Lista zatwierdzonych w 2021 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,... - OpenLEX

Lista zatwierdzonych w 2021 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jednostek naukowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2022.15

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie listy zatwierdzonych w 2021 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jednostek naukowych

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91 i 583) podaje się do publicznej wiadomości listę zatwierdzonych, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jednostek naukowych, określoną w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA ZATWIERDZONYCH W 2021 R., NA POTRZEBY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH, JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Lp.Nazwa jednostki naukowejAdres jednostkiOkres zatwierdzenia
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1.Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiuul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław5 lat (decyzja z dnia 20 października 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
2.Uniwersytet Medyczny w LublinieAleje Racławickie 1, 20-059 Lublin5 lat (decyzja z dnia 9 grudnia 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
3.Uniwersytet Zielonogórskiul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra5 lat (decyzja z dnia 7 stycznia 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
4.Centrum Badań i Innowacji "Pro-Akademia"ul. Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki5 lat (decyzja z dnia 5 stycznia 2021 r.)
5.Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Naukul. H. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź5 lat (decyzja z dnia 17 marca 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
6.Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Naukul. Lubicz 46, 31-512 Kraków5 lat (decyzja z dnia 17 sierpnia 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
7.Szkoła Główna Handlowa w WarszawieAleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa5 lat (decyzja z dnia 12 stycznia 2021 r.)
8.Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowegoul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa5 lat (decyzja z dnia 15 marca 2021 r.)
9.Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt

Polskiej Akademii Nauk

ul. Postępu 36A, Jastrzębiec 05-552 Magdalenka5 lat (decyzja z dnia 17 marca 2021 r.)
10.Instytut Geodezji i Kartografiiul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa5 lat (decyzja z dnia 17 marca 2021 r.)
11.Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicherul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa5 lat (decyzja z dnia 14 kwietnia 2021 r.)
12.Instytut Psychologii Polskiej Akademii Naukul. S. Jaracza 1, 00-378 Warszawa5 lat (decyzja z dnia 20 kwietnia 2021 r.)
13.Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -

Państwowy Instytut Badawczy

Radzików, 05-870 Błonie5 lat (decyzja z dnia 27 sierpnia 2021 r.)
14.Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiegoul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa5 lat (decyzja z dnia 27 września 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
15.Politechnika Opolskaul. Prószkowska 76, 45-758 Opole5 lat (decyzja z dnia 21 stycznia 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
16.Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańskuul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk5 lat (decyzja z dnia 19 lipca 2021 r.)
WOJEWWÓDZTWO ŚLĄSKIE
17.Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicachul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice5 lat (decyzja z dnia 5 stycznia 2021 r.)
18.Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Naukul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice5 lat (decyzja z dnia 17 marca 2021 r.)
19.Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Polskiej Akademii Nauk

ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice5 lat (decyzja z dnia 26 kwietnia 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
20.Politechnika PoznańskaPlac Marii Skłodowskiej - Curie 5, 60-965 Poznań5 lat (decyzja z dnia 5 stycznia 2021 r.)
21.Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor"ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań5 lat (decyzja z dnia 14 kwietnia 2021 r.)
22.Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniuul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań5 lat (decyzja z dnia 26 kwietnia 2021 r.)
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).