Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.305.32

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 grudnia 2006 r.

Zgłoszenie władz norweskich dotyczące regionalnie zróżnicowanych składek na ubezpieczenie społeczne

Urząd Nadzoru EFTA podjął decyzję o niewnoszeniu zastrzeżeń przeciwko zgłoszonemu środkowi

(2006/C 305/11)

(Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2006 r.)

Data przyjęcia decyzji: 19 lipca 2006 r.

Państwo EFTA: Norwegia

Nr sprawy: 59280

Nazwa: Regionalnie zróżnicowane składki na ubezpieczenie społeczne

Cel: Zredukowanie zjawiska wyludniania najsłabiej zaludnionych regionów Norwegii lub zapobieganie mu poprzez stymulowanie zatrudnienia w tych regionach

Podstawa prawna: Artykuł 1 dorocznej rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej regionalnie zróżnicowanych stawek składek na ubezpieczenie społeczne itp., oraz sekcja 23-2 ustawy nr 19 z dnia 28 lutego 1997 r. dotycząca krajowego systemu ubezpieczeń (Folketrygdloven)

Budżet: Około 8,5 mld NOK (ok. 1 mld EUR) rocznie

Czas trwania: Od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.