Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Ajaccio, Bastią, Calvi oraz Figari z jednej strony a Marsylią i Niceą z drugiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.273.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 października 2008 r.

Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Ajaccio, Bastią, Calvi oraz Figari z jednej strony a Marsylią i Niceą z drugiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 273/08)

(Dz.U.UE C z dnia 28 października 2008 r.)

1. Na mocy art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (1), zgodnie z decyzjami samorządu terytorialnego Korsyki z dnia 19 czerwca 2008 r. oraz dnia 9 października 2008 r. Francja podjęła decyzję o zmianie, począwszy od dnia 29 marca 2009 r., obowiązku użyteczności publicznej nałożonego na regularne połączenia lotnicze pomiędzy Ajaccio, Bastią, Calvi oraz Figari z jednej strony a Marsylią i Niceą z drugiej, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 149 z 21 czerwca 2005 r.

2. NOWY OBOWIĄZEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ UWZGLĘDNIAJĄCY W SZCZEGÓLNOŚCI WYSPIARSKI CHARAKTER KORSYKI, JEST NASTĘPUJĄCY:

2.1. Minimalna częstotliwość lotów, rozkład lotów i zdolność przewozowa:

a) Pomiędzy Marsylią a Ajaccio:

– Częstotliwość lotów jest następująca:

(i) od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy - co najmniej trzy loty dziennie w obie strony, loty rano i wieczorem, których rozkład powinien umożliwiać przelot tam i zpowrotem w ciągu jednego dnia i spędzenie przynajmniej ośmiu godzin w Ajaccio i 11 w Marsylii oraz lot w środku dnia;

(ii) w soboty, niedziele i dni wolne od pracy - co najmniej trzy loty dziennie w obie strony, w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia.

– Połączenia muszą być wykonywane bez międzylądowania między Ajaccio a Marsylią.

– Oferowana zdolność przewozowa powinna pozwalać na przewóz ładunków lub poczty oraz spełniać następujące wymogi dotyczące przewozów pasażerskich:

(i) od poniedziałku do piątku - podstawowa zdolność przewozowa rano i wieczorem musi wynosić co najmniej 140 miejsc;

(ii) minimalna oferowana tygodniowa zdolność przewozowa, opublikowana w rozkładach lotów (suma zdolności przewozowej w obie strony) musi być następująca:

– na przestrzeni całego roku minimalna podstawowa zdolność przewozowa musi wynosić co najmniej 5.250 miejsc tygodniowo, z czego 750 miejsc dziennie w soboty i niedziele;

– Wymieniona podstawowa zdolność przewozowa zwiększa się dodatkowo:

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: o 2.650 miejsc tygodniowo,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: o 1.600 miejsc tygodniowo,

(iii) Uwzględniając szczytowe obciążenia ruchu na przestrzeni roku, związane z terminami wakacji szkolnych oraz świąt (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, długie weekendy oraz zwyczajowe dni wyjazdów i powrotów z wakacji letnich), należy zapewnić dodatkową minimalną zdolność przewozową (suma zdolności przewozowej w obie strony) i wynoszącą:

– w zimowym sezonie lotniczym IATA: 6.300 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie,

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: 6.300 miejsc na ten okres,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: 6.300 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie.

Do dodatkowej zdolności przewozowej nie zalicza się niewykorzystanych miejsc z podstawowej zdolności przewozowej, które mogą być ewentualnie samorzutnie oferowane do sprzedaży.

Dodatkowe miejsca muszą być oferowane do sprzedaży co najmniej dwa miesiące przed datą odnośnego lotu.

– Rozkład lotów oraz rozmieszczenie w ciągu roku różnych zdolności przewozowych będą uzgodnione przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce. W tym celu, przed opracowaniem wyżej wymienionego protokołu, przewoźnik przedstawi swoją propozycję programu eksploatacji zgodnie z modelem informatycznym wskazanym przez Urząd ds. Transportu. W przypadku gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte, ostateczna decyzja należy do Urzędu ds. Transportu.

b) Pomiędzy Marsylią a Bastią:

– Częstotliwość lotów jest następująca:

(i) od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy - co najmniej trzy loty dziennie w obie strony; loty rano i wieczorem, których rozkład powinien umożliwiać przelot tam i zpowrotem w ciągu jednego dnia i spędzenie przynajmniej ośmiu godzin w Bastii i 11 godzin w Marsylii oraz lot w środku dnia;

(ii) w soboty, niedziele i dni wolne od pracy - co najmniej trzy loty dziennie w obie strony, w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia.

– Połączenia muszą być wykonywane bez międzylądowania między Bastią a Marsylią.

– Oferowana zdolność przewozowa powinna pozwalać na przewóz ładunków i/lub poczty oraz spełniać następujące wymogi dotyczące przewozów pasażerskich:

(i) od poniedziałku do piątku - podstawowa zdolność przewozowa rano i wieczorem musi wynosić co najmniej 140 miejsc;

(ii) minimalna oferowana tygodniowa zdolność przewozowa, opublikowana w rozkładach lotów (suma zdolności przewozowej w obie strony) musi być następująca:

– na przestrzeni całego roku minimalna podstawowa zdolność przewozowa musi wynosić co najmniej 5.250 miejsc tygodniowo, w tym 750 miejsc dziennie, w soboty i niedziele;

– Wymieniona podstawowa zdolność przewozowa zwiększa się dodatkowo:

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: o 2.650 miejsc tygodniowo,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: o 1.600 miejsc tygodniowo,

(iii) Uwzględniając szczytowe obciążenia ruchu na przestrzeni roku, związane z terminami wakacji szkolnych oraz świąt (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, długie weekendy oraz zwyczajowe dni wyjazdów i powrotów z wakacji letnich), należy zapewnić dodatkową minimalną zdolność przewozową (suma zdolności przewozowej w obie strony) uzgodnioną przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce i wynoszącą:

– w zimowym sezonie lotniczym IATA: 6.300 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie,

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: 6.300 miejsc na ten okres,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: 6.300 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie.

Do dodatkowej zdolności przewozowej nie zalicza się niewykorzystanych miejsc z podstawowej zdolności przewozowej, które mogą być ewentualnie samorzutnie oferowane do sprzedaży.

Dodatkowe miejsca muszą być oferowane do sprzedaży co najmniej dwa miesiące przed datą odnośnego lotu.

– Rozkład lotów oraz rozmieszczenie w ciągu roku różnych zdolności przewozowych będą uzgodnione przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce. W tym celu, przed opracowaniem wyżej wymienionego protokołu, przewoźnik przedstawi swoją propozycję programu eksploatacji zgodnie z modelem informatycznym wskazanym przez Urząd ds. Transportu. W przypadku gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte, ostateczna decyzja należy do Urzędu ds. Transportu.

c) Pomiędzy Marsylią a Calvi:

– Częstotliwość lotów jest następująca:

(i) w czasie sezonu zimowego IATA - co najmniej jeden lot dziennie tam i z powrotem, którego rozkład powinien umożliwiać spędzenie od 7 do 10 godzin w Marsylii od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w zależności od godzin otwarcia portu lotniczego w Calvi;

(ii) w soboty, niedziele i dni wolne od pracy - co najmniej dwa loty dziennie w obie strony;

(iii) w czasie sezonu letniego IATA - co najmniej dwa loty dziennie tam i z powrotem, których rozkład powinien umożliwiać spędzenie od 7 do 10 godzin w Marsylii od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w zależności od godzin otwarcia portu lotniczego w Calvi.

– Połączenia muszą być wykonywane bez międzylądowania między Marsylią a Calvi.

– Oferowana zdolność przewozowa powinna pozwalać na przewóz ładunków i/lub poczty oraz spełniać następujące wymogi dotyczące przewozów pasażerskich:

(i) minimalna oferowana tygodniowa zdolność przewozowa, opublikowana w rozkładach lotów (suma zdolności przewozowej w obie strony) musi być następująca:

– na przestrzeni całego roku minimalna podstawowa zdolność przewozowa musi wynosić co najmniej 950 miejsc tygodniowo, zwiększoną do 1.500 miejsc w czasie letniego sezonu IATA;

– W okresie 10 tygodni od końca czerwca do początku września wymieniona podstawowa zdolność przewozowa zwiększa się dodatkowo: o 550 miejsc tygodniowo,

(ii) Uwzględniając szczytowe obciążenia ruchu na przestrzeni roku, związane z terminami wakacji szkolnych oraz świąt (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, długie weekendy oraz zwyczajowe dni wyjazdów i powrotów z wakacji letnich), należy zapewnić dodatkową minimalną zdolność przewozową (suma zdolności przewozowej w obie strony) uzgodnioną przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce i wynoszącą:

– w zimowym sezonie lotniczym IATA: 1.050 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie,

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: 4.000 miejsc na ten okres,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: 5.500 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie.

Do dodatkowej zdolności przewozowej nie zalicza się niewykorzystanych miejsc z podstawowej zdolności przewozowej, które mogą być ewentualnie samorzutnie oferowane do sprzedaży.

Dodatkowe miejsca muszą być oferowane do sprzedaży co najmniej dwa miesiące przed datą odnośnego lotu.

– Rozkład lotów oraz rozmieszczenie w ciągu roku różnych zdolności przewozowych będą uzgodnione przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce. W tym celu, przed opracowaniem wyżej wymienionego protokołu, przewoźnik przedstawi swoją propozycję programu eksploatacji zgodnie z modelem informatycznym wskazanym przez Urząd ds. Transportu. W przypadku gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte, ostateczna decyzja należy do Urzędu ds. Transportu.

d) Pomiędzy Marsylią a Figari:

– Częstotliwość lotów jest następująca:

(i) od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy - co najmniej dwa loty dziennie w obie strony rano i wieczorem, których rozkład powinien umożliwiać spędzenie przynajmniej dziesięciu godzin w Marsylii i siedmiu godzin w Figari;

(ii) w soboty, niedziele i dni wolne od pracy - co najmniej dwa loty dziennie w obie strony;

– Połączenia muszą być wykonywane bez międzylądowania między Marsylią a Figari.

– Oferowana zdolność przewozowa powinna pozwalać na przewóz ładunków lub poczty oraz spełniać następujące wymogi dotyczące przewozów pasażerskich:

(i) minimalna oferowana tygodniowa zdolność przewozowa, opublikowana w rozkładach lotów (suma zdolności przewozowej w obie strony) musi być następująca:

– na przestrzeni całego roku podstawowa zdolność przewozowa wynosi 1.500 miejsc tygodniowo, zwiększone do 1.700 miejsc w czasie letniego sezonu IATA,

– W okresie 10 tygodni od końca czerwca do początku września wymieniona podstawowa zdolność przewozowa zwiększa się dodatkowo: o 1.300 miejsc tygodniowo,

(ii) Uwzględniając szczytowe obciążenia ruchu na przestrzeni roku, związane z terminami wakacji szkolnych oraz świąt (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, długie weekendy oraz zwyczajowe dni wyjazdów i powrotów z wakacji letnich), należy zapewnić dodatkową minimalną zdolność przewozową (suma zdolności przewozowej w obie strony) uzgodnioną przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce i wynosi:

– w zimowym sezonie lotniczym IATA: 1.050 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie;

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: 4.000 miejsc na ten okres,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: 5.500 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie.

Do dodatkowej zdolności przewozowej nie zalicza się niewykorzystanych miejsc z podstawowej zdolności przewozowej, które mogą być ewentualnie samorzutnie oferowane do sprzedaży.

Dodatkowe miejsca muszą być oferowane do sprzedaży co najmniej dwa miesiące przed datą odnośnego lotu.

– Rozkład lotów oraz rozmieszczenie w ciągu roku różnych zdolności przewozowych będą uzgodnione przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce. W tym celu, przed opracowaniem wyżej wymienionego protokołu, przewoźnik przedstawi swoją propozycję programu eksploatacji zgodnie z modelem informatycznym wskazanym przez Urząd ds. Transportu. W przypadku gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte, ostateczna decyzja należy do Urzędu ds. Transportu.

e) Pomiędzy Niceą a Ajaccio:

– Częstotliwość lotów jest następująca:

(i) od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy - co najmniej trzy loty dziennie w obie strony; loty rano i wieczorem, których rozkład powinien umożliwiać przelot tam i zpowrotem w ciągu jednego dnia i spędzenie przynajmniej ośmiu godzin w Ajaccio i 11 godzin w Nicei oraz lot w środku dnia;

(ii) razem co najmniej 6 lotów tam i z powrotem od soboty do niedzieli;

(iii) co najmniej 3 loty tam i z powrotem w dni wolne od pracy, poza sobotami i niedzielami.

– Połączenia muszą być wykonywane bez międzylądowania między Ajaccio a Niceą.

– Oferowana zdolność przewozowa powinna pozwalać na przewóz ładunków i/lub poczty oraz spełniać następujące wymogi dotyczące przewozów pasażerskich:

(i) od poniedziałku do piątku - podstawowa zdolność przewozowa rano i wieczorem musi wynosić co najmniej 60 miejsc;

(ii) minimalna oferowana tygodniowa zdolność przewozowa, opublikowana w rozkładach lotów (suma zdolności przewozowej w obie strony) musi być następująca:

– na przestrzeni całego roku podstawowa zdolność przewozowa wynosi 2.650 miejsc tygodniowo.

– wymieniona podstawowa zdolność przewozowa zwiększa się dodatkowo:

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: o 950 miejsc tygodniowo,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: o 450 miejsc tygodniowo,

(iii) Uwzględniając szczytowe obciążenia ruchu na przestrzeni roku, związane z terminami wakacji szkolnych oraz świąt (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, długie weekendy oraz zwyczajowe dni wyjazdów i powrotów z wakacji letnich), należy zapewnić dodatkową minimalną zdolność przewozową (suma zdolności przewozowej w obie strony) uzgodnioną przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce i wynoszącą:

– w zimowym sezonie lotniczym IATA: 1.600 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie,

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: 4.200 miejsc na ten okres,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: 3.200 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie.

f) Pomiędzy Niceą a Bastią:

– Częstotliwość lotów jest następująca:

(i) od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy - co najmniej trzy loty dziennie w obie strony; loty rano i wieczorem, których rozkład powinien umożliwiać przelot tam i zpowrotem w ciągu jednego dnia i spędzenie przynajmniej ośmiu godzin w Bastii i 11 godzin w Nicei oraz lot w środku dnia;

(ii) razem co najmniej 6 lotów tam i z powrotem od soboty do niedzieli;

(iii) co najmniej 3 loty tam i z powrotem w dni wolne od pracy, poza sobotami i niedzielami.

– Połączenia muszą być wykonywane bez międzylądowania między Bastią a Niceą.

– Oferowana zdolność przewozowa powinna pozwalać na przewóz ładunków i/lub poczty oraz spełniać następujące wymogi dotyczące przewozów pasażerskich:

(i) od poniedziałku do piątku - podstawowa zdolność przewozowa rano i wieczorem musi wynosić co najmniej 60 miejsc;

(ii) minimalna oferowana tygodniowa zdolność przewozowa, opublikowana w rozkładach lotów (suma zdolności przewozowej w obie strony) musi być następująca:

– na przestrzeni całego roku podstawowa zdolność przewozowa wynosi 2.650 miejsc tygodniowo,

– wymieniona podstawowa zdolność przewozowa zwiększa się dodatkowo:

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: o 550 miejsc tygodniowo,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: o 300 miejsc tygodniowo,

(iii) Uwzględniając szczytowe obciążenia ruchu na przestrzeni roku, związane z terminami wakacji szkolnych oraz świąt (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, długie weekendy oraz zwyczajowe dni wyjazdów i powrotów z wakacji letnich), należy zapewnić dodatkową minimalną zdolność przewozową (suma zdolności przewozowej w obie strony) uzgodnioną przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce i wynoszącą:

– w zimowym sezonie lotniczym IATA: 1.600 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie,

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: 3.200 miejsc na ten okres,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: 3.200 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie.

Do dodatkowej zdolności przewozowej nie zalicza się niewykorzystanych miejsc z podstawowej zdolności przewozowej, które mogą być ewentualnie samorzutnie oferowane do sprzedaży.

Dodatkowe miejsca muszą być oferowane do sprzedaży co najmniej dwa miesiące przed datą odnośnego lotu.

– Rozkład lotów oraz rozmieszczenie w ciągu roku różnych zdolności przewozowych będą uzgodnione przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce. W tym celu, przed opracowaniem wyżej wymienionego protokołu, przewoźnik przedstawi swoją propozycję programu eksploatacji zgodnie z modelem informatycznym wskazanym przez Urząd ds. Transportu. W przypadku gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte, ostateczna decyzja należy do Urzędu ds. Transportu.

g) Pomiędzy Niceą a Calvi:

– Częstotliwość lotów jest następująca: co najmniej 1 lot w obie strony.

– Połączenia muszą być wykonywane bez międzylądowania między Niceą a Calvi.

– Oferowana zdolność przewozowa musi spełniać następujące warunki:

(i) minimalna oferowana tygodniowa zdolność przewozowa, opublikowana w rozkładach lotów (suma zdolności przewozowej w obie strony) musi być następująca:

– na przestrzeni całego roku podstawowa zdolność przewozowa wynosi 600 miejsc tygodniowo.

– wymieniona podstawowa zdolność przewozowa zwiększa się dodatkowo:

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: o 1.400 miejsc tygodniowo,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: o 400 miejsc tygodniowo,

(ii) Uwzględniając szczytowe obciążenia ruchu na przestrzeni roku, związane z terminami wakacji szkolnych oraz świąt (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, długie weekendy oraz zwyczajowe dni wyjazdów i powrotów z wakacji letnich), należy zapewnić dodatkową minimalną zdolność przewozową (suma zdolności przewozowej w obie strony) uzgodnioną przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce i wynosi:

– w zimowym sezonie lotniczym IATA: 1.050 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie,

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: 1.600 miejsc na ten okres,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: 2.300 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie.

Do dodatkowej zdolności przewozowej nie zalicza się niewykorzystanych miejsc z podstawowej zdolności przewozowej, które mogą być ewentualnie samorzutnie oferowane do sprzedaży.

Dodatkowe miejsca muszą być oferowane do sprzedaży co najmniej dwa miesiące przed datą odnośnego lotu.

– Rozkład lotów oraz rozmieszczenie w ciągu roku różnych zdolności przewozowych będą uzgodnione przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce. W tym celu, przed opracowaniem wyżej wymienionego protokołu, przewoźnik przedstawi swoją propozycję programu eksploatacji zgodnie z modelem informatycznym wskazanym przez Urząd ds. Transportu. W przypadku gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte, ostateczna decyzja należy do Urzędu ds. Transportu.

h) Pomiędzy Niceą a Figari:

– Częstotliwość lotów jest następująca: co najmniej 1 lot dziennie w obie strony.

– Połączenia muszą być wykonywane bez międzylądowania między Niceą a Figari.

– Oferowana zdolność przewozowa powinna pozwalać na przewóz ładunków i/lub poczty oraz spełniać następujące wymogi dotyczące przewozów pasażerskich:

(i) minimalna oferowana tygodniowa zdolność przewozowa, opublikowana w rozkładach lotów (suma zdolności przewozowej w obie strony) musi być następująca:

– na przestrzeni całego roku podstawowa zdolność przewozowa wynosi 600 miejsc tygodniowo.

– wymieniona podstawowa zdolność przewozowa zwiększa się dodatkowo:

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: o 1.400 miejsc tygodniowo,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: o 400 miejsc tygodniowo.

(ii) Uwzględniając szczytowe obciążenia ruchu na przestrzeni roku, związane z terminami wakacji szkolnych oraz świąt (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, długie weekendy oraz zwyczajowe dni wyjazdów i powrotów z wakacji letnich), należy zapewnić dodatkową minimalną zdolność przewozową (suma zdolności przewozowej w obie strony) uzgodnioną przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce i wynosi:

– w zimowym sezonie lotniczym IATA: 1.050 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie,

– w ciągu dziesięciu tygodni począwszy od końca czerwca do początku września: 2.650 miejsc na ten okres,

– podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: 2.300 miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie.

Do dodatkowej zdolności przewozowej nie zalicza się niewykorzystanych miejsc z podstawowej zdolności przewozowej, które mogą być ewentualnie samorzutnie oferowane do sprzedaży.

Dodatkowe miejsca muszą być oferowane do sprzedaży co najmniej dwa miesiące przed datą odnośnego lotu.

– Rozkład lotów oraz rozmieszczenie w ciągu roku różnych zdolności przewozowych będą uzgodnione przed rozpoczęciem każdego sezonu lotniczego w protokole ustaleń z Urzędem ds. Transportu na Korsyce. W tym celu, przed opracowaniem wyżej wymienionego protokołu, przewoźnik przedstawi swoją propozycję programu eksploatacji zgodnie z modelem informatycznym wskazanym przez Urząd ds. Transportu. W przypadku gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte, ostateczna decyzja należy do Urzędu ds. Transportu.

2.2. Taryfy

Podane taryfy nie uwzględniają kosztów dystrybucji, podatków i należności per capita pobieranych przez państwo, samorząd terytorialny oraz władze portu lotniczego, wyszczególnionych na bilecie lotniczym:

– Taryfa normalna na trasie między Marsylią a Korsyką w jedną stronę może wynosić maksymalnie 115 EUR, a w okresie dziesięciu tygodni od końca czerwca do początku września - maksymalnie 120 EUR; na trasie między Niceą a Korsyką może wynosić maksymalnie 111 EUR, a w okresie dziesięciu tygodni od końca czerwca do początku września - maksymalnie 116 EUR.

– Rezydenci Korsyki, odbywający podróż tam i z powrotem z Korsyki na podstawie biletów zakupionych na Korsyce, posiadających ważność odpowiadającą pobytowi poza Korsyką krótszemu niż 40 dni, z wyjątkiem studentów-rezydentów poniżej 27 roku życia, młodzieży mieszkającej na Korsyce a uczącej się na kontynencie oraz niepełnoletnich dzieci rozwiedzionych rodziców, z których jedno mieszka na Korsyce, mogą przez cały rok korzystać ze stałej taryfy w wysokości 46 EUR za odcinek na trasie Marsylia - Korsyka oraz z taryfy 43 EUR za odcinek na trasie Nicea - Korsyka, bez ograniczeń trasy i zdolności przewozowej.

– W odniesieniu do połączeń Marsylia - Korsyka pasażerowie korzystający ze stałej taryfy wynoszącej maksymalnie 53 EUR za odcinek, zwiększonej do 58 EUR maksymalnie w okresie dziesięciu tygodni od końca czerwca do początku września oraz w odniesieniu do połączeń Nicea - Korsyka z taryfy 50 EUR za odcienek, zwiększonej do 55 EUR maksymalnie w okresie dziesięciu tygodni od końca czerwca do początku września należą do następujących kategorii:

(i) młodzież do 25 roku życia;

(ii) osoby powyżej 60 roku życia;

(iii) studenci do 27 roku życia;

(iv) rodziny (przynajmniej dwie spokrewnione ze sobą osoby podróżujące razem);

(v) osoby niepełnosprawne.

W ramach limitu wynoszącego 50 % dziennej zdolności przewozowej na odcinek na każdej trasie, w odniesieniu do wyżej wymienionych kategorii pasażerów, przewoźnik zobowiązany jest zezwolić na sprzedaż biletów bez ograniczeń, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych miejsc.

W odniesieniu do wszystkich kategorii pasażerów przewoźnik może zażądać, aby bilety były wydawane i wykupywane w terminie odpowiadającym dokonaniu rezerwacji, na podstawie tabeli sporządzonej we współpracy z Urzędem ds. Transportu na Korsyce.

Pasażerowie korzystający z taryfy zastrzeżonej dla rezydentów powinni mieć takie same warunki wstępu na pokład jak pasażerowie podróżujący według taryfy normalnej.

W przypadku nadmiernego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli przewoźników wzrostu składników kosztów mających wpływ na obsługę połączeń lotniczych, podane maksymalne taryfy mogą zostać podwyższone proporcjonalnie do stwierdzonego wzrostu. Przewoźnicy obsługujący połączenia są zawiadamiani o zmianach maksymalnych cen w terminie dostosowanym do okoliczności.

Natomiast w przypadku gdy wzrost kosztów, który spowodował podwyżkę taryf, zniknie oraz gdy zostanie to stwierdzone w takich samych warunkach, w szczególności w odniesieniu do czasu trwania, podwyżka taryf zostanie cofnięta w takim samym terminie, w jakim została wprowadzona, po powiadomieniu o tej zmianie przewoźnika.

Informacja o wszystkich taryfach musi być stale dostępna w co najmniej jednym międzynarodowym systemie rezerwacji biletów, a bilety we wszystkich oferowanych pasażerom taryfach możliwe do nabycia we wspomnianym systemie w następujących miejscach: centrum rezerwacji, biura podróży, Internet, punkty odprawy na lotnisku. Każda z tych form sprzedaży musi oferować użytkownikowi jasne i precyzyjne informacje na nośniku papierowym lub elektronicznym, zawierające obowiązujące warunki cenowe, wyrażone w kwotach po odliczeniu podatku od wartości dodanej oraz wszystkich opłat wchodzących w skład ceny, związanych z kosztami dystrybucji zależnymi od wybranej formy sprzedaży.

Przewoźnicy, bez wprowadzania systemu ograniczeń, będą musieli stworzyć odpowiednie warunki do przyjęcia następujących kategorii pasażerów:

– dzieci powyżej 4 roku życia podróżujące bez opieki (kategoria UM zgodnie z przepisami IATA), bez dodatkowych opłat taryfowych,

– pasażerowie niepełnosprawni ruchowo lub o stwierdzonym inwalidztwie (WCHR, WCHS, WCHC) mają prawo wstępu na pokład zgodnie z przepisami IATA. W tym celu przewoźnik ma obowiązek wykazać się posiadaniem dwóch zatwierdzonych par noszy. Dodatkowe, narzucone z tego tytułu opłaty, nie mogą przekraczać sumy cen za miejsca zajęte przy przewozie tej kategorii pasażerów.

Dopuszczalny, zatwierdzony przez przewoźnika, ciężar przewożonego bezpłatnie bagażu wynosi 20 kg na pasażera. Każdy dodatkowy kilogram bagażu na pasażera może podlegać wyłącznie opłacie nieprzekraczającej kwoty 1 EUR, bez względu na formę opłaty.

Przewoźnik może zawrzeć porozumienie o wzajemnym honorowaniu dokumentów przewozowych IATA dotyczące, w odniesieniu do każdej trasy, przynajmniej jednego przewoźnika obsługującego krajowe połączenia lotnicze w szczególności Paryż (Orly), usług przewozów lotniczych wykonywanych z portu lotniczego w Marsylii lub Nicei, z możliwością kalkulacji cen i nadawania bagażu na całą trasę. Szczegółowe zasady stosowania można będzie określić w ramach okresowych protokołów ustaleń zawieranych pomiędzy przewoźnikiem a Urzędem ds. Transportu na Korsyce.

2.3. Ciągłość obsługi

Z wyjątkiem przypadków zaistnienia siły wyższej, liczba lotów odwołanych bezpośrednio z winy przewoźnika nie powinna przekraczać 1 % liczby lotów przewidzianych w programie obsługi połączenia na sezon lotniczy IATA, nie wliczając lotów dodatkowych.

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 lit. c) wspomnianego rozporządzenia (EWG) nr 2408/92, każdy przewoźnik lotniczy zamierzający obsługiwać którekolwiek z wymienionych połączeń musi udzielić gwarancji, że będzie je obsługiwał przez okres co najmniej dwunastu kolejnych miesięcy.

Przewoźnik może zaprzestać obsługi połączeń wyłącznie z zachowaniem co najmniej sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2.4. Warunki obsługi połączeń

Każdy przewoźnik wspólnotowy zamierzający obsługiwać połączenia lotnicze na którejkolwiek z tras objętej przedmiotowym obowiązkiem użyteczności publicznej powinien przedstawić szczegółowy opis sposobu wykonywania usług, zawierający w szczególności:

a) Rozkład lotów:

Rozkłady lotów (częstotliwość, rozkład godzinowy, rodzaj statku powietrznego itp.) będą podawane do wiadomości zgodnie z terminami wymienionymi w wymogach obowiązku użyteczności publicznej. Zostaną również szczegółowo określone warunki uruchomienia dodatkowych połączeń.

b) Polityka taryfowa:

Przewoźnik przedstawi szczegółową siatkę taryfową (taryfy normalne, taryfy ulgowe oraz zasady stosowania).

c) Warunki handlowe:

Przewoźnik przedstawi planowane warunki przewozu ładunków i/lub poczty, sprzedaży i systemu rezerwacji, przyjęcia dzieci podróżujących bez opieki (UM) i pasażerów niepełnosprawnych ruchowo, zgodnie z wymogami obowiązku użyteczności publicznej. Przewoźnik określi między innymi szczegółowo usługi oferowane na pokładzie i porozumienia o wzajemnym honorowaniu dokumentów przewozowych umożliwiające ewentualne przesiadki, zarówno w odniesieniu do połączeń krajowych jak i międzynarodowych.

d) Warunki techniczne:

Zostaną szczegółowo określone szczególne warunki umożliwiające obsługę połączeń i zapewniające ich regularność (w szczególności statki powietrzne i załogi rezerwowe).

Wspólnotowych przewoźników informuje się, że poważne i wielokrotne nieprzestrzeganie zobowiązań wynikających z przedmiotowego obowiązku użyteczności publicznej może skutkować nie tylko przewidzianymi karami administracyjnymi i/lub sankcjami prawnymi, lecz również wykluczeniem na okres pięciu lat tych przewoźników z uczestnictwa we wszelkich przetargach w sprawach podlegających władzom lokalnym Korsyki.

e) Warunki socjalne:

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. L 1224-1) przewoźnik ma obowiązek poinformowania o warunkach socjalnych obowiązujących w odniesieniu do zatrudnionego personelu.

______

(1) Dz.U. L 240 z 24.8.1992, s. 8.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.