Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2020.23

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2020 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2020 r.

Na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2162) ogłasza się, że cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2020 r. wyniosła 4567 zł.