Lista zatwierdzonych w 2019 r. jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2020.31

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie listy zatwierdzonych w 2019 r. jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze

Na podstawie art. 157g ust. 17 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) podaje się do publicznej wiadomości listę zatwierdzonych, do dnia 31 grudnia 2019 r., jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze, określoną w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA ZATWIERDZONYCH W 2019 R. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, NA RZECZ KTÓRYCH CUDZOZIEMCY MAJĄ WYKONYWAĆ ŚWIADCZENIA JAKO WOLONTARIUSZE

Lp.Nazwa jednostki organizacyjnejAdres jednostkiOkres zatwierdzenia
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1.Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej we Wrocławiuul. Kazimierza Wielkiego 29,

50-077 Wrocław

2 lata

(decyzja z dnia 11 września 2019 r.)

2.Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego w KrzyżowejKrzyżowa 7,

58-112 Grodziszcze

2 lata

(decyzja z dnia 13 listopada 2019 r.)

3.Fundacja

Integracji Społecznej "Prom" z siedzibą we Wrocławiu

ul. Bajana 15/26,

54-129 Wrocław

2 lata

(decyzja z dnia 9 grudnia 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
4.Gmina Dąbrowa, Powiat mogileńskiul. Kasztanowa 16,

88-306 Dąbrowa

2 lata

(decyzja z dnia 17 września 2019 r.)

5.Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczyul. Garbary 2,

85-229 Bydgoszcz

2 lata

(decyzja z dnia 31 października 2019 r.)

6.Kujawska Szkoła Wyższa we WłocławkuPlac Wolności 1,

87-800 Włocławek

2 lata

(decyzja z dnia 20 grudnia 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
7.Fundacja Sempre a Frente z siedzibą w Lublinieul. Lubartowska 24,

20-085 Lublin

2 lata

(decyzja z dnia 20 września 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
8.Toruńska Inicjatywa Obywatelskaul. Garncarska 59,

97-320 Wolbórz

2 lata

(decyzja z dnia 11 września 2019 r.)

9.Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Łodziul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

90-558 Łódź

2 lata

(decyzja z dnia 16 września 2019 r.)

10.Fundacja

"Instytut Działań Twórczych" w Łodzi

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

90-558 Łódź

2 lata

(decyzja z dnia 7 października 2019 r.)

11.Instytut

"Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

ul. Rzgowska 281/289,

93-338 Łódź

2 lata

(decyzja z dnia 12 grudnia 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
12.Fundacja Internationaler

Bund Polska w Krakowie

ul. Wrocławska 37a/320,

30-011 Kraków

2 lata

(decyzja z dnia 8 października 2019 r.)

13.Stowarzyszenie ASF w PolscePiekary 2,

32-060 Liszki

2 lata

(decyzja z dnia 21 października 2019 r.)

14.Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży ST.R.I.Mul. Pawlikowskiego 5/5,

31-127 Kraków

2 lata

(decyzja z dnia 6 listopada 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
15.Polska Fundacja im. Roberta Schumana w WarszawieAl. Ujazdowskie 37/5,

00-540 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 12 września 2019 r.)

16.Przedszkole Specjalne nr 213 w Warszawieul. Teligi 1,

02-777 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 12 września 2019 r.)

17.Przedszkole nr 146 w Warszawieul. Sandomierska 2,

02-567 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 16 września 2019 r.)

18.Przedszkole Specjalne nr 393 w Warszawieul. Puławska 97,

02-595 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 16 września 2019 r.)

19.Instytut Fizyki

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Al. Lotników 32/46,

02-668 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 18 września 2019 r.)

20.Instytut Slawistyki

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ul. Bartoszewicza 1b/17,

00-337 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 23 września 2019 r.)

21.Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa-Ochotaul. Grójecka 79,

02-094 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 23 września 2019 r.)

22.Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Księcia Trojdena 4,

02-109 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 24 września 2019 r.)

23.Przedszkole Specjalne nr 245 dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy" w Warszawieul. K. Pruszyńskiego 1,

01-870 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 27 września 2019 r.)

24.Warszawski Uniwersytet Medycznyul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 27 września 2019 r.)

25.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena w Warszawieul. Teligi 3,

02-777 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 7 października 2019 r.)

26.Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Newelska 6,

01-447 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 20 listopada 2019 r.)

27.Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Twarda 51/55,

00-818 Warszawa

2 lata

(decyzja z dnia 5 grudnia 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
28.Fundacja Benevolensul. Parkowa 12,

48-340 Głuchołazy

2 lata

(decyzja z dnia 4 grudnia 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
29.Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "INPRO" w Rzeszowieul. Krajobrazowa 30/18a,

35-119 Rzeszów

2 lata

(decyzja z dnia 15 listopada 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
30.Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany "ANAWOJ" z siedzibą w Michałowieul. Gródecka 4,

16-050 Michałowo

2 lata

(decyzja z dnia 20 września 2019 r.)

31.Fundacja "Dialog" w Białymstokuul. Ks. Abramowicza 1,

15-872 Białystok

2 lata

(decyzja z dnia 13 listopada 2019 r.)

32.Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstokuul. Kujawska 24, 15-552 Białystok2 lata

(decyzja z dnia 12 grudnia 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
33.Regionalne Centrum Wolontariatu w GdańskuPlac Solidarności 1,

80-863 Gdańsk

2 lata

(decyzja z dnia 10 grudnia 2019 r.)

34.Stowarzyszenie Morena w GdańskuJaśkowa Dolina 7,

80-252 Gdańsk

2 lata

(decyzja z dnia 17 grudnia 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
35.Klub Integracji Europejskiej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w WojkowicachŻrałków 1,

42-580 Wojkowice

2 lata

(decyzja z dnia 7 października 2019 r.)

36.Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicachul. Rolna 43,

40-555 Katowice

2 lata

(decyzja z dnia 26 listopada 2019 r.)

37.Miejska Biblioteka Publiczna w Żorachos. Pawlikowskiego PU-13,

44-240 Żory

2 lata

(decyzja z dnia 3 grudnia 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
38.Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju "CampoSfera" z siedzibą w KlimontowieKlimontów 31,

28-340 Sędziszów

2 lata

(decyzja z dnia 18 września 2019 r.)

39.Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Kielcachul. Żeromskiego 36,

25-370 Kielce

2 lata

(decyzja z dnia 20 września 2019 r.)

40.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

2 lata

(decyzja z dnia 1 października 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
41.Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynieul. Tuwima 10,

10-748 Olsztyn

2 lata

(decyzja z dnia 23 września 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
42.Stowarzyszenie "Jeden Świat" z siedzibą w Poznaniuul. Prusa 16A/15,

60-820 Poznań

2 lata

(decyzja z dnia 12 września 2019 r.)

43.Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzontyul. Klaudyny Potockiej 38,

60-211 Poznań

2 lata

(decyzja z dnia 22 października 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
44.Stowarzyszenie "POLITES" z siedzibą w Szczecinieul. Dworcowa 19/205,

70-206 Szczecin

2 lata

(decyzja z dnia 12 września 2019 r.)

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).