Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.186

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2019 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską i na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2019 r.
§  2.  Wyznacza się limity: 70 miejsc na aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i 50 miejsc na aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.