Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.116.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 maja 2009 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 116/01)

(Dz.U.UE C z dnia 21 maja 2009 r.)

Data przyjęcia decyzji7.4.2009
Numer środka pomocy państwaN 408/08
Państwo CzłonkowskieNiemcy
RegionMecklenburg-Vorpommern
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Technologiefonds Mecklenburg-Vorpommern
Podstawa prawnaLandeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern, Beteiligungsgrund-sätze des Technologiefonds Mecklenburg-Vorpommern.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyBadania i rozwój, Kapitał podwyższonego ryzyka, Innowacyjność
Forma pomocyDotacje bezpośrednie, Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka, Inne formy pozyskiwania kapitału
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 6 mln EUR
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania1.1.2009-31.12.2016
Sektory gospodarkiWszystkie sektory
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Mecklenburg-Vorpommern

1048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji9.3.2009
Numer środka pomocy państwaN 452/08
Państwo CzłonkowskieNiemcy
RegionRheinland-Pfalz
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Innotop Rheinland Pfalz, R&D&I Scheme
Podstawa prawnaLandeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2 ff.), zuletzt geändert durch Euro-Anpassungsgesetz Rheinland-Pfalz vom 6. Februar 2001 (GVBlö. S. 29 ff.); Verwaltungs-vorschrift zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 2002.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyBadania i rozwój
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 10 mln EUR Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 70 mln EUR
Intensywność pomocy80 %
Czas trwania1.1.2009-31.12.2015
Sektory gospodarki-
Nazwa i adres organu przyznającego pomocInvestitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH

Holzhofstr. 4

55116 Mainz.

DEUTSCHLAND

Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji8.4.2009
Numer środka pomocy państwaN 540/08
Państwo CzłonkowskieWęgry
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Kulturális támogatáási program az EGT és Norvég Finanszírozási Mecha-niszmusok Keretében
Podstawa prawna201/2005. (IX. 27.) Kormányrendelet
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPromowanie kultury
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 14.140 mln HUF
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania1.1.2004-30.4.2009
Sektory gospodarkiDziałalność związana z kulturą, rekreacją i sportem
Nazwa i adres organu przyznającego pomocNemzeti Fejlesztési Ügynökség

Wesselényi u. 20-22.

1077 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji1.4.2009
Numer środka pomocy państwaN 627/08
Państwo CzłonkowskieNiemcy
RegionBrandenburg
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Frühphasenfonds Brandenburg für junge innovative Unternehmen
Podstawa prawnaLandeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz vom 20. Dezember 1971, zuletzt geändert durch Euro-Anpassungsgesetz Rheinland-Pfalz vom 6. Februar 2001 und Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Landeshau-shaltsordnung vom 20. Dezember 2002.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyBadania i rozwój, Innowacyjność, Kapitał podwyższonego ryzyka
Forma pomocyDostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka, Pożyczka uprzywilejowana, Inne formy pozyskiwania kapitału
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 20 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwania1.1.2009-31.12.2015
Sektory gospodarkiWszystkie sektory
Nazwa i adres organu przyznającego pomocFrühphasenfonds-Gesellschaft

Steinstraße 104-106

14480 Berlin

DETSCHLAND

Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.