Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.248.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 października 2006 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 248/05)

(Dz.U.UE C z dnia 14 października 2006 r.)

Data przyjęcia decyzji26.7.2006
Nr pomocyN 58/05
Państwo członkowskieNiderlandy
RegionPolder van Biesland en Twickel
TytułBoeren voor Natuur
Podstawa prawnKaderwet voor subsidies van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid
Rodzaj środkaProgram pomocy
CelCelem tej pomocy jest stworzenie bardziej przyjaznego dla środowiska i zrównoważonego sposobu prowadzenia gospodarstwa na dwóch obszarach o tradycyjnych krajobrazach
Forma pomocyWypłaty roczne
Budżet565.570 EUR na rok
Intensywność100 %
Czas trwania10 lat
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterie van landbouw, natuurbeheer en voedselveiligheid

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http:/ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji31.8.2006
Nr pomocyN 215A/06
Państwo członkowskieWłochy
RegionFriuli Venezia Giulia
NazwaAiuti all'innovazione nel settore agricolo
Podstawa prawnaLegge regionale 10 novembre 2005, n. 26 e la Deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2006, n. 402 relativa al regolamento d'applicazione degli Aiuti all'innovazione nel settore agricolo
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPromowanie innowacyjności w sektorze rolnictwa poprzez wspieranie inwestycji, projektów pilotażowych i badań naukowych w zakresie technologii innowacyjnych. Wsparcie publiczne przyjmie formę pomocy na inwestycje (inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz inwestycje związane z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem nimi), pomocy na badania naukowe oraz pomocy na małe projekty pilotażowe i demonstracyjne stawiające sobie realistyczne cele w zakresie uprawy roślin nieżywnościowych
Forma pomocyDotacja
Budżet5 mln EUR na program
Intensywność pomocyPatrz pomoc N 26A/04
Czas trwaniaDo 12 stycznia 2011 r.
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegione Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Via A. Caccia, 17

I-33100 Udine

Inne informacjePomoc (ze zmianami) N 26A/04

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http:/ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji26.7.2006
Nr pomocyN 386/04
Państwo członkowskieWłochy
RegionFriuli-Wenecja Julijska
TytułRozporządzenie dotyczące przyznania pomocy finansowej dla zagrożonych przedsiębiorstw rolnych
Podstawa prawnaArticolo 16, commi 1-2 della legge regionale n. 18/2004 e deliberazione della Giunta regionale n. 1658 dell 8'luglio 2005
Rodzaj środkaProgram pomocy
CelPomoc na restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rolnym
Forma pomocyDotacja na spłatę odsetek
Budżet20 mln EUR
Intensywność15 % kredytu preferencyjnego
Czas trwania6 lat od zatwierdzenia programu pomocy przez Komisję
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Via A. Caccia, 17

I-33100 Udine

Dalsze informacjeWładze regionalne zobowiązały się do przedstawiania corocznego sprawozdania dotyczącego funkcjonowania programu

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http:/ec.europa.eu/community_law/state_aids/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.