Doraźne wyposażenie i testowanie munduru galowego leśnika. - OpenLEX

Doraźne wyposażenie i testowanie munduru galowego leśnika.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2022.3.28

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 lutego 2022 r.
w sprawie doraźnego wyposażenia i testowania munduru galowego leśnika

GD.0210.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.) w związku z § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, mając na względzie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2466 ze zm.) oraz Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie leśnej asysty honorowej (znak: GS.0210.1.2019) zarządzam, co następuje:

§  1.  1
1. 
W celu opracowania wzoru munduru galowego leśnika wprowadzam na wyposażenie i używanie przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w szczególności Służby Leśnej, zestaw ubioru przeznaczony do testowania.
2. 
Testowanie odbywa za zgodą Ministra Klimatu i Środowiska.
3. 
Testowanie zestawu ubioru, o którym mowa w ust. 1, ma na celu zebranie informacji do opracowania wzoru munduru galowego leśnika.
§  2.  2
 Testowe używanie zestawu ubioru ma służyć do realizacji zadań z zakresu reprezentacji i leśnej asysty honorowej w celu promocji leśnictwa i wizerunku Lasów Państwowych, kiedy przewiduje się udział leśników w wydarzeniach, a w szczególności uroczystościach ważnych dla leśnictwa.
§  3.  3
1. 
Zestaw ubioru testowego nawiązuje wzorem do obowiązującego munduru wyjściowego leśnika i składają się na niego:
1)
marynarka damska,
2)
marynarka męska,
3)
spodnie damskie,
4)
spodnie męskie,
5)
spódnica,
6)
czapka,
7)
koszula z długim rękawem w kolorze białym damska,
8)
koszula z długim rękawem w kolorze białym męska,
9)
pasek wąski skórzany do spodni lub spódnicy w kolorze brązowym,
10)
krawat,
11)
oznaki służbowe,
12)
szalik w kolorze ciemnooliwkowym,
13)
skarpety w kolorze oliwkowym,
14)
płaszcz z podpinką damski,
15)
płaszcz z podpinką męski,
16)
półbuty męskie w kolorze brązowym,
17)
trzewiki zimowe męskie w kolorze brązowym,
18)
czółenka damskie w kolorze brązowym,
19)
kozaki zimowe damskie w kolorze brązowym,
20)
rękawice skórzane damskie w kolorze brązowym,
21)
rękawice skórzane męskie w kolorze brązowym.
2. 
W stosunku do wzorcowego munduru wyjściowego leśnika w testowanym ubiorze uwzględnione muszą być następujące zmiany:
1)
marynarka męska i marynarka damska muszą posiadać w głównym rzędzie zapięcie na 3 guziki oraz pod klapą mały guzik na podwieszenie sznura galowego,
2)
marynarka męska i damska muszą posiadać oznaki służbowe na klapach oraz na lewym rękawie oznakę "Służba Leśna" (prostokątna) - w przypadku, gdy osoba testująca jest pracownikiem Służby Leśnej - i naszywkę "Lasy Państwowe" (okrągła),
3)
płaszcz z podpinkąmęskiidamski musi posiadać na prawym rękawie oznakę "Służba Leśna" (prostokątna) - w przypadku, gdyosobatestującajestpracownikiemSłużbyLeśnej - i naszywkę "Lasy Państwowe" (okrągła),
4)
czapka musi posiadać wyszywane (żakard) dystynkcje na wymiennym otoku (w centralnej części, nad daszkiem),
5)
czapka musi posiadać usztywnienie (napięcie) ronda i stabilizację odległości/wzniosu ronda nad otokiem.
3. 
Dodatkowo wzór munduru galowego leśnika musi być uzupełniony o:
1)
sznur galowy (z wplecioną zieloną nitką),
2)
zapinkę/klips naramienny do marynarki podtrzymujący sznur galowy.
§  4.  4
1. 
Zestaw ubioru jednostka zatrudniająca powierza pracownikom Lasów Państwowych, za ich zgodą, do wykonywania zadań w ramach reprezentowania Lasów Państwowych lub udziału w leśnej asyście honorowej w uroczystościach ważnych dla Lasów Państwowych.
2. 
W celu utrzymania jednolitości umundurowania elementy testowego zestawu jednostki organizacyjne nabywają w uzgodnieniu z uprawnionym pracownikiem Wydziału Komunikacji Społecznej DGLP.
3. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych LP określają, planują i ponoszą koszty wyposażenia i wykonywania zadań służbowych wymienionych w ust. 1.
4. 
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zaopatrują pracowników w przedmioty składające się na zestaw ubioru wraz z przynależnościami jedynie na okres testowania.
5. 
Dane o wyposażeniu pracownika w elementy ubioru określone w § 3, wprowadza się do Systemu Informacyjnego LP w części dotyczącego wyposażenia pracownika.
6. 
Zestaw ubioru jest własnością jednostki LP, która go zapewnia. Zestaw ubioru podlega zwrotowi każdorazowo na żądanie kierownika jednostki organizacyjnej LP lub po ustaniu zatrudnienia.
§  5.  5
1. 
Testowanie odbywa się w uzgodnieniu z uprawnionym pracownikiem Wydziału Komunikacji Społecznej DGLP.
2. 
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu przeprowadzi, wśród wyposażonych w zestaw ubioru, o którym mowa w § 1, badanie ankietowe cech użytkowych całości a także poszczególnych jego elementów.
3. 
Badanie ankietowe, o którym mowa w ust. 2, zakończy się raportem z rekomendacjami, który zostanie przedstawiony Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych nie później niż do końca listopada 2022 r.
4. 
Testowanie i jego wyniki mogą stanowić podstawę do decyzji o opracowaniu dokumentacji techniczno-technologicznej wzoru munduru galowego leśnika.
§  6.  6
 (skreślony).
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 zmieniony przez § 1 ust. 1 zarządzenia nr 53 z dnia 15 czerwca 2022 r. (B.I.LP.2022.7.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 czerwca 2022 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 ust. 2 zarządzenia nr 53 z dnia 15 czerwca 2022 r. (B.I.LP.2022.7.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 czerwca 2022 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 ust. 3 zarządzenia nr 53 z dnia 15 czerwca 2022 r. (B.I.LP.2022.7.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 czerwca 2022 r.
4 § 4 zmieniony przez § 1 ust. 4 zarządzenia nr 53 z dnia 15 czerwca 2022 r. (B.I.LP.2022.7.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 czerwca 2022 r.
5 § 5:

- zmieniony przez § 1 ust. 5 zarządzenia nr 53 z dnia 15 czerwca 2022 r. (B.I.LP.2022.7.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 czerwca 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 23 z dnia 15 marca 2022 r. (B.I.LP.2022.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2022 r.

6 § 6 skreślony przez § 1 ust. 6 zarządzenia nr 53 z dnia 15 czerwca 2022 r. (B.I.LP.2022.7.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 czerwca 2022 r.