Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2006.14.100

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 grudnia 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 21/2006
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 20 listopada 2006 r.
o decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że:
1) Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 2 października 2006 r. wydał decyzje ustalającą dla Toruńskich Piwnic Win "VINPOL" Sp. z o.o. w Toruniu, normy dopuszczalnych ubytków półproduktów zawierających alkohol etylowy podczas ich wydawania - załącznik nr 1,
2) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 5 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład Produkcyjny w Michrowie, normy zużycia aromatów do wytwarzania napojów - załącznik nr 2,
3) Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi w dniu 5 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Browaru "PIWOMAR" Marek Kaczorowski w Łasku, normy dopuszczalnych ubytków piwa powstające podczas produkcji, magazynowania, przewozu - załącznik nr 3,
4) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 6 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego powstałe podczas przyjęcia i wydania z magazynu oraz przechowywania - załącznik nr 4,
5) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 10 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla BIELENDA Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. w Krakowie, Zakład Nr 2 w Orzeszu, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego skażonego ftalanem dietylu oraz alkoholu etylowego skażonego Bitrexem do produkcji kosmetyków - załącznik nr 5,
6) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 9 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Cukierni Kandulski s.c. w Poznaniu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów cukierniczych - załącznik nr 6,
7) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 4 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładu Chemiczno-Farmaceutycznego "FARMA-POL" Sp. z o.o. w Poznaniu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do wytwarzania suplementów diety w tabletkach - załącznik nr 7,
8) Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu w dniu 10 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla LARKIS Sp. z o.o. w Dobczycach, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do wytwarzania wyrobów lateksowych - załącznik nr 8,
9) Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowie w dniu 9 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "Browaru na Jurze" Ewa Piątek Sp.j. w Zawierciu, normy dopuszczalnych ubytków piwa powstających w czasie produkcji i rozlewu - załącznik nr 9,
10) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 11 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Wrocławskich Zakładów Zielarskich "HERBAPOL" S.A. we Wrocławiu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do wytwarzania preparatów farmaceutycznych - załącznik nr 10,
11) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 11 października 2006 r. wydał decyzję zmieniającą dla Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. w Warszawie, decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 27.06.2003 r. ustalającą normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego do wytwarzania insuliny WOS oraz tabletek Neomycyny - załącznik nr 11,
12) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 11 października 2006 r. wydał decyzję zmieniającą dla Spółdzielni Pracy CHEMA w miejscowości Olesin, decyzję z dnia 22 sierpnia 2006 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do wytwarzania mas asfaltowych - załącznik nr 12,
13) Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 29 września 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla P.U.H. "Propgaz" Grzegorz Gaj w miejscowości Przedbórz, skład podatkowy w Woli Przedborskiej, normy dopuszczalnych ubytków propanu i butanu skroplonych powstające w czasie magazynowania, przyjęcia oraz wydania z magazynu - załącznik nr 13,
14) Naczelnik Urzędu Celnego w Gliwicach w dniu 16 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Browaru Racibórz Jerzy Łazarczyk w Raciborzu, normy dopuszczalnych ubytków piwa powstających podczas produkcji, magazynowania, przewozu - załącznik nr 14,
15) Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie w dniu 18 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "TOP-OIL" Sp. z o.o. w Sochocinie, skład podatkowy Kolonia Sochocin, dopuszczalne normy zużycia oleju bazowego do produkcji preparatów smarowych - załącznik nr 15,
16) Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 16 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla KUJAWIANKA Sp. z o.o. w Toruniu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów czekoladowych - załącznik nr 16,
17) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 19 października 2006 r. wydał decyzję zmieniającą dla INCO-VERITAS S.A. w Warszawie, Oddział w Górze Kalwarii decyzję z dnia 2 stycznia 2006 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia benzyny do produkcji past - załącznik nr 17,
18) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 19 października 2006 r. wydał decyzję zmieniającą dla INCO-VERITAS S.A. w Warszawie, Oddział w Górze Kalwarii decyzję z dnia 17 stycznia 2005 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia benzyny do produkcji past - załącznik nr 18,
19) Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 19 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "ICN-POLFA" Rzeszów S.A. w Rzeszowie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego produkcji produktu o nazwie "Vastan granulat" oraz wydał decyzję ustalającą dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego odwodnionego skażonego acetonem do wytwarzania produktu Ancotil - załącznik nr 19,
20) Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 19 października 2006 r. wydał decyzję zmieniającą dla "ICN-POLFA" Rzeszów S.A. w Rzeszowie, decyzję z dnia 14 września 2004 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego odwodnionego, skażonego acetonem do wytwarzania produktu o nazwie Kalium - załącznik nr 20,
21) Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 19 października 2006 r. wydał decyzję zmieniającą dla "ICN-POLFA" Rzeszów S.A. w Rzeszowie, decyzję z dnia 7 czerwca 2004 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do wytwarzania produktu o nazwie Amitryptylina oraz decyzję z dnia 15 kwietnia 2004 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego acetonem do wytwarzania granulatu w procesie produkcji wyrobu o nazwie Amitryptylina - załącznik nr 21,
22) Naczelnik Urzędu Celnego w Gdyni w dniu 18 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla J.S. Hamilton Pland LTD. Sp. z o.o. w Gdyni, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego skażonego powstających w czasie przechowywania, przyjęcia i wydania z magazynu - załącznik nr 22,
23) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 18 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla ORLEN OIL Sp. z o.o. w Krakowie, skład podatkowy w Jedliczu, dopuszczalne normy zużycia olei bazowych do wytwarzania smarów - załącznik nr 23,
24) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 18 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla ORLEN OIL Sp. z o.o. w Krakowie, skład podatkowy w Jedliczu, normy dopuszczalnych ubytków wyrobów smarowych powstających w czasie produkcji, magazynowania, przyjęcia i wydania z magazynu oraz przewozu - załącznik nr 24,
25) Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 13 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla KINGSPAN Sp. z o.o. w Lipsku, dopuszczalne normy zużycia pentanu do produkcji pianki poliuretanowej - załącznik nr 25,
26) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 20 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "RYTM-I" Sp. z o.o. w Tychach, dopuszczalne normy zużycia gazu propan-butan-izobutan do produkcji wyrobu o nazwie Kaps Renowator - załącznik nr 26,
27) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 20 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego skażonego powstające w czasie przechowywania, przyjęcia do magazynu i wydania - załącznik nr 27,
28) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 29 września 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "SIVON" Sebastian Grabarek we Wrocławiu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego odwodnionego skażonego Bitrexem do wytwarzania wód perfumowanych - załącznik nr 28,
29) Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej w dniu 26 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla PROGAS Eurogaz Terminal Zaborze Sp. z o.o. w Wólce Dobrzyńskiej, maksymalne normy dopuszczalnych ubytków gazu propanu i butanu powstających w czasie przewozu oraz przelewu do innych naczyń - załącznik nr 29,
30) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 24 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego B&B Sp. z o.o. w Katowicach, maksymalne normy dopuszczalnych ubytków olejów smarowych powstających podczas przewozu - załącznik nr 30,
31) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 26 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładu Syntezy Organicznej "SYNPEKO" Roman Kozłowski, Krzysztof Przygodzki w Dobrzykowicach Wr., dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 31,
32) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 27 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Fabryki Substancji Zapachowych "POLLENA-AROMA" Sp. z o.o. w Warszawie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego ftalanem dietylu do produkcji odświeżaczy do pomieszczeń - załącznik nr 32,
33) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 2 listopada 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Solveco Sp. z o.o. w Warszawie, normy dopuszczalnych ubytków benzyny lakowej powstające podczas produkcji, przewozu, przyjęcia i wydania z magazynu oraz odmawiającą ustalenia norm dopuszczalnych ubytków dla solwentnafty K, toluenu oraz frakcji ksylenowej- załącznik nr 33,
34) Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku w dniu 31 października 2006 r. wydał decyzję zmieniającą dla Zakładów Farmaceutycznych "POLPHARMA" S.A. w Starogardzie Gdańskim, decyzję z dnia 11 sierpnia 2006 r. dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego czystego i skażonego leków i substancji farmaceutycznych oraz powstających podczas magazynowania - załącznik nr 34,
35) Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 30 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. w Radomiu, normy dopuszczalnych ubytków benzyn specjalnych powstających w czasie magazynowania, przyjęcia z magazynu oraz wydania oraz dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji innych wyrobów - załącznik nr 35,
36) Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 30 października 2006 r. wydał decyzję uchylającą dla Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. w Radomiu, decyzję z dnia 13 lutego 2006 r. - załącznik nr 36,
37) Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 30 października 2006 r. wydał decyzję uchylającą dla Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. w Radomiu, decyzję z dnia 14 grudnia 2005 r. - załącznik nr 37,
38) Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 31 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "BIOETANOL AEG" Sp. z o.o. w Chełmży, Zakład Odwadniania Spirytusu Gorzelnianego w Nowej Wsi Wielkiej, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas przerobu, magazynowania oraz przewozu alkoholu etylowego - załącznik nr 38,
39) Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowie w dniu 30 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego do usuwania azotanów z wody oraz normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas przechowywania oraz przyjęcia do magazynu alkoholu etylowego - załącznik nr 39,
40) Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 30 października 2006 r. wydał decyzję zmieniającą dla Zakładów Chemicznych "SILIKONY POLSKIE" Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, decyzję z dnia 17 grudnia 2005 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia toluenu do mycia szkła i aparatury - załącznik nr 40,
41) Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi w dniu 18 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla EKO-VIT Sp. z o.o. w Łodzi, skład podatkowy w Łodzi, normy dopuszczalnych ubytków powstające podczas produkcji i rozlewu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zawierających w swym składzie alkohol etylowy - załącznik nr 41,
42) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 23 października 2006 r. wydał decyzję ustalająca dla SIGMA w Poznaniu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego benzoesanem denatonium do produkcji wyrobów biocydowych oraz kosmetycznych - załącznik nr 42,
43) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 27 października 2006 r. wydał decyzję ustalająca dla Phytopharm Klęka S.A. w Klęce, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego dla produktów leczniczych - załącznik nr 43,
44) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 27 października 2006 r. wydał decyzję ustalająca dla P.P.H. "AROMATES" Piotr Walony w Poznaniu, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego do produkcji aromatu spożywczego - załącznik nr 44,
45) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 30 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Auto-Naprawa Weronika Makarucha w Pustkowie Wilczkowskim, normy dopuszczalnych ubytków gazu propanu i butanu skroplonych powstające w czasie magazynowania, przyjęcia oraz wydania z magazynu - załącznik nr 45,
46) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 25 września 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla EBS Ink-Jet System Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego odwodnionego skażonego metyloetyloketonem dla produktu atrament czerwony S 16 oraz atrament czarny S 06 - załącznik nr 46,
47) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 2 listopada 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "Rytm-I" Sp. z o.o. w Tychach, dopuszczalne normy zużycia gazu propan-butan-izobutan oraz Shellsol D40 do produkcji odmrażaczy, preparatów do uszczelek - załącznik nr 47,
48) Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach w dniu 30 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "AVON OPERATIONS POLSKA" Sp. z o.o. w Garwolinie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 48,
49) Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach w dniu 30 października 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Prywatnego "Owinex" Waldemar Ostrowski w Jakubowie, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego skażonego Bitrexem powstających w czasie magazynowania, przyjęcia i wydania z magazynu oraz przemieszczania przewodowego, a także dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego Bitrexem do produkcji płynów do spryskiwaczy - załącznik nr 49.

Teksty decyzji stanowiące załączniki do komunikatu opublikowano w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru.

ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

ZAŁĄCZNIK  Nr 13

ZAŁĄCZNIK  Nr 14

ZAŁĄCZNIK  Nr 15

ZAŁĄCZNIK  Nr 16

ZAŁĄCZNIK  Nr 17

ZAŁĄCZNIK  Nr 18

ZAŁĄCZNIK  Nr 19

ZAŁĄCZNIK  Nr 20

ZAŁĄCZNIK  Nr 21

ZAŁĄCZNIK  Nr 22

ZAŁĄCZNIK  Nr 23

ZAŁĄCZNIK  Nr 24

ZAŁĄCZNIK  Nr 25

ZAŁĄCZNIK  Nr 26

ZAŁĄCZNIK  Nr 27

ZAŁĄCZNIK  Nr 28

ZAŁĄCZNIK  Nr 29

ZAŁĄCZNIK  Nr 30

ZAŁĄCZNIK  Nr 31

ZAŁĄCZNIK  Nr 32

ZAŁĄCZNIK  Nr 33

ZAŁĄCZNIK  Nr 34

ZAŁĄCZNIK  Nr 35

ZAŁĄCZNIK  Nr 36

ZAŁĄCZNIK  Nr 37

ZAŁĄCZNIK  Nr 38

ZAŁĄCZNIK  Nr 39

ZAŁĄCZNIK  Nr 40

ZAŁĄCZNIK  Nr 41

ZAŁĄCZNIK  Nr 42

ZAŁĄCZNIK  Nr 43

ZAŁĄCZNIK  Nr 44

ZAŁĄCZNIK  Nr 45

ZAŁĄCZNIK  Nr 46

ZAŁĄCZNIK  Nr 47

ZAŁĄCZNIK  Nr 48

ZAŁĄCZNIK  Nr 49