Likwidacja Banku Spółdzielczego w Poraju.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1998.5.8

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1998 r.

OBWIESZCZENIE
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 1 kwietnia 1998 r.
w sprawie likwidacji Banku Spółdzielczego w Poraju.

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938) podaje się do wiadomości, że Komisja Nadzoru Bankowego, na podstawie art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) Uchwałą Nr 19/98 z dnia 1 kwietnia 1998 r. zarządziła z dniem 4 kwietnia 1998 r. likwidację Banku Spółdzielczego w Poraju, wpisanego do Rejestru Sądu Rejonowego w Częstochowie pod Sygn. akt A-Rs-S - 126, w drodze sprzedaży przedsiębiorstwa bankowego Banku Spółdzielczego w Poraju w likwidacji Gospodarczemu Bankowi Południowo-Zachodniemu SA we Wrocławiu.