Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2008.10.78

Akt indywidualny
Wersja od: 29 września 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 14
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 10 września 2008 r.
o decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585 oraz z 2007 r. Nr 114, poz. 781) zawiadamia się, że:
1)
Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 30 lipca 2008 r. wydał decyzję zmieniającą dla "Sigmakalon Deco Polska Sp. z o.o." we Wrocławiu, decyzje z dni 14 marca 2007 r. i 14 sierpnia 2008 r. ustalające, dopuszczalne normy zużycia produktów rafinacji ropy naftowej do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 1,
2)
Dyrektor Izby Celnej w Kielcach w dniu 8 sierpnia 2008 r. wydał decyzję uchylającą dla "LIMAX - GAZ" Spółka z o.o. w Końskich, decyzję z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustalającą, normy dopuszczalnych ubytków propanu i butanu, skroplonych powstających w czasie magazynowania, przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu i rozlewu do butli - załącznik nr 2,
3)
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 24 czerwca 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładu Przetwórstwa Alkoholu "WIRASET" Sp. j. S. Wierzbicki R. Wierzbicki R. Wieczorek w Promnej Kolonii, dopuszczalne normy zużycia produktów rafinacji ropy naftowej do produkcji rozcieńczalnika heksanowego - załącznik nr 3,
4)
Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie w dniu 5 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Browaru "CIECHAN" Spółka z o.o. w Warszawie, skład podatkowy w Ciechanowie, normy dopuszczalnych ubytków piwa, powstających w czasie produkcji i przy magazynowaniu w butelkach - załącznik nr 4,
5)
Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 7 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla "ICN - POLFA" Rzeszów S.A. w Rzeszowie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji leku - załącznik nr 5,
6)
Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 4 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Rafinerii Trzebinia S.A. w Trzebini, normy dopuszczalnych ubytków destylatu naftowego do celów żeglugi morskiej, powstających w czasie produkcji (mieszania), magazynowania, przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu, przewozu, transportu rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym i w przypadku przelania do innych naczyń w czasie przewozu - załącznik nr 6,
7)
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie w dniu 7 sierpnia 2008 r. wydał decyzję zmieniającą dla Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego "ZEKAR" Sp. z o.o. w Brwinowie, decyzję z dnia 26 listopada 2004 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 7,
8)
Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku w dniu 11 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Firmy Kosmetycznej "LOTON" Spółdzielnia Pracy w Słupsku, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji kosmetyków załącznik nr 8,
9)
Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 8 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Akzo Nobel Coatings Sp. z o.o. we Włocławku, dopuszczalne normy zużycia produktów rafinacji ropy naftowej do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 9,
10)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 7 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla "ADMIT" Spółka jawna Joanna i Adam Mitręga w Górkach-Wielkich, normy dopuszczalnych ubytków produktów rafinacji ropy naftowej, powstających w czasie produkcji zniczy, wyprasek z granulatu parafinowego, wkładów parafinowych zalewnych, zapachowych i bezzapachowych podgrzewaczy parafinowych zalewanych oraz prasowanych i granulatu parafinowanego - załącznik nr 10,
11)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 7 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla SigmaKalon Cieszyn S.A. w Cieszynie, normy dopuszczalnych ubytków produktów rafinacji ropy naftowej, powstających w czasie przyjęcia do magazynu, magazynowania, wydania z magazynu i normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego skażonego, powstających przy przyjęciu do magazynu, wydawaniu z magazynu i w czasie przechowywania - załącznik nr 11,
12)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 7 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego FAZI Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, dopuszczalne normy zużycia oleju bazowego do produkcji środków smarnych - załącznik nr 12,
13)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 8 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Brackiego Browaru Zamkowego w Cieszynie Sp. z o.o. w Cieszynie, normy dopuszczalnych ubytków piwa, powstających w czasie produkcji - załącznik nr 13,
14)
Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 28 lipca 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla P.P.Ch. PLASTOCHEM wł. Jerzy Socha w Imielinie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji kleju polimerowego - załącznik nr 14,
15)
Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 12 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla "GRUPA KOLASTYNA" S.A. w Krakowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji kosmetyków - załącznik nr 15,
16)
Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach w dniu 4 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Avon Operations Polska Spółka z o.o. w Garwolinie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji kosmetyków - załącznik nr 16,
17)
Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowie w dniu 8 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla "SOKPOL" Spółka z o.o. w Myszkowie, dopuszczalne normy zużycia olejków eterycznych zawierających w swym składzie alkohol etylowy do produkcji napojów bezalkoholowych - załącznik nr 17,
18)
Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 14 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla PHARMA-C-FOOD Spółka z o.o. w Niepołomicach, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji kosmetyku - załącznik nr 18,
19)
Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie w dniu 18 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla "J.B. Cosmetics Comindex Group" Spółka z o.o. w Kamieńczyku, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji kosmetyków - załącznik nr 19,
20)
Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie w dniu 18 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla "J.B. Cosmetics Comindex Group" Spółka z o.o. w Kamieńczyku, dopuszczalne normy zużycia propanu i butanu, skroplonych do produkcji kosmetyków - załącznik nr 20,
21)
Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu w dniu 19 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla "JAROWIN" Spółka z o.o. w Brzesku, normy dopuszczalnych ubytków napojów winopodobnych i miodów pitnych, powstających w czasie produkcji, magazynowania w butelkach (stłuczka magazynowa) i przy przerobie - załącznik nr 21,
22)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy w dniu 21 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego TRANSLIS Piotr Liskowski w Koninie, gorzelnia rolnicza w Staboszewie, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego, powstających przy przewozie - załącznik nr 22,
23)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 21 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Fabryki Substancji Zapachowych POLLENA - AROMA Sp. z o.o. w Warszawie, dopuszczalne normy zużycia eteru rumowego do produkcji aromatów - załącznik nr 23,
24)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 21 sierpnia 2008 r. wydał decyzje ustalającą dla DAX COSMETICS Sp. z o.o. w Duchnowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji kosmetyków - załącznik nr 24,
25)
Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 20 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla "NICOLS POLAND" Sp. z o.o. w Trawnikach, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego, powstających w czasie przechowywania, przy przyjęciu do magazynu i wydawaniu z magazynu oraz dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji odświeżaczy powietrza - załącznik nr 25,
26)
Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 20 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla TSUBAKI-HOOVER Polska Sp. z o.o. w Kraśniku, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego stosowanego do celów technologicznych i produkcji pomocniczej - załącznik nr 26,
27)
Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 19 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla EBS Ink - Jet Systems Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji podproduktów atramentów - załącznik nr 27,
28)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 20 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla GRUPY ŻYWIEC S.A. w Żywcu, browar w Warce, normy dopuszczalnych ubytków piwa, powstających w czasie produkcji i przy magazynowaniu w butelkach lub puszkach - załącznik nr 28,
29)
Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu w dniu 19 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla SYNTHOS DWORY Sp. z o.o. w Oświęcimiu, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji płyt XPS - załącznik nr 29,
30)
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 21 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla CAROTEX Sp. z o.o. w Warszawie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego do produkcji aromatu - załącznik nr 30,
31)
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie w dniu 25 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla "KOSMEPOL" Sp. z o.o. w Kaniach, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji kosmetyków - załącznik nr 31,
32)
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 22 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla "ORION" JERZY CZERNEK w Łodzi, Zakład w Jakubowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji krajanki tytoniowej - załącznik nr 32,
33)
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 25 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładu Przetwórstwa Alkoholu "WIRASET" Sp. j. S. Wierzbicki R. Wierzbicki R. Wieczorek w Promnej Kolonii, dopuszczalne normy zużycia benzyny specjalnej do produkcji rozcieńczalnika - załącznik nr 33,
34)
Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego APEXIM AB Adam Baranowski w Poznaniu, Baza Paliw w Mirosłowicach Dolnych, normy dopuszczalnych ubytków paliw ciekłych, powstających w czasie produkcji (mieszania), magazynowania, przyjęcia do magazynu i wydania z magazynu - załącznik nr 34,
35)
Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 25 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Jago-Pro Sp. z o.o. w Jaworznie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji kosmetyków - załącznik nr 35,
36)
Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 29 sierpnia 2008 r. wydał decyzję zmieniającą dla "PUCHATEK" Sp. z o.o. w miejscowości Czudec, decyzje z dni 24 października 2005 r. i 18 grudnia 2007 r. ustalające dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji spirytusu salicylowego kosmetycznego - załącznik nr 36,
37)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Bielanach Wrocławskich, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów czekoladowych - załącznik nr 37,
38)
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2008 r. wydał decyzję zmieniającą dla Royal Unibrew Sp. z o.o. w Warszawie, Browar w Koszalinie, decyzję dnia 10 kwietnia 2008 r. ustalającą normy dopuszczalnych ubytków piwa, powstających w czasie produkcji - załącznik nr 38,
39)
Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 3 września 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla "Chema - Elektromet" Spółdzielnia Pracy w Rzeszowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego zawartego w aromacie miętowym do produkcji leków - załącznik nr 39,
40)
Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowie w dniu 4 września 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla "ZŁOTY POTOK" Spółka z o.o. w Złotym Potoku, dopuszczalną normę zużycia olejku eterycznego zawierającego w swym składzie alkohol etylowy do produkcji napoju bezalkoholowego - załącznik nr 40,
41)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 1 września 2008 r. wydał decyzję ustalającą dla PPG Polifarb Cieszyn S.A. w Cieszynie, dopuszczalne normy zużycia produktów rafinacji ropy naftowej i alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 41.

Teksty decyzji stanowiące załączniki do komunikatu opublikowano w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru.

ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 13

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 14

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 15

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 16

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 17

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 18

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 19

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 20

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 21

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 22

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 23

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 24

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 25

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 26

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 27

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 28

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 29

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 30

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 31

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 32

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 33

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 34

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 35

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 36

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 37

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 38

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 39

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 40

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 41

DECYZJE