Nadanie imienia patrona 2 kompanii szturmowej 18 Bielskiego batalionu desantowo-szturmowego im. kpt. Ignacego Glazurka 6... - OpenLEX

Nadanie imienia patrona 2 kompanii szturmowej 18 Bielskiego batalionu desantowo-szturmowego im. kpt. Ignacego Glazurka 6 Brygady Desantowo-Szturmowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Bielsku Białej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.10.106

Akt indywidualny
Wersja od: 14 września 2004 r.

DECYZJA Nr 230/MON/PSSS
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 sierpnia 2004 r.
w sprawie nadania imienia patrona 2 kompanii szturmowej 18 Bielskiego batalionu desantowo-szturmowego im. kpt. Ignacego Glazurka 6 Brygady Desantowo-Szturmowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Bielsku Białej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie pkt 4, 5 i 6 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w związku z § 3 pkt 4 lit. p zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2) - dla upamiętnienia zasług kpt. Sławomira Gabriela Stróżaka w służbie dla Ojczyzny - ustala się, co następuje:

1.
2 kompania szturmowa 18 Bielskiego batalionu desantowo-szturmowego im. kpt. Ignacego Glazurka 6 Brygady Desantowo-Szturmowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Bielsku Białej przyjmuje imię patrona - kpt. Sławomira Gabriela Stróżaka.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania