Dzienniki resortowe

Dz.Urz.URPLWMiPB.2013.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2013 do Farmakopei Polskiej wydanie IX (Suplement 2013 FP IX)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. Nr 82, poz. 451, ze zm.) ogłasza się, iż datą, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2013 do Farmakopei Polskiej wydanie IX (Suplement 2013 FP IX) w zakresie wymagań narodowych, tj. nieposiadających odpowiedników w Farmakopei Europejskiej, zawartych w dziale "Monografie narodowe", "Wykaz dawek" i "Wykaz substancji bardzo silnie działających, silnie działających oraz środków odurzających", jest dzień 1 stycznia 2014 r.