Decyzja ustalająca dla Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "POLON" Sp. z o.o. w Łodzi dopuszczalne normy zużycia... - OpenLEX

Decyzja ustalająca dla Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "POLON" Sp. z o.o. w Łodzi dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego i czystego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.17.210

Akt indywidualny
Wersja od: 10 grudnia 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 128/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 8 listopada 2004 r.
o decyzji z dnia 29 października 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi, ustalającej dla Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "POLON" Sp. z o.o. w Łodzi dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego i czystego

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi w dniu 29 października 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "POLON" Sp. z o.o. w Łodzi dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego i czystego.
Tekst decyzji stanowi załącznik do komunikatu.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA