Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.190.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 sierpnia 2009 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2009/C 190/01)

(Dz.U.UE C z dnia 13 sierpnia 2009 r.)

Data przyjęcia decyzji29.4.2009
Numer środka pomocy państwaN 53/08
Państwo członkowskiePolska
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Pomoc na restrukturyzację dla PABO Sp. z o.o.
Podstawa prawnaUstawa z dnia 30.8.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Ustawa z dnia 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa

Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyRestrukturyzacja zagrożonego przedsiębiorstwa
Forma pomocyUmorzenie zaległych podatków
Budżet569.263 PLN
Intensywność pomocy-
Czas trwaniaPomoc doraźna
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocUrząd Skarbowy Łódź Polesie

ul. 6-go Sierpnia 84/86

90-646 Łódź

POLSKA/POLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji26.2.2009
Numer środka pomocy państwaN 128/08
Państwo członkowskieNiemcy
RegionBrandenburg
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Vertragsnaturschutz
Podstawa prawnaArtikel 2 Brandenburgisches Naturschutzgesetz
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOchrona i poprawa stanu środowiska naturalnego
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetRoczne wydatki: 1,9 mln EUR

Całkowity budżet: 11,4 mln EUR

Intensywność pomocyDo 100 % kosztów kwalifikowalnych
Czas trwaniaOd daty zatwierdzenia przez Komisję z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLandesumweltamt Brandenburg

Seeburger Chaussee

14476 Potsdam

DEUTSCHLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji9.6.2009
Numer środka pomocy państwaN 652/08
Państwo członkowskieRepublika Słowacka
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Lesné hospodárske plány
Podstawa prawnazákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyLeśnictwo
Forma pomocyUsługi dotowane
Budżet-
Intensywność pomocy100 % kosztów kwalifikowalnych
Czas trwaniaOd daty zatwierdzenia przez Komisję do 31 grudnia 2013 r.
Sektory gospodarkiLeśnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji23.4.2009
Numer środka pomocy państwaN 112/09
Państwo członkowskieNiderlandy
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Wijziging van de garantie voor landbouw bedrijven, onderdeel "garantstelling plus"
Podstawa prawnaKaderwet LNV-subisdies en Regeling LNV-subsidies
Rodzaj środka pomocyGwarancja
Cel pomocyŚrodek dotyczy dostosowania budżetu i wysokości pożyczki, a tym samym - wysokości gwarancji. Gwarancje udzielane są w celu wsparcia inwestycji związanych z odbudową, przejęciem, utrzymaniem lub ulepszeniem małych lub średnich gospodarstw rolnych
Forma pomocyPo wypłaceniu premii, gwarancja w wysokości 80 % pożyczki na inwestycje rolne
Budżet1,8 mln EUR (łączna kwota razem z N 358/08: 5,9 mln EUR)
Intensywność pomocyGwarancja plus: 3,33 %, gwarancja plus na pożyczki niepreferencyjne: 3,15 %
Czas trwania2009-2013, po zatwierdzeniu przez Komisję
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Agriculture, Nature and Food Quality

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji13.7.2009
Numer środka pomocy państwaN 366/09
Państwo członkowskieNiemcy
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Änderung der Verordnung über Steuererleichterungen für Agrardiesel
Podstawa prawnaEntwurf eines Änderungsgesetzes zur Änderung der Artikel 57 und 67 des Energiesteuergesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534 zuletzt geändert durch Artikel 30 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. S. 2794)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyObniżenie kosztów energii podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Forma pomocyZwrot podatku
Budżet570 mln EUR
Intensywność pomocy20 %
Czas trwaniaDo dnia 31 grudnia 2009 r.
Sektory gospodarkiA1 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocHauptzollamt
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.