Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.297.14

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2006 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu 1

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 297/06)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2006 r.)

Data przyjęcia decyzji12.10.2006
Numer środka pomocyN 53/06
Państwo członkowskieBelgia
RegionFlanders (Flandria)
Nazwa środka pomocy"Proefproject van het Vlaamse Gewest voor subsidies voor het vervoer van containers via binnenvaart en estuaire vaart van en naar de Vlaamse kusthavens".
Podstawa prawnaBesluit van de Vlaamse regering tot toekenning van een toelage voor het transport via binnenvaart en estuaire vaart van de Vlaamse kusthavens naar het hinterland
Rodzaj środka pomocyProgram
Cel pomocy- doprowadzenie do przejścia z transportu drogowego do

transportu żeglugą śródlądową;

- rekompensata kosztów zewnętrznych, których nie ponosi

transport drogowy;

- osiągnięcie wystarczającej wielkości transportu

towarów po zakończeniu okresu początkowego, tak aby

mógł działać regularny transport śródlądowy

kontenerów pomiędzy portami nabrzeżnymi Flandrii, bez

konieczności jakiejkolwiek pomocy państwa

Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet6.240.776 EUR na 3 lata
Intensywność pomocy20 % kosztów całkowitych na budowę lub przebudowę statków do żeglugi w ujściach rzek. W ramach pomocy początkowej - 1,14 % i 3,16 % kosztów całkowitych transportu jednego kontenerowca TEU kierowanego odpowiednio do Flandrii i na obszar Renu
Czas trwania pomocy2006-2008
Sektory gospodarki:Żegluga śródlądowa
Nazwa i adres organu przyznającego pomocThe Region of Flanders via the Agency Waterwegen en Zeekanaal S.A.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:13.9.2006
Numer środka pomocy:N 223/06
Państwo członkowskie:Francja
Region:Région de la Martinique
Nazwa środka pomocyRégime d'aides sociales à caractère individuel au profit de certaines catégories de passagers des liaisons aériennes régulières entre la Martinique et la métropole, en application de l'article 60 de la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer
Podstawa prawna:Article 60 de la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer; décret no 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer; arrêté du 7 février 2006 fixant pour l'année 2006 la répartition de la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer; délibération du conseil régional de la Martinique no 04-1012 du 15 juin 2004 portant dispositif de continuité territoriale; délibération du conseil régional de la Martinique no 04-1711 du 6 octobre 2004 portant autorisation de signer des conventions avec les agences de voyage dans le cadre de la mise en place du dispositif de continuité territoriale; délibération du conseil régional de la Martinique no 05-1742 du 25 octobre 2005 portant modification du dispositif d'aide au voyage aérien
Rodzaj środka pomocy:Program pomocy
Cel pomocy:Poprawa mobilności mieszkańców Martyniki między wyspą i Francją kontynentalną
Forma pomocy:Przejęcie kosztu 50 % biletów lotniczych w obie strony
Budżet:Około 5 mln EUR rocznie
Intensywność pomocy:50 % ceny biletu w obie strony
Czas trwania pomocy:10 lat
Sektory gospodarki:Transport lotniczy
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:Conseil régional de la Martinique - Hôtel de Région - Plateau Roy-Cluny

Rue Defferre - BP 601 F-97200

Fort-de-France

Inne informacje:Sprawozdanie

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji4.7.2006
Numer pomocyN 279/06
Państwo członkowskieSłowacja
NazwaSEN Films s.r.o.
Podstawa prawnaa) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov,

b) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení

zákona č. 203/2004 - § 4 ods. 1, písm. d),

c) Výnos MK SR - 12947/05-110/30493 zo 16. novembra

2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyPromowanie kultury
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 9 mln SKK; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 30,6 mln SKK
Intensywność pomocy29,4 %
Czas trwania31 grudzień 2006 r.
Sektory gospodarkiDziałalność związana z kulturą, rekreacją i sportem
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, SK-813 31

Bratislava 1

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji12.10.2006
Numer pomocyN 348/2006
Państwo członkowskieNiderlandy
NazwaOvergangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten
Podstawa prawnaArtikel 60 Wetsvoorstel
Ministeriële Regeling
Kamerstukken 2005-2006 30308 nr. 2 & 3.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2007: 62 mln EUR, 2008: 40 mln EUR, 2009: 20 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 122 mln EUR
Czas trwania1 styczeń 2007 r. - 31 grudzień 2009 r.
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag, Nederland

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji13.9.2006
Numer środka pomocyN 387/06
Państwo członkowskieRepublika Słowacka
RegionNitriansky kraj
Nazwa środka pomocyRenty (t. j. odškodnenia za pracovné úrazy a choroby z povolania) pre Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza
Podstawa prawnaČlánok 7 nariadenia Rady (ES) č. 1407/2002 o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel v kombinácii s číslom 1 písm. f) prílohy k nariadeniu
Rodzaj środka pomocypomoc indywidualna
Cel pomocyKompensata za "przejęte zobowiązania"
Forma pomocyPłatność bezpośrednia
Budżet39,9 mln SKK
Czas trwania pomocy1.1.2005 - 31.12.2005
Sektory gospodarkiSektor górnictwa węgla
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji7.6.2006
Numer pomocyN 622/2005
Państwo członkowskieNiderlandy
NazwaSteunregeling voor de aanpassing van het Europese signaleringssysteem (ETCS) in series goederenlocomotieven
Podstawa prawnaRegeling, houdende bepalingen voor de subsidiëring van ombouw en typekeuring van ETCS in goederenlocomotieven
Cel pomocyPomoc finansowa na pokrycie kosztów zainstalowania urządzeń systemu ETCS w lokomotywach towarowych, które mają kursować na nowej trasie Betuwe
Budżet15 mln EUR
Intensywność pomocy50 % kosztów kwalifikowanych
Czas trwania2006 - 2007

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji13.9.2006
Numer środka pomocyNN 9/2006
Państwo członkowskieRepublika Słowacka
Nazwa środka pomocyPomoc państwa na rzecz górnictwa węgla kamiennego
Podstawa prawnaZákon č. 461/2003
Cel pomocyzamykanie kopalni
Budżet191 milionów SKK
Czas trwania pomocyOd roku 2004 do 2010

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji20.4.2004
Numer pomocyNN 54/01
Państwo członkowskieWłochy
RegionProvincia autonoma di Trento
NazwaProvvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci
Podstawa prawnaDeliberazione della giunta provinciale n. 6749 del 12 giugno 1998, concernente provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci - anni 1999 e 2000
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 10,9 mln EUR;

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 21,8 mln EUR

Intensywność pomocy45 %
Czas trwania1 styczeń 1999 r. - 31 grudzień 2000 r.
Sektory gospodarkiDziałalność związana z kulturą, rekreacją i sportem
Nazwa i adres organu przyznającego pomocProvincia autonoma di Trento - Piazza Dante 15, I-38100 Trento

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

1 Informacja zmieniona przez sprostowanie z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.C.06.306.27).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.