Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2012.74

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2012 r.

POSTANOWIENIE Nr 8/OP/2012
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 10 października 2012 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" (Dz. U. Nr 207, poz. 1305 oraz z 2012 r. poz. 455), za długoletnią ofiarną służbę i działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczeni zostają:
ZŁOTĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1. ŁAZKOWSKI Tadeusz s. Stefana

SREBRNĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

2. BOMBALSKI Zbigniew s. Jana

3. ROMANOWSKI Grzegorz s. Mieczysława

4. UŁANOWICZ Jerzy s. Antoniego

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

5. BORKOWSKI Ryszard s. Bogdana

6. KRAŚNICKI Marek s. Stanisława

7. MAJCHAR Henryk s. Ryszarda