Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.112.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 maja 2006 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 112/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 12 maja 2006 r.)

Data przyjęcia decyzji10.2.2006
Numer pomocyN 306/2005
Państwo CzłonkowskieSłowacja
RegionZápadoslovenský kraj [Západne Slovensko]
TytułWelding Operations Services Slovakia, s.r.o.
Podstawa prawna1. Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci, v

znení neskorších predpisov

2. Zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných

stimuloch v znení neskorších predpisov, najmä §

2 ods. 1 písm. a) zákona č. 565/2001 Z. z. o

investičných stimuloch v znení neskorších

predpisov; stanovuje, že investičnými stimulmi

je štátna pomoc na počiatočné investície

poskytovaná na obstaranie hmotného investičného

majetku a nehmotného investičného majetku

potrebného na začatie výroby vo forme daňovej

úľavy

3. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v

znení neskorších predpisov a zákon č. 366/1999

Z. z. o daniach z príjmov, v znení neskorších

predpisov, v znení účinnom k 31. decembru 2003,

najmä § 52 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o

dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,

za podmienok uvedených v § 35b zákona č.

366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, v znení

účinnom k 31. decembru 2003

CeleRozwój regionalny - Zatrudnienie [Ograniczona do przemysłu wytwórczego]
Budżet46 968 000 SKK [1 176 082 EUR]
Maksymalna intensywność pomocy19 %
Inne informacjePomoc indywidualna - Korzyści podatkowe
Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym można znaleźć na stronie:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
Data przyjęcia decyzji7.2.2006
Numer pomocyN 611/2005
Państwo CzłonkowskiePolska [Wielkopolskie]
TytułProgram pomocy regionalnej dla przedsiębiorców mieście Gorzowie Wielkopolskim
Podstawa prawnaUstawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta: Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście Gorzowie Wielkopolskim

CeleRozwój regionalny [Wszystkie sektory]
BudżetRoczne planowane wydatki: 2 mln PLN
Czas trwaniaData końcowa: 31 grudnia 2006 r.
Maksymalna intensywność pomocy50 %
Inne informacjeKorzyści podatkowe
Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym można znaleźć na stronie:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
Data przyjęcia decyzji7.2.2006
Numer pomocyN 625/2005
Państwo CzłonkowskiePolska [Dolnośląskie]
TytułProgram pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w Gminie Żarów
Podstawa prawnaUstawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.

Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w Gminie Żarów

CeleRozwój regionalny [Wszystkie sektory]
BudżetRoczne planowane wydatki: 5 mln PLN
Czas trwaniaData końcowa: 31 grudnia 2006 r.
Maksymalna intensywność pomocy50 %
Inne informacjeKorzyści podatkowe
Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym można znaleźć na stronie:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.