Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2006.2.17

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 4/2006
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 23 stycznia 2006 r.
o decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że:
1)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kaliszu w dniu 30 grudnia 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla "CHEMIKON" S.C. Tomczak Włodzimierz, Łyskawa Irena w Koninie, dopuszczalne normy zużycia oraz normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego powstających podczas produkcji rozpuszczalników oraz podczas magazynowania, przyjęcia i wydania z magazynu alkoholu etylowego - załącznik nr 1,
2)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kaliszu w dniu 29 grudnia 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla Firmy "MIKON" Różycki Waldemar w Mikorzynie, Zakład w Stefanowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego wykorzystywanego do produkcji rozpałki do kominków i grilla oraz preparatów do odtłuszczania i mycia oraz normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia i wydania z magazynu alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 2,
3)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kaliszu w dniu 30 grudnia 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla "ELMA" S.C. Majdzik Elżbieta, Majdzik Leszek w Szczecinie, Zakład w Przyjmie, dopuszczalne normy zużycia wyrobu akcyzowego zharmonizowanego przy produkcji rozcieńczalnika - załącznik nr 3,
4)
Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy w dniu 2 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "SOLEY-ARECA" Jan Solecki w Sulikowie, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas przyjęcia do magazynu i produkcji olejów smarowych - załącznik nr 4,
5)
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 2 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "INCO-VERITAS" S.A. Grupa Chemii Gospodarczej w Warszawie, Oddział w Górze Kalwarii, dopuszczalne normy zużycia benzyny lakierniczej do produkcji kosmetyków samochodowych - załącznik nr 5,
6)
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 2 stycznia 2006 r. wydał decyzję zmieniającą dla "INCO-VERITAS" S.A. Grupa Chemii Gospodarczej w Warszawie, Oddział w Górze Kalwarii, dopuszczalne normy zużycia benzyny lakierniczej do produkcji past - załącznik nr 6,
7)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi w dniu 5 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla PPHU "TAMIR" Mirosława Jasińska, Bogusław Młodkowski w Brzezinach, Filia w Głownie, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia i wydania z magazynu oraz przewozu propanu i butanu, skroplonych - załącznik nr 7,
8)
Naczelnik Urzędu Celnego w Koszalinie w dniu 6 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia i wydania z magazynu oraz przewozu propanu i butanu, skroplonych - załącznik nr 8,
9)
Naczelnik Urzędu Celnego w Koszalinie w dniu 6 stycznia 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "GAZ-MOT" Maria Chorążyczewska, Czesław Chorążyczewski Sp. j. w Pile, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia i wydania z magazynu oraz przewozu propanu i butanu, skroplonych - załącznik nr 9,
10)
Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowie w dniu 6 stycznia 2006 r. wydał decyzję zmieniającą dla "FAM-GAZ" Jacek Famulski w Praszce, decyzję z dnia 29 listopada 2004 r. ustalającą normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - załącznik nr 10,
11)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 9 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "GRUPY ŻYWIEC" S. A. w Żywcu, Browar w Żywcu, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji, magazynownia i przewozu piwa - załącznik nr 11,
12)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 9 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "GRUPY ŻYWIEC" S. A. w Żywcu, Browar w Elblągu, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji i magazynownia piwa - załącznik nr 12,
13)
Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 30 grudnia 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla DONAUCHEM POLSKA Sp. z o.o. w Poznaniu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji rozcieńczalników - załącznik nr 13,
14)
Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 11 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Firmy Korycki Zakład Produkcji Cukierniczej "WISŁA" w Grudziądzu, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania i przewozu alkoholu etylowego - załącznik nr 14,
15)
Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 11 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Wytwórni Octu i Majonezu "OCETIX" Sp. z o.o. w Grudziądzu, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego do produkcji octu oraz normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania alkoholu etylowego - załącznik nr 15,
16)
Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu w dniu 12 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu, dopuszczalne normy zużycia ksylenu wykorzystywanego do produkcji żywicy - załącznik nr 16,
17)
Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu w dniu 12 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej "FANTIC" Górszczak Sp. j. w Głogoczowie, dopuszczalne normy zużycia aromatów wykorzystywanych do produkcji napojów bezalkoholowych - załącznik nr 17,
18)
Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 3 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Wytwórni Chemiczno-Kosmetycznej "FINEX" Sp. z o.o. w Skawinie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego czystego i skażonego wykorzystywanego do wytwarzania preparatów farmaceutycznych i podłoży biologicznych - załącznik nr 18,
19)
Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 10 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Kosmetyczno-Chemicznego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "JOAN" A. Inasiński, J. Inasińska w Krakowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego wykorzystywanego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 19,
20)
Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 10 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Instytutu Biotechnologii Surowic i Szczepionek "BIOMED" S.A. w Krakowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego czystego i skażonego wykorzystywanych do produkcji preparatów diagnostycznych i chemicznych - załącznik nr 20,
21)
Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 10 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy "ESPEFA" w Krakowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji wyrobów leczniczych - załącznik nr 21,
22)
Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 10 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Firmy Handlowo-Usługowej "CISZEWSKI" S.C. Stacja Paliw w Biórkowie Wielkim, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas przyjęcia i wydania propanu i butanu, skroplonych - załącznik nr 22,
23)
Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 10 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładu Farmaceutycznego "AMARA" Sp. z o.o. w Krakowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego czystego do produkcji wyrobów farmaceutycznych, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas wydawania z magazynu alkoholu etylowego oraz dopuszczalne normy zużycia szerokiej frakcji heksanowej - załącznik nr 23,
24)
Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 11 stycznia 2006 r. wydał decyzję zmieniającą dla Wrocławskich Zakładów Zielarskich "HERBAPOL" S.A. we Wrocławiu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji wyrobów farmaceutycznych - załącznik nr 24,
25)
Naczelnik Urzędu Celnego w Wrocławiu w dniu 9 stycznia 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla Kampanii Spirytusowej "WRATISLAVIA" POLMOS Wrocław S.A. we Wrocławiu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego wykorzystywanego do produkcji rozcieńczalnika - załącznik nr 25,
26)
Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach w dniu 10 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Podlaskiej Wytwórni Wódek "POLMOS" S.A. w Siedlcach, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego powstających podczas produkcji napoju spirytusowego - załącznik nr 26,
27)
Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach w dniu 12 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "AVON OPERATIONS POLSKA" Sp. z o.o. w Garwolinie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego wykorzystywanego do produkcji kosmetyków - załącznik nr 27,
28)
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 12 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla "LIBELLA" Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład Produktów Konsumenckich Oddział w Kotuniu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji aromatów spożywczych - załącznik nr 28,
29)
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 16 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładów Chemicznych "BOCHEM" Sp. z o.o. w Działkach Suskowolskich, dopuszczalne normy zużycia toluenu, benzyny specjalnej i węglowodorów acyklicznych nasyconych do produkcji kleju, preparatu Bonilak 261 i rozcieńczalnika - załącznik nr 29,
30)
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 16 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "BATO" Teodor Królikowski w Łaskarzewie, Filia w Pionkach, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia i wydania z magazynu benzyn specjalnych i nafty - załącznik nr 30,
31)
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 16 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "BATO" Teodor Królikowski w Łaskarzewie, Filia w Pionkach, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia i wydania z magazynu alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 31,
32)
Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 12 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla PHARMA-C-FOOD Sp. z o.o. w Niepołomicach, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego wykorzystywanego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 32,
33)
Naczelnik Urzędu Celnego w Pile w dniu 13 stycznia 2006 r. wydał decyzję ustalającą dla Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Administrowaniu Browar Czarnków w Czarnkowie, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji piwa - załącznik nr 33,
34)
Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 12 stycznia 2006 r. wydał decyzję zmieniającą dla Zakładów Tworzyw Sztucznych "ERG" S.A. w Pustkowie, decyzję z dnia 2 grudnia 2004 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia benzyny lakowej do produkcji Estroftalu - załącznik nr 34.

Teksty decyzji stanowią załączniki do komunikatu.

Teksty decyzji stanowiące załączniki do komunikatu opublikowano w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru.

ZAŁĄCZNIKI

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

ZAŁĄCZNIK  Nr 13

ZAŁĄCZNIK  Nr 14

ZAŁĄCZNIK  Nr 15

ZAŁĄCZNIK  Nr 16

ZAŁĄCZNIK  Nr 17

ZAŁĄCZNIK  Nr 18

ZAŁĄCZNIK  Nr 19

ZAŁĄCZNIK  Nr 20

ZAŁĄCZNIK  Nr 21

ZAŁĄCZNIK  Nr 22

ZAŁĄCZNIK  Nr 23

ZAŁĄCZNIK  Nr 24

ZAŁĄCZNIK  Nr 25

ZAŁĄCZNIK  Nr 26

ZAŁĄCZNIK  Nr 27

ZAŁĄCZNIK  Nr 28

ZAŁĄCZNIK  Nr 29

ZAŁĄCZNIK  Nr 30

ZAŁĄCZNIK  Nr 31

ZAŁĄCZNIK  Nr 32

ZAŁĄCZNIK  Nr 33

ZAŁĄCZNIK  Nr 34