Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.217.36

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 września 2006 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 217/05)

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2006 r.)

Data przyjęcia decyzji: 24.7.2006

Nr pomocy: N 384/06

Państwo członkowskie: Grecja

Tytuł: Pomoc na rzecz rolników greckich, których uprawy doznały strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami klimatycznymi (mróz, śnieg, wiatr) - zmiana danych technicznych w sprawie N 456/06

Podstawa prawna: Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (Φυτικό Kεφάλαιο, Φυτική Παραγωγή) - σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης

Rodzaj środka: System

Cel: Złe warunki klimatyczne

Forma proponowanej pomocy: Dotacje

Budżet: Zob. sprawa N 456/05 (280 000 000 EUR)

Intensywność: Od 50 do 100 %

Czas trwania: Do 5 lat

Sektory gospodarki: Rolnictwo.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

ΕΛΓΑ

Λεωφ. Μεσογείων 45

GR-11510 Αθήνα

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 24.7.2006

Nr pomocy: N 548/05 i N 303/06

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Andaluzja

Tytuł: Ayuda individual a la inversión para la construcción de una instalación de producción de zumo de frutas (cítricos)

Podstawa prawna:

N 548/06:

– Decreto 280/01, de 26 de diciembre, por el que se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores Agrícolas, Ganadero y Forestal incluidas en el Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía para el desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, aprobado en desarrollo del Artículo 4 de la Decisión de la Comisión de 29 de diciembre de 2000.

– Orden de 10 de julio de 2002, por el que se desarrolla parcialmente la sección 8a sobre ayudas para la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios, del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre.

N 303/06:

– Ley 50/85, de 27 de diciembre de incentivos regionales para la correción de desequilibrios económicos interterritoriales.

– Real Decreto 1535/87, de 11 de diciembre, por el que aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 50/85 de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales.

– Real Decreto 652/88, de 24 de mayo, de delimitación de la Zona de Promoción Económica de Andalucía (Modificado por el Real Decreto 652/1988, de 24 de junio, creación y delimitación de la Z.P.E. de Andalucía)

Rodzaj środka: Program pomocy

Cel: Rozwój regionalny poprzez zainicjowanie działalności przetwórczej, w której wykorzystywane są surowce produkowane w regionie (owoce cytrusowe) i tworzenie w ten sposób miejsc pracy

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia

Budżet: 31 969 838 EUR

Intensywność: Intensywność brutto: 46 %

Czas trwania: N 548/06: dwa lata, a N 303/06: trzy lata

Sektory gospodarki: Rolnictwo - przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do traktatu WE

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

548/05:

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

303/06:

Dirección General de Fondos Comunitarios

Ministerio de Economía y Hacienda

C/Castelló no 117 2a Planta - 28006

i

Dirección General de Industria Energía y Minas

Junta de Andalucía

Avda. Hytasa, 14

E-1071 Sevilla

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.