Nadanie nazwy wyróżniającej i ustanowienie dorocznego Święta 11 batalionu ewakuacji sprzętu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Czarnem.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.17.211

Akt indywidualny
Wersja od: 5 października 2006 r.

DECYZJA Nr 344/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 września 2006 r.
w sprawie nadania nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego Święta 11 batalionu ewakuacji sprzętu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Czarnem

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) - ustala się, co następuje:

1.
11 batalion ewakuacji sprzętu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Czarnem:
1)
przyjmuje nazwę wyróżniającą Ziemi Szczecineckiej;
2)
doroczne Święto obchodzi w dniu 21 października.
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.