Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2004.5.30

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 maja 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 12 maja 2004 r.
w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2004 r.

Na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115) ogłasza się, że cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2004 r. wyniosła 2.412 zł.