Decyzja ustalająca dla EUROGAZ, Jacek Pakulski, w Białkowie normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania,... - OpenLEX

Decyzja ustalająca dla EUROGAZ, Jacek Pakulski, w Białkowie normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia, wydawania i przewozu propanu i butanu, skroplonych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.15.159

Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 81/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 15 października 2004 r.
o decyzji z dnia 8 października 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu, ustalającej dla EUROGAZ, Jacek Pakulski, w Białkowie normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia, wydawania i przewozu propanu i butanu, skroplonych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 8 października 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla EUROGAZ, Jacek Pakulski, w Białkowie normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia, wydawania i przewozu propanu i butanu, skroplonych.
Tekst decyzji stanowi załącznik do komunikatu.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA