Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2007.35.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2007 r.

OGŁOSZENIE
PREZESA AGENCJI RYNKU ROLNEGO
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie listy zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35 poz. 217, z późn. zm.) ogłasza się listę zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych stanowiącą załącznik do ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

Lista zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych

Województwo: dolnośląskie

grafika

Województwo: kujawsko-pomorskie

grafika

Województwo: lubelskie

grafika

Województwo: lubuskie

grafika

Województwo: łódzkie

grafika

Województwo: małopolskie

grafika

Województwo: mazowieckie

grafika

Województwo: opolskie

grafika

Województwo: podkarpackie

grafika

Województwo: podlaskie

grafika

Województwo: pomorskie

grafika

Województwo: śląskie

grafika

Województwo: świętokrzyskie

grafika

Województwo: warmińsko-mazurskie

grafika

Województwo: wielkopolskie

grafika

Województwo: zachodniopomorskie

grafika