Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca obowiązku użyteczności publicznej, nałożonego na obsługę regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Strasburgiem a Kopenhagą (Kastrup/Roskilde).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.246.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 października 2006 r.

Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca obowiązku użyteczności publicznej, nałożonego na obsługę regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Strasburgiem a Kopenhagą (Kastrup/Roskilde)

(2006/C 246/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 13 października 2006 r.)

1. Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, Francja podjęła decyzję o zmianie, z dniem 25 marca 2007 r., obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do obsługi regularnych połączeń lotniczych między Strasburgiem a Kopenhagą (Kastrup/Roskilde). Wymagania związane z tym obowiązkiem zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 348 z dnia 5 grudnia 2000 r.

2. Obowiązek użyteczności publicznej obejmuje:

2.1. W zakresie częstotliwości

Obsługa połączenia pomiędzy Kopenhagą a Strasburgiem, bez międzylądowania, powinna być zapewniona co najmniej dwa razy dziennie w obie strony od poniedziałku do piątku, przez cały rok z wyjątkiem sierpnia, gdy obsługa połączenia powinna być zapewniona co najmniej raz dziennie w obie strony od poniedziałku do piątku.

2.2. W zakresie floty i minimalnej zdolności przewozowej

Do obsługi połączeń powinien być zapewniony samolot z silnikami turboodrzutowymi, posiadający co najmniej dwadzieścia pięć miejsc siedzących.

2.3. W zakresie rozkładu lotów

Pierwszy lot w ciągu dnia z wylotem z Kopenhagi powinien umożliwić przesiadki z samolotów lecących ze Skandynawii i z innych państw europejskich.

Rozkłady lotów powinny być dostosowane do kalendarza sesji parlamentarnych, czyli przewidywać jeden przylot do Strasburga około godziny 14 i nie później, w przypadku sesji zaczynających się o godzinie 15, oraz jeden wylot ze Strasburga około godziny 17 i nie wcześniej, gdyż jest to godzina zakończenia sesji.

Oba codzienne połączenia powinny umożliwić pasażerom przelot trasy w obie strony w ciągu jednego dnia.

2.4. W zakresie sprzedaży biletów

Bilety powinny być sprzedawane w komputerowym systemie rezerwacji.

2.5. W zakresie ciągłości obsługi

Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, liczba lotów odwołanych z przyczyn bezpośrednio zależnych od przewoźnika nie powinna przekroczyć, w sezonie lotniczym IATA, 2 % liczby zaplanowanych lotów. Poza tym obsługa połączeń może zostać przerwana przez przewoźnika jedynie z zachowaniem minimalnego sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Przewoźnicy Wspólnoty są informowani, że obsługa połączeń bez przestrzegania obowiązku użyteczności publicznej może pociągnąć za sobą sankcje administracyjne i/lub sądowe.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.