Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.226.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2008 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 226/01)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2008 r.)

Data przyjęcia decyzji16.7.2008
Numer pomocyN 772/06
Państwo członkowskieNiemcy
RegionNiedersächsischen
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Richtlinie des Landes Niedersachsen für Garantien von Beteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft
Podstawa prawna§§ 23 und 44 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung; (Richtlinie des Landes Niedersachsen für Garantien von Beteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Runderlass des Niedersächsischen Finanzministeriums
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyKapitał podwyższonego ryzyka, małe i średnie przedsiębiorstwa
Forma pomocyGwarancja
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 100 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwania15.8.2008-31.12.2012
Sektory gospodarkiWszystkie sektory
Nazwa i adres organu przyznającego pomocNiedersächsische Finanzministerium

Schiffgraben 10

D-30159 Hannover

Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji16.7.2008
Numer pomocyN 520a/07
Państwo członkowskieFrancja
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Régime d'aide à la R&D&I des collectivités territoriales, et de l'État pour les aides à la R&D&I octroyées par le biais des fonds structurels
Podstawa prawnaArticles L 1511-2, L 1511-3 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne la gestion des fonds structurels: article 20 de la constitution française, et articles L 2251-1, L 3231-1, L 4211-1 du code général des collectivités territoriales
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyBadania i rozwój, innowacyjność
Forma pomocyDotacje bezpośrednie, pożyczka uprzywilejowana, dotacja na spłatę oprocentowania
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 30 mln EUR. Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 180 mln EUR
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaDo 31.12.2013
Sektory gospodarkiWszystkie sektory
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc-
Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji31.1.2008
Numer pomocyN 578/07
Państwo członkowskiePolska
RegionWielkopolskie
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o.
Podstawa prawnaProjekt Umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o.

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o. w Poznaniu pod nazwą: »Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o.«", w latach 2007-2009

Art. 117 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyRozwój regionalny, zatrudnienie
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,98 mln PLN
Intensywność pomocy2,8 %
Czas trwaniaDo 31.12.2009
Sektory gospodarkiPośrednictwo finansowe
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji23.6.2008
Numer pomocyN 593/07
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)The Energy Technologies Institute (ETI)
Podstawa prawnaSection 2 or 5 of the Science and Technology Act 1965, Section 5(2)(a) Regional Development Agencies Act 1998, The Engineering and Physical Science Research Council Royal Charter and the Technology Strategy Board Royal Charter
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyBadania i rozwój
Forma pomocyDotacje bezpośrednie, inne formy pozyskiwania kapitału
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 110 mln GBP. Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1.100 mln GBP
Intensywność pomocy80 %
Czas trwania1.7.2008-1.3.2018
Sektory gospodarkiWszystkie sektory
Nazwa i adres organu przyznającego pomocThe Department for Innovation, Universities and Skills

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

United Kingdom

Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji1.7.2008
Numer pomocyN 82/08
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Directed Research in Low Carbon Technology
Podstawa prawnaScience and Technology Act 1965 (as amended) and Environmental Protection Act 1990 (as amended)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyBadania i rozwój
Forma pomocyInne formy pozyskiwania kapitału, dotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 44 mln GBP
Intensywność pomocy80 %
Czas trwania1.7.2008-31.3.2014
Sektory gospodarkiWszystkie sektory
Nazwa i adres organu przyznającego pomocThe Carbon Trust 8th Floor 3 Clement's Inn London WC2A 2AZ United Kingdom
Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji10.7.2008
Numer pomocyN 187/08
Państwo członkowskieRepublika Czeska
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Program Výzkum v agrárním komplexu "VAK"
Podstawa prawnaZákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyBadania i rozwój
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1.135,957 mln CZK
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaDo 31.12.2014
Sektory gospodarkiRolnictwo, rybołówstwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo zemědělství

Těšnov 17

CZ-11705 Praha 1

Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.