Europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2006.1.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2006 r.

OBWIESZCZENIE Nr 3
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 13 lutego 2006 r.
w sprawie europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1362, Nr 175, poz. 1462, Nr 180, poz. 1490) ogłasza się następujące europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR, stanowiące załącznik do obwieszczenia:1)
1)
JAR OPS 1 - Zarobkowy przewóz lotniczy (Samoloty); (Zmiana 9),
2)
JAR OPS 3 - Zarobkowy przewóz lotniczy (Śmigłowce); (Zmiana 3).
______

1) Załącznik do niniejszego numeru Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest do nabycia w postaci zapisu na płycie CD-ROM w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. (22) 520-73-14, (22) 520-73-15.

ZAŁĄCZNIK 

JAR OPS 3 - Zarobkowy przewóz lotniczy (Śmigłowce)

(Zmiana 3)

grafika