Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2007.12.79

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 grudnia 2007 r.

KOMUNIKAT Nr 16
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 19 listopada 2007 r.
o decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585 oraz z 2007 r. Nr 114, poz. 781) zawiadamia się, że:
1) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 18 maja 2007 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 29 marca 2007 r. ustalającej dla VAN PUR S.A. w Warszawie, Oddział w Zabrzu, normy dopuszczalnych ubytków piwa powstających w czasie produkcji - załącznik nr 1,
2) Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 9 maja 2007 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 25 stycznia 2007 r. ustalającej dla "AMBRA" S.A. w Warszawie, Zakład Produkcyjny w Woli Dużej, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji miodów pitnych - załącznik nr 2,
3) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 25 maja 2007 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalającej dla INCO - VERITAS S.A. w Warszawie, Oddział w Górze Kalwarii, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji past - załącznik nr 3,
4) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 25 maja 2007 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalającej dla INCO - VERITAS S.A. w Warszawie, Oddział w Górze Kalwarii, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji past płynnych - załącznik nr 4,
5) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 28 czerwca 2007 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalającej dla Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej "HASCO-LEK" S.A. we Wrocławiu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji preparatów farmaceutycznych - załącznik nr 5,
6) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 5 lipca 2007 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalającej dla INCO - VERITAS S.A. w Warszawie, Oddział w Górze Kalwarii, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji wyrobów typu pasty - załącznik nr 6,
7) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 30 lipca 2007 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 29 grudnia 2004 r. ustalającej dla Fabryki Substancji Zapachowych POLLENA - AROMA Sp. z o.o. w Warszawie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji aromatów - załącznik nr 7,
8) Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 2 października 2007 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustalającej dla HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Oddział - Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Skrzyńsku, normy dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - załącznik nr 8,
9) Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 9 lutego 2007 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 23 stycznia 2007 r. ustalającej dla GRUPY ŻYWIEC S.A. w Żywcu, Skład Podatkowy w Żywcu, normy dopuszczalnych ubytków piwa - załącznik nr 9,
10) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 5 lutego 2007 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 15 stycznia 2007 r. ustalającej dla Fabryki Substancji Zapachowych POLLENA - AROMA Sp. z o.o. w Warszawie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji aromatów - załącznik nr 10,
11) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 5 lutego 2007 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 15 stycznia 2007 r. ustalającej dla Spółdzielni Pracy CHEMA w Olesinie k. Mińska Mazowieckiego, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 11,
12) Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku w dniu 16 marca 2007 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 5 marca 2007 r. ustalającej dla Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. w Starogardzie Gdańskim, normy dopuszczalnych ubytków i dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji substancji farmaceutycznych - załącznik nr 12.

Teksty decyzji stanowiące załączniki do komunikatu opublikowano w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

TEKSTY DECYZJI USTALAJĄCYCH NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW ORAZ ZUŻYCIA WYROBÓW AKCYZOWYCH ZHARMONIZOWANYCH

Załącznik Nr 1

Załącznik  Nr 2

Załącznik  Nr 3

Załącznik  Nr 4

Załącznik  Nr 5

Załącznik  Nr 6

Załącznik  Nr 7

Załącznik  Nr 8

Załącznik  Nr 9

Załącznik  Nr 10

Załącznik  Nr 11

Załącznik  Nr 12