Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.100.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 kwietnia 2013 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2013/C 100/07)

(Dz.U.UE C z dnia 6 kwietnia 2013 r.)

Nr pomocy: SA.35916 (12/XA)

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Oost-Vlaanderen

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Subsidie voor Agro Bedrijfshulp

Podstawa prawna: Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies aan erkende diensten voor bedrijfsverzorging of aan erkende federaties van diensten voor bedrijfsverzorging in de sector land- en tuinbouw

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 0,05 EUR (w mln)

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,05 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1 stycznia 2013 r.-31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

BELGIQUE/BELGIË

Adres internetowy:

http://www.oost-vlaanderen.be/docs/nl/8i/166reglementenlandbouwbedrijfsverzorgingcoor.pdf

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.35917 (12/XA)

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Oost-Vlaanderen

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Werkingssubsidie aan het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

Podstawa prawna: Besluit van de Deputatie betreffende werkingssubsidie aan het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,01 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1 stycznia 2013 r.-31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

BELGIQUE/BELGIË

Adres internetowy:

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm#subtitleN10064

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.35918 (12/XA)

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Oost-Vlaanderen

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Subsidie aan Economische Raad Oost-Vlaanderen voor een marktstrategisch plan voor de Oost-Vlaamse sierteelt

Podstawa prawna: Besluit van de Deputatie voor een subsidie aan Economische Raad Oost-Vlaanderen voor een marktstrategisch plan voor de Oost-Vlaamse sierteelt

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,06 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1 stycznia 2013 r.-31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

BELGIQUE/BELGIË

Adres internetowy:

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm#subtitleN10064

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.36339 (13/XA)

Państwo członkowskie: Bułgaria

Region: Bulgaria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: "Помощ за участие в киноложки изложби"

Podstawa prawna: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" за схема на държавна помощ

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,01 BGN (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 26 marca 2013 r.-31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Държавен фонд "Земеделие"

бул. "Цар Борис III" No 138

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Adres internetowy:

http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavn-apomosht/

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.36340 (13/XA) Państwo członkowskie: Bułgaria Region: Bulgaria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: "Помощ за участие на международни изложения - Ситеви в гр. Монпелие, Франция и Осми международен конгрес гр. Доха, Катар"

Podstawa prawna: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" за схема на държавна помощ

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,04 BGN (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 80 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 26 marca 2013 r.-31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Държавен фонд "Земеделие"

бул. "Цар Борис III" No 138

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Adres internetowy:

http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavn-apomosht/

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.36341 (13/XA)

Państwo członkowskie: Bułgaria

Region: Bulgaria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: "Помощ за участие в Специализирана изложба по млечно говедовъдство - гр. Сливен"

Podstawa prawna: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" за схема на държавна помощ

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,03 BGN (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 80 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 26 marca 2013 r.-31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Държавен фонд "Земеделие"

бул. "Цар Борис III" No 138

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Adres internetowy:

http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavn-apomosht/

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.36342 (13/XA)

Państwo członkowskie: Bułgaria

Region: Bulgaria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: "Помощ за участие в Национално говедовъдно изложение - гр. Сливен"

Podstawa prawna: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" за схема на държавна помощ

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,03 BGN (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 80 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 26 marca 2013 r.-31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Държавен фонд "Земеделие"

бул. "Цар Борис III" No 138

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Adres internetowy:

http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavn-apomosht/

Inne informacje: -

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.