Lista zatwierdzonych w 2020 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jednostek naukowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2021.15

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie listy zatwierdzonych w 2020 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jednostek naukowych

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) podaje się do publicznej wiadomości listę zatwierdzonych, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jednostek naukowych, określoną w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA ZATWIERDZONYCH W 2020 R., NA POTRZEBY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH, JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Lp.Nazwa jednostki naukowejAdres jednostkiOkres zatwierdzenia
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1.Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiuul. Stabłowicka 147,

54-066 Wrocław

5 lat

(decyzja z dnia

17 kwietnia 2020 r.)

2.Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiuul. Okólna 2,

50-422 Wrocław

5 lat

(decyzja z dnia

19 czerwca 2020 r.)

3.Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiuWybrzeże L. Pasteura 1,

50-367 Wrocław

5 lat

(decyzja z dnia

28 kwietnia 2020 r.)

4.Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiuul. R. Weigla 12,

53-114 Wrocław

5 lat

(decyzja z dnia

24 sierpnia 2020 r.)

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
5.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuul. J. Gagarina 11,

87-100 Toruń

5 lat

(decyzja z dnia

25 maja 2020 r.)

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
6.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LubliniePI. M. Curie-Skłodowskiej 5,

20-031 Lublin

5 lat

(decyzja z dnia

31 stycznia 2020 r.)

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
7.Politechnika Łódzkaul. St. Żeromskiego 116,

90-924 Łódź

5 lat

(decyzja z dnia

31 stycznia 2020 r.)

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
8.Wyższa Szkoła Biznesu - National - Louis University w Nowym Sączuul. Zielona 27,

33-300 Nowy Sącz

4 lata

(decyzja z dnia

23 stycznia 2020 r.)

9.Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Naukul. Sławkowska 17,

31-016 Kraków

5 lat

(decyzja z dnia

31 stycznia 2020 r.)

10.Uniwersytet Jagiellońskiul. Gołębia 24,

31-007 Kraków

5 lat

(decyzja z dnia

14 lutego 2020 r.)

11.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieAl. A. Mickiewicza 30,

30-059 Kraków

5 lat

(decyzja z dnia

18 maja 2020 r.)

12.Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w KrakowieAl. A. Mickiewicza 33,

31-120 Kraków

5 lat

(decyzja z dnia

23 czerwca 2020 r.)

13.Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowieul. Rakowicka 27,

31-510 Kraków

5 lat

(decyzja z dnia

24 sierpnia 2020 r.)

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
14.Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Naukul. Nowy Świat 72,

00-330 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia

26 czerwca 2020 r.)

15.Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawieul. Gen. S. Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia

27 lipca 2020 r.)

16.Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcachul. S. Konarskiego 2,

08-110 Siedlce

5 lat

(decyzja z dnia

27 lipca 2020 r.)

17.Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.ul. L. Waryńskiego 3A,

00-645 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia

3 września 2020 r.)

18.Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawieul. Modlińska 51,

03-199 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia

7 października 2020 r.)

19.Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiuul. T. Mazowieckiego 7A,

26-600 Radom

5 lat

(decyzja z dnia

9 października 2020 r.)

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
20.Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieżyul. Stoczek 1,

17-230 Białowieża

5 lat

(decyzja z dnia

2 czerwca 2020 r.)

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
21.Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczyul. H. Kołłątaja 1,

81-332 Gdynia

5 lat

(decyzja z dnia

2 czerwca 2020 r.)

22.Uniwersytet Gdańskiul. J. Bażyńskiego 8,

80-309 Gdańsk

5 lat

(decyzja z dnia 19 czerwca 2020 r.)

23.Gdański Uniwersytet Medycznyul. M. Skłodowskiej-Curie 3A,

80-210 Gdańsk

5 lat

(decyzja z dnia

23 lipca 2020 r.)

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
24.Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Humanistyczna w Bielsku-Białejul. Gen. Wł. Sikorskiego 4,

43-300 Bielsko-Biała

5 lat

(decyzja z dnia

3 czerwca 2020 r.)

25.Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwaul. Bł. Czesława 16-18,

44-100 Gliwice

5 lat

(decyzja z dnia

10 września 2020 r.)

26.Uniwersytet Śląski w Katowicachul. Bankowa 12,

40-007 Katowice

5 lat

(decyzja z dnia

26 listopada 2020 r.)

27.Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białejul. Cz. Tańskiego 5,

43-382 Bielsko-Biała

5 lat

(decyzja z dnia

26 listopada 2020 r.)

28.Główny Instytut Górnictwa w KatowicachPlac Gwarków 1,

40-166 Katowice

5 lat

(decyzja z dnia

14 grudnia 2020 r.)

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
29.Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukul. Z. Noskowskiego 12/14,

61-704 Poznań

5 lat

(decyzja z dnia

9 stycznia 2020 r.)

30.Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniuul. Królowej Jadwigi 27/39,

61-871 Poznań

5 lat

(decyzja z dnia

20 lutego 2020 r.)

31.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniuul. H. Wieniawskiego 1,

61-712 Poznań

5 lat

(decyzja z dnia

28 kwietnia 2020 r.)

32.Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Naukul. Strzeszyńska 34,

60-479 Poznań

5 lat

(decyzja z dnia

25 maja 2020 r.)

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).