Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.216.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 sierpnia 2008 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 216/02)

(Dz.U.UE C z dnia 23 sierpnia 2008 r.)

Data przyjęcia decyzji2.7.2008
Numer pomocyN 651/07
Państwo członkowskieFrancja
Region-
Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc)Prolongation et actualisation du plan d'aide aux transporteurs de marchandises par voies navigables (N 38/04) pour la période 2008-2012
Podstawa prawnaLa base légale est l'article 1er du décret no 60-1441 du 26 décembre 1991 portant statut de voies navigables de France, «l'établissement public [...] est notamment chargé [...] de rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation»
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPomoc ma na celu zachęcić sektor transportu do modernizacji żeglugi śródlądowej w zakresie przewozu towarów, aby zwiększyć jej konkurencyjność, ułatwić dostęp do nowych rynków i promować dostęp do zawodu przewoźnika
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetMaksymalnie 16,5 mln EUR
Intensywność pomocyŚrodki A1 i B1 - 30 %; środek B2 - 25 %; środek B3 - 50 %; środki C1 i C2 - 20 %; środek D1 - 50 %
Czas trwania pomocy5 lat (2008 r.-2012 r.)
Sektory gospodarkiŻegluga śródlądowa
Nazwa i adres organu przyznającego pomocVoies navigables de France
Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji5.8.2008
Numer pomocyN 46/08
Państwo członkowskieHiszpania
RegionGalicia
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Ayudas Públicas-Galicia-Producciones o coproducciones en lengua gallega
Podstawa prawnaLa Ley no 6/1999, de 1 de setiembre, del audiovisual de Galicia y las bases regu-ladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subven-ciones para producciones o coproducciones audiovisuales en lengua gallega
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPromowanie kultury
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 3,1 mln EUR
Intensywność pomocy50 %
Czas trwaniaDo 31.12.2011
Sektory gospodarkiDziałalność związana z kulturą, rekreacją i sportem
Nazwa i adres organu przyznającego pomocConsellería de Cultura e Deporte Xunta de Galicia San Caetano s/n E-15702 Santiago de Compostela (A Coruña)
Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji17.6.2008
Numer pomocyN 90/08
Państwo członkowskieAustria
RegionOberösterreich
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Veräußerung von Aktien der Energie AG Oberösterreich über eine Privatplazie-rung an ausgewählte Investoren
Podstawa prawnaBeschluß des Oberösterreichischen Landtages, Sitzung am 31. Januar 2008, XXVI. Gesetzgebungsperiode
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocy-
Forma pomocy-
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 884 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwania-
Sektory gospodarkiZaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Stubenring 1 A-1040 Wien
Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.