Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.328.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 grudnia 2008 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2008/C 328/02)

(Dz.U.UE C z dnia 23 grudnia 2008 r.)

Data przyjęcia decyzji12.11.2008
Numer środka pomocyNN 40/06 (ex N 92/06)
Państwo członkowskiePolska
Region-
Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc)Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Podstawa prawnaUstawa o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZwrot części podatku akcyzowego na mocy dyrektywy 2003/96/WE
Forma pomocyZwrot podatku
BudżetBudżet roczny w wysokości 1.058 mln PLN
Intensywność pomocy-
Czas trwania pomocy2006-2013
Sektory gospodarkirolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

PL-00-916 Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

PL-00-930 Warszawa

Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji27.10.2008
Numer środka pomocyN 556/07
Państwo członkowskieCypr
Region-
Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc)Σχέδιο παροχής κινήτρων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές
Podstawa prawnaDekret
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPomoc mająca na celu naprawę szkód spowodowanych pożarami
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet1.785.000 EUR
Intensywność pomocyMaksymalnie 100 %
Czas trwania pomocy6 lat
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocΥπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωργίας

CY-1439 Λευκωσία

Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji11.11.2008
Numer środka pomocyN 362/08
Państwo członkowskieGrecja
Region-
Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc)«Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμός) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολική βροχόπτωση, χαλάζι, παγετό, χιονόπτωση, χιονοθύελλα, ξηρασία), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2007» [Measures in favour of Greek producers whose agricultural holdings suffered damage from natural disasters (floods, landslides, earthquakes) and adverse weather conditions (wind storms, excessive rainfall, hail, ice, snow, snow storms, drought) from January-December 2007]
Podstawa prawnaΣχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης (Draft joint Ministerial Decision)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZłe warunki klimatyczne; klęski żywiołowe
Forma pomocyDotacje
Budżet70.000.000 EUR
Intensywność pomocyMaksymalnie 80 %
Czas trwania pomocyDo końca 2011 r.
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocΕΛ.Γ.Α. (EL.G.A.)

Μεσογείων 45 (Μesoyion 45)

GR-11510 Αθήνα (GR-11510 Αthens

Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji11.11.2008
Numer środka pomocyN 490/08
Państwo członkowskieNiemcy
RegionBayern
Nazwa środka pomocyWaldbewirtschaftungsregelung
Podstawa prawnaRichtlinie für Zuwendungen zu waldbaulichen Maßnahmen in Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (WALDFÖPF 2007)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOchrona, poprawa stanu i utrzymanie lasów
Forma pomocyDotacja
Budżet5.000.000 EUR
Intensywność pomocyMaksymalnie 100 %
Czas trwania pomocy2008-2013
Sektory gospodarkiLeśnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocÄmter für Landwirtschaft und Forsten des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaftund Forsten

Ludwigstr. 2

D-80539 München

Inne informacjeModyfikacja programu pomocy N 546/07

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.