Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2018.59

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE Nr 12/OP/2018
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 25 lipca 2018 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz. U. z 2014 r. poz. 787 i 887 oraz z 2016 r. poz. 478) za długoletnią ofiarną służbę, pracę zawodową lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczony zostaje:
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1. SZYMAŃSKI Karol s. Henryka