Lista instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.9.84

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2008 r.

OBWIESZENIE Nr 21
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie listy instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Na podstawie § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 230, poz. 1956) ogłasza się, co następuje:
Do listy instruktorów szkolenia, stanowiącej załącznik do obwieszczenia Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie listy instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. ULC Nr 3, poz. 10), dopisuje się następujących instruktorów:
Lp.ImięNazwiskoNr wpisu
26JacekRogowskiULC-LOB-3-MBS/580/07
27KrzysztofGajdaULC-LOB-3-MBS/580/07
28ZbigniewAdamusULC-LOB-3-MBS/580/07