Informacja o homologowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, typach cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2006.4.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 25 lipca 2006 r.
w sprawie informacji o homologowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, typach cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy o systemie tachografów cyfrowych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1494) ogłasza się informację o homologowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, typach cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

§ 1.
Od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. nie otrzymano żadnych informacji od właściwych instytucji lub organów innych państw o homologowanych typach cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym i kart do tachografów.
§  2.
Informacja o homologowanych typach cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym i kart do tachografów, otrzymanych od właściwych instytucji lub organów innych państw od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

grafika