK Nr  78

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W SIERADZU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Sieradzu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Sieradzu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Sieradzu przy ulicy Orzechowej 5, kod pocztowy 98-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Sieradzu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Sieradzu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Sieradzu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Sieradzu.

ZAŁĄCZNIK Nr  79

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W OLSZTYNIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Olsztynie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Olsztynie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Olsztynie przy Alei Piłsudskiego 3, kod pocztowy 10-575.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Olsztynie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Olsztynie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Olsztynie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Olsztynie.

ZAŁĄCZNIK Nr  80  75

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  81  76

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  82  77

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  83  78  

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  84  79  

STATUT

AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W BARCZEWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu dla osób pozbawionych wolności znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Barczewie nadaje się nazwę "Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Barczewie", zwane dalej "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w mieści się w Barczewie przy ulicy Klasztornej 7, kod pocztowy 11-010.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Ambulatorium z Izbą Chorych nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej, a jego działalność jest realizowana w ramach gospodarki finansowej Zakładu Karnego w Barczewie.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do Ambulatorium z Izbą Chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Ambulatorium z Izbą Chorych oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo Dyrektorowi Zakładu Karnego w Barczewie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Barczewie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych może określić kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Barczewie.

ZAŁĄCZNIK Nr  85

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Iławie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Iławie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Iławie przy ulicy 1 Maja 14, kod pocztowy 14-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Iławie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Iławie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Iławie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Iławie.

ZAŁĄCZNIK Nr  86 

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W KAMIŃSKU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Kamińsku nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kamińsku, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Kamińsku przy ulicy XXX-lecia PRL 1, kod pocztowy 11-220 Górowo Iławieckie.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Kamińsku, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) 80  (uchylony).
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Kamińsku.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Kamińsku.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Kamińsku.

ZAŁĄCZNIK Nr  87

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W DUBLINACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Dublinach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Dublinach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Dublinach 16, kod pocztowy 11-430 Korsze.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Dublinach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Dublinach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Dublinach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Dublinach.

ZAŁĄCZNIK Nr  88

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Opolu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Opolu przy ulicy Sądowej 4, kod pocztowy 45-033.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Opolu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne ambulatoriów z izbą chorych i zakładów karnych i aresztów śledczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Opolu,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Opolu.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Opolu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Opolu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Opolu.

ZAŁĄCZNIK Nr  89  81

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  90  82  

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  91

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W BRZEGU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Brzegu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Brzegu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Brzegu przy ulicy Chrobrego 29, kod pocztowy 49-300.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Brzegu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Brzegu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Brzegu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Brzegu.

ZAŁĄCZNIK Nr  92

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W GŁUBCZYCACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Głubczycach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Głubczycach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Głubczycach przy ulicy Kochanowskiego 3, kod pocztowy 48-100.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Głubczycach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Głubczycach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Głubczycach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Głubczycach.

ZAŁĄCZNIK Nr  93  83

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  94

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W KLUCZBORKU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Kluczborku nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kluczborku, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 4, kod pocztowy 46-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Kluczborku, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Kluczborku.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Kluczborku.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu karnego w Kluczborku.

ZAŁĄCZNIK Nr  95

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W NYSIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Nysie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nysie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Nysie przy ulicy Kościuszki 4a, kod pocztowy 48-300.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Nysie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Nysie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Nysie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Nysie.

ZAŁĄCZNIK Nr  96 84

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  97

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W STRZELCACH OPOLSKICH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Strzelcach Opolskich przy ulicy Karola Miarki 1, kod pocztowy 47-100.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich.

ZAŁĄCZNIK Nr  98

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO NR 2 W STRZELCACH OPOLSKICH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich, dalej "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Strzelcach Opolskich przy ulicy Świerczewskiego 3, kod pocztowy 47-100.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich.

ZAŁĄCZNIK Nr  99 

STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Poznaniu nadaje się nazwę Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Poznaniu.
2.  Siedziba Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Poznaniu mieści się w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 1, kod pocztowy 61-729.
§  2.  Podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Poznaniu, w strukturze którego funkcjonuje podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.),
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do szpitala:
a) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pacjentom szpitalnym z obszarów działania poszczególnych oddziałów szpitala, o których mowa w § 8 ust. 1,
b) wydzielenie w obrębie oddziału psychiatrii sądowej odcinka leczniczego liczącego co najmniej 5 łóżek,
c) hospitalizowanie - na podstawie decyzji dyrektora szpitala - osób wymagających świadczeń rehabilitacyjnych,
d) udzielanie pozostałym pacjentom przebywającym w oddziałach mieszkalnych Aresztu Śledczego w Poznaniu w razie nagłego zachorowania lub będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy ambulatorium z izbą chorych,
e) przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji pacjentów kierowanych przez ambulatoria z izbą chorych oraz obserwacji sądowo-psychiatrycznych osób pozbawionych wolności kierowanych przez upoważnione organy,
f) kierowanie pacjentów do właściwych podmiotów leczniczych w celu dalszego leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji.
3) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) 85  zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Poznaniu oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.
§  5.  Szpitalem i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Poznaniu kieruje kierownik - dyrektor szpitala, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Poznaniu.
§  6.  Stanowiska pracy w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Poznaniu określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Poznaniu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8. 
1.  Obszar działania poszczególnych oddziałów szpitala obejmuje:
1) 86  dla oddziału chorób wewnętrznych: areszty śledcze i zakłady karne podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu oraz Zakład Karny w Głogowie, Zakład Karny w Wołowie, Zakład Karny w Oleśnicy, Zakład Karny w Zarębie i Areszt Śledczy w Lubaniu podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu;
2) dla oddziału dermatologicznego - wszystkie areszty śledcze i zakłady karne;
3) 87  dla oddziału psychiatrii sądowej - obszary właściwości sądów okręgowych w: Częstochowie, Kaliszu, Koninie, Płocku, Poznaniu, Włocławku i Zielonej Górze.
2.  88  Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu.
§  9.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjnym.
§  10.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Poznaniu.

ZAŁĄCZNIK Nr  100  89

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  101  90

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  102  91

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  103

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Ledóchowskiego 1, kod pocztowy 63-400.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.

ZAŁĄCZNIK Nr  104  92  

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  105  93

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  106 94

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  107

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Zielonej Górze nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Zielonej Górze przy ulicy Łużyckiej 2, kod pocztowy 65-601.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Zielonej Górze, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

ZAŁĄCZNIK Nr  108

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Gębarzewie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Gębarzewie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Gębarzewie, kod pocztowy 62-241 Żydowo.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Gębarzewie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Gębarzewie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Gębarzewie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Gębarzewie.

ZAŁĄCZNIK Nr  109 95

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  110

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W KOZIEGŁOWACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Koziegłowach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Koziegłowach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Koziegłowach przy ulicy Piaskowej 7, kod pocztowy 62-028.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Koziegłowach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Koziegłowach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Koziegłowach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Koziegłowach.

ZAŁĄCZNIK Nr  111

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Krzywańcu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Krzywańcu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Krzywańcu, kod pocztowy 66-010 Nowogród Bobrzański.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Krzywańcu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Krzywańcu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Krzywańcu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Krzywańcu.

ZAŁĄCZNIK Nr  112 

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W RAWICZU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Rawiczu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Rawiczu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Rawiczu przy ulicy 17 Stycznia 28, kod pocztowy 63-900.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Rawiczu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) 96  (uchylony).
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Rawiczu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Rawiczu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Rawiczu.

ZAŁĄCZNIK Nr  113 

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego we Wronkach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Wronkach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się we Wronkach przy ulicy Partyzantów 1, kod pocztowy 64-510.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny we Wronkach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) 97  (uchylony).
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego we Wronkach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego we Wronkach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego we Wronkach.

ZAŁĄCZNIK Nr  114 

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W RZESZOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Rzeszowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Rzeszowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Rzeszowie przy ulicy Załęskiej 76, kod pocztowy 35-322.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Rzeszowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) 98  udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne ambulatoriów z izbą chorych zakładów karnych i aresztów śledczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Rzeszowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Rzeszowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  99  Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.
§  9.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  10.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Rzeszowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  115  100

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  116  101

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  117

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W DĘBICY

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Dębicy nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Dębicy, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Dębicy przy ulicy Sandomierskiej 41, kod pocztowy 39-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Dębicy, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Dębicy.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Dębicy.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Dębicy.

ZAŁĄCZNIK Nr  118

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W JAŚLE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Jaśle nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Jaśle, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Jaśle, Warzyce 467, kod pocztowy 38-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Jaśle, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Jaśle.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Jaśle.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Jaśle.

ZAŁĄCZNIK Nr  119

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W ŁUPKOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Łupkowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Łupkowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Łupkowie 45, 38-543 Komańcza.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Łupkowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Łupkowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Łupkowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Łupkowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  120

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W MEDYCE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Medyce nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Medyce, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Medyce 404B, kod pocztowy 37-732.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Medyce, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Medyce.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Medyce.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Medyce.

ZAŁĄCZNIK Nr  121

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W PRZEMYŚLU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Przemyślu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Przemyślu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Przemyślu przy ulicy Rokitniańskiej 1, kod pocztowy 37-700.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Przemyślu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Przemyślu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Przemyślu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Przemyślu.

ZAŁĄCZNIK Nr  122

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W UHERCACH MINERALNYCH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Uhercach Mineralnych, kod pocztowy 38-623.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  123 

STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Szczecinie nadaje się nazwę Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szczecinie.
2.  Siedziba Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej 28, kod pocztowy 70-952.
§  2.  Podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Szczecinie, w strukturze którego funkcjonuje podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.),
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do szpitala:
a) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pacjentom szpitalnym z obszarów działania poszczególnych oddziałów szpitala, o których mowa w § 8 ust. 1.
b) hospitalizowanie - na podstawie decyzji dyrektora szpitala - osób wymagających świadczeń rehabilitacyjnych,
c) wydzielenie w obrębie oddziału psychiatrii sądowej odcinka leczniczego liczącego co najmniej 5 łóżek,
d) udzielanie pozostałym pacjentom przebywającym w oddziałach mieszkalnych Aresztu Śledczego w Szczecinie w razie nagłego zachorowania lub będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy ambulatorium z izbą chorych,
e) przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji pacjentów kierowanych przez ambulatoria z izbą chorych oraz obserwacji sądowo-psychiatrycznych osób pozbawionych wolności kierowanych przez upoważnione organy,
f) kierowanie pacjentów do właściwych podmiotów leczniczych w celu dalszego leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji;
3) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) 102  zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szczecinie oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.
§  5.  Szpitalem i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szczecinie kieruje kierownik - dyrektor szpitala, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Szczecinie.
§  6.  Stanowiska pracy w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szczecinie określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Szczecinie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8. 
1.  103  Obszar działania poszczególnych oddziałów szpitala obejmuje:
1) dla oddziału chorób wewnętrznych - areszty śledcze i zakłady karne podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie;
2) dla oddziału psychiatrii sądowej - obszary właściwości sądów okręgowych w: Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Olsztynie, Słupsku, Szczecinie i Toruniu.
2.  Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie.
§  9.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  10.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Szczecinie.

ZAŁĄCZNIK Nr  124  104

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  125  105

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  126

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W MIĘDZYRZECZU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Międzyrzeczu przy ulicy Młyńskiej 21, kod pocztowy 66-300.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.

ZAŁĄCZNIK Nr  127  106

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  128

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W GOLENIOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Goleniowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Goleniowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Goleniowie przy ulicy Grenadierów 66, kod pocztowy 72-100.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Goleniowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Goleniowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Goleniowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Goleniowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  129 

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Podmiejskiej 17, kod pocztowy 66-400.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) 107  (uchylony).
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim.

ZAŁĄCZNIK Nr  130

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W NOWOGARDZIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Nowogardzie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nowogardzie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Nowogardzie przy ulicy Zamkowej 7, kod pocztowy 72-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Nowogardzie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Nowogardzie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Nowogardzie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Nowogardzie.

ZAŁĄCZNIK Nr  131  108  

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W STARGARDZIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Stargardzie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Stargardzie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Stargardzie przy Alei Żołnierza 42, kod pocztowy 73-110.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Stargardzie, w którego strukturze funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Stargardzie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Stargardzie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Stargardzie.

ZAŁĄCZNIK Nr  132 109

 (uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  133

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W GRÓJCU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Grójcu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Grójcu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Grójcu przy ulicy Armii Krajowej 21, kod pocztowy 05-600.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Grójcu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Grójcu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Grójcu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Grójcu.

ZAŁĄCZNIK Nr  134  110

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  135

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W RADOMIU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Radomiu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Radomiu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Radomiu przy ulicy Wolanowskiej 120, kod pocztowy 26-600.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Radomiu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Radomiu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Radomiu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Radomiu.

ZAŁĄCZNIK Nr  136

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W WARSZAWIE-BIAŁOŁĘCE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Warszawie przy ulicy Ciupagi 1, kod pocztowy 03-016.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  111  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do Ambulatorium z Izbą Chorych:
a) 112  udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.),

b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do apteki zakładowej-okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Ambulatorium z Izbą Chorych oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonywania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  7a.  113  Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

ZAŁĄCZNIK Nr  137

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W WARSZAWIE-GROCHOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, dalej "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 71A, kod pocztowy 04-275.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  138

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W WARSZAWIE-SŁUŻEWCU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 5, kod pocztowy 02-699.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu.

ZAŁĄCZNIK Nr  139

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W SIEDLCACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Siedlcach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Siedlcach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego 47, kod pocztowy 08-110.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Siedlcach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo Dyrektorowi Zakładu Karnego w Siedlcach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Siedlcach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Siedlcach.

ZAŁĄCZNIK Nr  140  114

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  141

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W ŻYTKOWICACH

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Żytkowicach nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Żytkowicach, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Żytkowicach, kod pocztowy 26-930.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Żytkowicach, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Żytkowicach.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Żytkowicach.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Żytkowicach.

ZAŁĄCZNIK Nr  142  115

STATUT

AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu dla osób pozbawionych wolności znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu nadaje się nazwę "Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu", zwane dalej "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się we Wrocławiu przy ulicy Kleczkowskiej 35, kod pocztowy 50-211.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Ambulatorium z Izbą Chorych nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej, a jego działalność jest realizowana w ramach gospodarki finansowej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do Ambulatorium z Izbą Chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.),
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do apteki zakładowej - okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Ambulatorium z Izbą Chorych, Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego we Wrocławiu oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo Dyrektorowi Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu, Opolu i Katowicach.
§  9.  Szczegółową strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych może określić kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  10.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

ZAŁĄCZNIK Nr  143

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W DZIERŻONIOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Dzierżoniowie przy ulicy Ząbkowickiej 53, kod pocztowy 58-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Dzierżoniowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  144

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W JELENIEJ GÓRZE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Jeleniej Górze przy ulicy Grottgera 2, kod pocztowy 58-500.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

ZAŁĄCZNIK Nr  145  116

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  146

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŚWIDNICY

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Świdnicy nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Świdnicy, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Świdnicy przy ulicy Trybunalskiej 16, kod pocztowy 58-100.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy w Świdnicy, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Świdnicy.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Świdnicy.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Świdnicy.

ZAŁĄCZNIK Nr  147  117

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  148

STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO WE WROCŁAWIU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego we Wrocławiu nadaje się nazwę Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego we Wrocławiu.
2.  Siedziba Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego we Wrocławiu mieści się we Wrocławiu przy ulicy Świebodzkiej 1, kod pocztowy 50-046.
§  2.  Podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Areszt Śledczy we Wrocławiu, w strukturze którego funkcjonuje podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, należy:
1) w odniesieniu do ambulatorium z izbą chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
2) w odniesieniu do szpitala:
a) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z wyjątkiem rehabilitacji, pacjentom szpitalnym z obszarów działania poszczególnych oddziałów szpitala, o których mowa w § 8,
b) udzielanie pozostałym pacjentom przebywającym w oddziałach mieszkalnych Aresztu Śledczego we Wrocławiu w razie nagłego zachorowania lub będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy ambulatorium z izbą chorych,
c) przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji pacjentów kierowanych przez ambulatoria z izbą chorych oraz obserwacji sądowo-psychiatrycznych osób pozbawionych wolności kierowanych przez upoważnione organy,
d) kierowanie pacjentów do właściwych podmiotów leczniczych w celu dalszego leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji.
§  5.  Szpitalem i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego we Wrocławiu kieruje kierownik - dyrektor szpitala, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego we Wrocławiu.
§  6.  Stanowiska pracy w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego we Wrocławiu określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego we Wrocławiu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Obszar działania poszczególnych oddziałów szpitala obejmuje:
1) 118  dla oddziału psychiatrycznego (ogólnego) - obszary właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Gliwicach, Jeleniej Górze, Katowicach, Legnicy, Opolu, Świdnicy i we Wrocławiu oraz w szczególnych przypadkach - obszary właściwości pozostałych sądów okręgowych;
2) 119  dla oddziału psychiatrii sądowej - obszary właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Gliwicach, Jeleniej Górze, Katowicach, Legnicy, Opolu, Świdnicy i we Wrocławiu.
§  9.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  10.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

ZAŁĄCZNIK Nr  149

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W GŁOGOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Głogowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Głogowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Głogowie przy ulicy Lipowej 21, kod pocztowy 67-200.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Głogowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Głogowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Głogowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Głogowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  150

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W KŁODZKU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Kłodzku nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kłodzku, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Kłodzku przy ulicy Bohaterów Getta 16, kod pocztowy 57-300.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Kłodzku, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Kłodzku.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Kłodzku.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Kłodzku.

ZAŁĄCZNIK Nr  151  120

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  152

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W STRZELINIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Strzelinie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Strzelinie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Strzelinie przy ulicy Ząbkowickiej 68, kod pocztowy 57-100.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Strzelinie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Strzelinie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Strzelinie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Strzelinie.

ZAŁĄCZNIK Nr  153

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W WOŁOWIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Wołowie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wołowie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Wołowie przy ulicy Więziennej 6, kod pocztowy 56-100.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Wołowie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Wołowie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Wołowie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Wołowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  154

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO NR 2 WE WROCŁAWIU

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się we Wrocławiu przy ulicy Fiołkowej 38, kod pocztowy 53-239.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu.

ZAŁĄCZNIK Nr  155

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W ZARĘBIE

§  1. 
1.  Podmiotowi leczniczemu znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Zarębie nadaje się nazwę Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Zarębie, dalej zwane "Ambulatorium z Izbą Chorych".
2.  Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Zarębie przy ulicy Leśnej 4, kod pocztowy 59-800 Lubań.
§  2.  Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.
§  3.  Zakład Karny w Zarębie, w strukturze którego funkcjonuje Ambulatorium z Izbą Chorych, działa w formie jednostki budżetowej.
§  4.  Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) leczenie stomatologiczne;
3) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych;
4) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.
§  5.  Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Zarębie.
§  6.  Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Zarębie.
§  7.  Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.
§  8.  Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego może określić kierownik podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjno-porządkowym.
§  9.  Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Zarębie.
1 § 1 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
2 § 1 pkt 9 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 8 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2014 r.
3 § 1 pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
4 § 1 pkt 11 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 8 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2014 r.
5 § 1 pkt 12 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
6 § 1 pkt 23 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
7 § 1 pkt 29 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
8 § 1 pkt 36 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
9 § 1 pkt 40 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
10 § 1 pkt 46 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
11 § 1 pkt 47 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
12 § 1 pkt 50 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
13 § 1 pkt 54 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
14 § 1 pkt 80 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
15 § 1 pkt 81 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
16 § 1 pkt 82 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
17 § 1 pkt 83 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
18 § 1 pkt 84 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
19 § 1 pkt 89 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
20 § 1 pkt 90 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
21 § 1 pkt 93 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 września 2013 r. (Dz.Urz.MS.2013.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.
22 § 1 pkt 96 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 września 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.214) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.
23 § 1 pkt 100 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
24 § 1 pkt 101 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
25 § 1 pkt 102 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
26 § 1 pkt 104 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
27 § 1 pkt 105 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
28 § 1 pkt 106 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
29 § 1 pkt 109 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 października 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2015 r.
30 § 1 pkt 115 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
31 § 1 pkt 116 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
32 § 1 pkt 124 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
33 § 1 pkt 125 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
34 § 1 pkt 127 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
35 § 1 pkt 131 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 2 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.142) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2016 r.
36 § 1 pkt 132 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.159) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
37 § 1 pkt 134 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
38 § 1 pkt 140 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
39 § 1 pkt 142 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.
40 § 1 pkt 145 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
41 § 1 pkt 147 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
42 § 1 pkt 151 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
43 Załącznik nr 2 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
44 Załącznik nr 8 § 4 pkt 3 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
45 Załącznik nr 8 § 8 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 19 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2018 r.

46 Załącznik nr 8 § 8 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 19 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2018 r.

47 Załącznik nr 8 § 8 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 19 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2018 r.
48 Załącznik nr 9 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2014 r.
49 Załącznik nr 10 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
50 Załącznik nr 11 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2014 r.
51 Załącznik nr 12 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
52 Załącznik nr 14 § 4 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
53 Załącznik nr 17 § 4 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
54 Załącznik nr 17 § 8 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2018 r.
55 Załącznik nr 19 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
56 Załącznik nr 19 § 8 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 19 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2018 r.
57 Załącznik nr 23 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
58 Załącznik nr 29 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
59 Załącznik nr 30 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
60 Załącznik nr 36 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
61 Załącznik nr 40 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
62 Załącznik nr 46 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
63 Załącznik nr 47 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
64 Załącznik nr 50 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
65 Załącznik nr 52 § 8 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia z dnia 19 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2018 r.
66 Załącznik nr 52 § 8 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia z dnia 19 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2018 r.
67 Załącznik nr 52 § 8 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2017 r.
68 Załącznik nr 54 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
69 Załącznik nr 71 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2017 r.
70 Załącznik nr 76 § 4 pkt 3:

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 9 lit. a zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2017 r.

71 Załącznik nr 76 § 8 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a zarządzenia z dnia 19 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2018 r.

72 Załącznik nr 76 § 8 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. b zarządzenia z dnia 19 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2018 r.
73 Załącznik nr 76 § 8 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. b zarządzenia z dnia 19 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2018 r.
74 Załącznik nr 76 § 8 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2017 r.
75 Załącznik nr 80 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 września 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.214) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.
76 Załącznik nr 81 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
77 Załącznik nr 82 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
78 Załącznik nr 83 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
79 Załącznik nr 84 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
80 Załącznik nr 86 § 4 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
81 Załącznik nr 89 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
82 Załącznik nr 90 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
83 Załącznik nr 93 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 września 2013 r. (Dz.Urz.MS.2013.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.
84 Załącznik nr 96 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 września 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.214) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.
85 Załącznik nr 99 § 4 pkt 3 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 12 lit. a zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
86 Załącznik nr 99 § 8 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. b zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
87 Załącznik nr 99 § 8 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a zarządzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2017 r.
88 Załącznik nr 99 § 8 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b zarządzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 9 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2018 r.

89 Załącznik nr 100 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
90 Załącznik nr 101 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
91 Załącznik nr 102 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
92 Załącznik nr 104 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
93 Załącznik nr 105 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
94 Załącznik nr 106 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
95 Załącznik nr 109 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 29 października 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2015 r.
96 Załącznik nr 112 § 4 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 13 zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
97 Załącznik nr 113 § 4 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 14 zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
98 Załącznik nr 114 § 4 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 15 lit. a zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
99 Załącznik nr 114 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2017 r.
100 Załącznik nr 115 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
101 Załącznik nr 116 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
102 Załącznik nr 123 § 4 pkt 3 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 16 lit. a zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
103 Załącznik nr 123 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2017 r.
104 Załącznik nr 124 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
105 Załącznik nr 125 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
106 Załącznik nr 127 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
107 Załącznik nr 129 § 4 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 17 zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
108 Załącznik nr 131 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 2 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.142) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2016 r.
109 Załącznik nr 132 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.159) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
110 Załącznik nr 134 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
111 Załącznik nr 136 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 28 września 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.214) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.
112 Załącznik nr 136 § 4 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 9 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2018 r.
113 Załącznik nr 136 § 7a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 9 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2018 r.
114 Załącznik nr 140 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.
115 Załącznik nr 142 zmieniony przez § 1 pkt 21 zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.176) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.
116 Załącznik nr 145 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
117 Załącznik nr 147 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia·z·dnia·12·stycznia·2018·r.·(Dz.Urz.MS.2018.103)·zmieniającego·nin.·zarządzenie·z·dniem·31·marca·2018·r.
118 Załącznik nr 148 § 8 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 28 września 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.214) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.
119 Załącznik nr 148 § 8 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2017 r.
120 Załącznik nr 151 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2018 r.