Decyzja ustalająca dla "REMEX" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w Falborzu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.16.189

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 108/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 4 listopada 2004 r.
o decyzji z dnia 22 października 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu, ustalającej dla "REMEX" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w Falborzu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 22 października 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla "REMEX" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w Falborzu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego.
Tekst decyzji stanowi załącznik do komunikatu.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA