Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2011.3.20

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 marca 2011 r.

POSTANOWIENIE Nr 3/OP/2011
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 27 stycznia 2011 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" (Dz. U. Nr 207, poz. 1305), za długoletnią ofiarną służbę i działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczony zostaje:
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1) ŻEBROWSKIKrzysztofs.Ryszarda