Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2013.58

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE Nr 7/OP/2013
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 17 lipca 2013 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz. U. Nr 207, poz. 1305 oraz z 2012 r. poz. 455), za długoletnią ofiarną służbę odznaczony zostaje:
ZŁOTĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

SĘDZIKOWSKI Stanisław s. Jana