Lista zatwierdzonych w 2021 r. jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2022.13

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie listy zatwierdzonych w 2021 r. jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze

Na podstawie art. 157g ust. 17 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91 i 583) podaje się do publicznej wiadomości listę zatwierdzonych, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze, określoną w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA ZATWIERDZONYCH W 2021 R. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, NA RZECZ KTÓRYCH CUDZOZIEMCY MAJĄ WYKONYWAĆ ŚWIADCZENIA JAKO WOLONTARIUSZE

Lp.Nazwa jednostki organizacyjnejAdres jednostkiOkres zatwierdzenia
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1.Fundacja Mobilni Polacyul. T. Kościuszki 11/1, 56-300 Milicz2 lata (decyzja z dnia 19 października 2021 r.)
2.Fundacja

Integracji Społecznej "Prom"

ul. J. Bajana 15/26, 54-129 Wrocław2 lata (decyzja z dnia 14 grudnia 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
3.Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczyul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz2 lata (decyzja z dnia 17 sierpnia 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
4.Fundacja Sempre a Frenteul. Lubartowska 24, 20-085 Lublin2 lata (decyzja z dnia 18 listopada 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
5.Fundacja Toruńska Inicjatywa Obywatelskaul. Garncarska 59, 97-320 Wolbórz2 lata (decyzja z dnia 17 sierpnia 2021 r.)
6.Fundacja

Instytut Działań Twórczych

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź2 lata (decyzja z dnia 19 października 2021 r.)
7.Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiegoul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź2 lata (decyzja z dnia 19 października 2021 r.)
8.Politechnika Łódzkaul. S. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź2 lata (decyzja z dnia 20 grudnia 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
9.Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieżyul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim2 lata (decyzja z dnia 10 września 2021 r.)
10.Stowarzyszenie ASF w PolscePiekary 2, 32-060 Liszki2 lata (decyzja z dnia 20 września 2021 r.)
11.Stowarzyszenie Rozwoju

i Integracji Młodzieży ST.R.I.M.

ul. T. Pawlikowskiego 5/5, 31-127 Kraków2 lata (decyzja z dnia 21 października 2021 r.)
12.Fundacja Internationaler Bund Polska w Krakowieul. Wrocławska 37A/320, 30-011 Kraków2 lata (decyzja z dnia 3 listopada 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
13.Fundacja "Podstawy życia"ul. Grochowska 324/8, 03-838 Warszawa2 lata (decyzja z dnia 5 stycznia 2021 r.)
14.Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicherul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa2 lata (decyzja z dnia 14 kwietnia 2021 r.)
15.Instytut Psychologii Polskiej Akademii Naukul. S. Jaracza 1, 00-378 Warszawa2 lata (decyzja z dnia 20 kwietnia 2021 r.)
16.Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostraul. Sienna 45/5, 00-121 Warszawa2 lata (decyzja z dnia 8 lipca 2021 r.)
17.Przedszkole Specjalne nr 213 w Warszawieul. L. Teligi 1, 02-777 Warszawa2 lata (decyzja z dnia 17 sierpnia 2021 r.)
18.Przedszkole Specjalne nr 393 w Warszawieul. Puławska 97, 02-595 Warszawa2 lata (decyzja z dnia 17 sierpnia 2021 r.)
19.Polsko-Białoruska Izba Handlowo- Przemysłowaul. M. Kopernika 30/617, 00-336 Warszawa2 lata (decyzja z dnia 17 sierpnia 2021 r.)
20.Przedszkole Specjalne nr 245 dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy" w Warszawieul. K. Pruszyńskiego 1, 01-870 Warszawa2 lata (decyzja z dnia 27 sierpnia 2021 r.)
21.Przedszkole nr 146 w Warszawieul. Sandomierska 2, 02-567 Warszawa2 lata (decyzja z dnia 27 sierpnia 2021 r.)
22.Polska Fundacja im. Roberta Schumana w WarszawieAleje Ujazdowskie 37/5, 00-540 Warszawa2 lata (decyzja z dnia 27 sierpnia 2021 r.)
23.Stowarzyszenie AIESEC Polskaul. Wiśniowa 6, 05-200 Wołomin2 lata (decyzja z dnia 10 września 2021 r.)
24.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena w Warszawieul. L. Teligi 3, 02-777 Warszawa2 lata (decyzja z dnia 24 listopada 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
25."Horyzont" - Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie z siedzibą w Opoluul. Mazurska 3, 45-310 Opole2 lata (decyzja z dnia 19 sierpnia 2021 r.)
26.Stowarzyszenie "Europa Iuvenis"ul. Koszyka 26/1, 45-720 Opole2 lata (decyzja z dnia 3 listopada 2021 r.)
27.Fundacja "Benevolens"ul. Parkowa 12,2 lata
48-340 Głuchołazy(decyzja z dnia 14 grudnia 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
28.Stowarzyszenie Projektów

Międzynarodowych "INPRO"

ul. Krajobrazowa 30/18A, 35-119 Rzeszów2 lata (decyzja z dnia 3 listopada 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
29.Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany "ANAWOJ"ul. Gródecka 4, 16-050 Michałowo2 lata (decyzja z dnia 20 września 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
30.Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańskuul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk2 lata (decyzja z dnia 19 lipca 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
31.Politechnika Śląskaul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice2 lata (decyzja z dnia 17 marca 2021 r.)
32.Klub Integracji Europejskiej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicachul. Źrałków 1, 42-580 Wojkowice2 lata (decyzja z dnia 20 października 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
33.Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniuul. Różana 17A, 61-577 Poznań2 lata (decyzja z dnia 17 marca 2021 r.)
34.Centrum Inicjatyw Międzykulturowych "Horyzonty"ul. K. Potockiej 38, 60-211 Poznań2 lata (decyzja z dnia 7 września 2021 r.)
35.Stowarzyszenie "Jeden Świat" w Poznaniuul. H. Sienkiewicza 7, 60-818 Poznań2 lata (decyzja z dnia 3 listopada 2021 r.)
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
36.Caritas Archidiecezji Szczecińsko- KamieńskiejPlac Matki Teresy z Kalkuty 5, 71-622 Szczecin2 lata (decyzja z dnia 17 sierpnia 2021 r.)
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).