Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.214.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 września 2006 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 214/02)

(Dz.U.UE C z dnia 6 września 2006 r.)

Data przyjęcia decyzji: 2.3.2006

Numer pomocy: N 502/2005

Państwo Członkowskie: Niemcy

Nazwa pomocy: Ausbildungsbeihilfe zugunsten der N3 Engine Overhaul Services GmbH & Co. KG

Podstawa prawna: Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen des Freistaates Thüringen und der Europäischen Union zur Förderung der Berufsvorbereitung und Fortbildung

Rodzaj pomocy: Pomoc indywidualna

Cel: Szkolenia

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia

Budżet: 5 375 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 60 %

Czas trwania: 31.5.2008

Sektory gospodarcze: Ograniczona do transportu lotniczego

Nazwa i adres podmiotu udzielającego pomocy:

Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaates

Thüringen mbH (GfAW)

Warsbergstraße 1

D-99092 Erfurt

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 24.5.2006

Numer pomocy: N 601/2005

Państwo Członkowskie: Niderlandy

Nazwa pomocy: Integreren van het subsidie instrument voor Nieuw Energieonderzoek (NEO) in het besluit EOS Lange Termijn (N 101/2004)

Podstawa prawna: Kaderwet EZ-subsidies; Besluit tot wijziging van het Besluit EOS: lange termijn

Rodzaj pomocy: Program pomocy

Cel:

Badania i rozwój

Ochrona środowiska

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia

Budżet: 18 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania: 2.9.2014

Sektory gospodarcze: Wszystkie sektory

Nazwa i adres podmiotu udzielającego pomocy:

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101

2500 EC 's-Gravenhage

Nederland

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 20.3.2006

Numer pomocy: N 22/2006

Państwo Członkowskie: Republika Czeska

Nazwa pomocy: Výzkum pro řešení regionálních disparit

Podstawa prawna:

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů,

nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji,

usnesení vlády ze dne 26. října 2005 č. 1379 k návrhu programu výzkumu a vývoje "Výzkum pro řešení regionálních disparit",

programové prohlášení "Výzkum pro řešení regionálních disparit"

Rodzaj pomocy: Program pomocy

Cel: Badania i rozwój

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia

Budżet: 431 300 000 CZK

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania: 1.1.2007-31.12.2011

Sektory gospodarcze: Wszystkie sektory

Nazwa i adres podmiotu udzielającego pomocy:

Ministerstvo pro regionální rozvoj

Staroměstské náměstí 6

CZ-110 15 Praha 1

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 9.6.2006

Numer pomocy: N 42/2006

Państwo Członkowskie: Niemcy

Region: Sachsen

Nazwa pomocy: Sächsischer Beteiligungsfonds

Podstawa prawna: Vereinbarung des Freistaats Sachsen mit der Sächsischen Beteiligungsfonds GmbH iVm §§ 22, 23 SäHO; Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die Gewährung von Wachstums- und Innovationsbeteiligungen/ Beteiligungsähnlichen Finanzierungsformen durch die SBF Sächsische Beteiligungsfonds GmbH

Rodzaj pomocy: Program pomocy

Cel: Kapitał podwyższonego ryzyka

Forma pomocy: Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet: 21 470 000 EUR

Czas trwania: 1.1.2006-31.12.2006

Sektory gospodarcze: Wszystkie sektory

Nazwa i adres podmiotu udzielającego pomocy:

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Wilhelm-Buck-Straße 2

D-01097 Dresden

Postanschrift:

Postfach 100329

D-01073 Dresden

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 15.5.2006

Numer pomocy: N 212/2006

Państwo Członkowskie: Cypr

Nazwa pomocy: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩ Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΩ Ν ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩ Ν ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩ Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ Ν (Programme for the creation of new high tech and innovative enterprises through business incubators)

Podstawa prawna: Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθ. 62.938 και ηµεροµηνία 5.12.2005 αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται

Rodzaj pomocy: Program pomocy

Cel:

Badania i rozwój

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia

Budżet: 8 000 000 CYP

Maksymalna intensywność pomocy: 75 %

Czas trwania: 2.4.2007

Sektory gospodarcze: Wszystkie sektory

Nazwa i adres podmiotu udzielającego pomocy: Υπουργείο εµπορίου, βιοµηχανίας και τουρισµού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 26.6.2006

Numer pomocy: N 333/2006

Państwo Członkowskie: Niemcy

Region: Nordrhein-Westfalen

Nazwa pomocy: Technologie- und Innovationsprogramm NRW (TIP)

Podstawa prawna: Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Technologie- und Innovationsprogramm NRW (TIP) - RdErl. des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie, der Staatskanzlei und des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Rodzaj pomocy: Program pomocy

Cel: Badania i rozwój

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia

Budżet: 120 mln EUR rocznie

Maksymalna intensywność pomocy: 75 %

Czas trwania: 1.10.2006-30.9.2012

Sektory gospodarcze: Wszystkie sektory

Nazwa i adres podmiotu udzielającego pomocy:

Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen

Völklinger Str. 49

D-40221 Düsseldorf

Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes

NRW

Haroldstr. 4

D-40213 Düsseldorf

Staatskanzlei des Landes NRW

Stadttor 1

D-40219 Düsseldorf

NRW-Bank

Friedrichstr. 1

D-48145 Münster

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 26.6.2006

Numer pomocy: N 334/2006

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Nazwa pomocy: Modification to the Regional Venture capital Funds (C 56/2000)

Podstawa prawna: Industrial Development Act 1982, Section 8

Rodzaj pomocy: Program pomocy

Cel: Kapitał podwyższonego ryzyka

Forma pomocy: Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet: 74 475 000 GPB

Czas trwania: 10 lat

Sektory gospodarcze: Wszystkie sektory

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.