Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.36.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2011 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2011 - budżet korygujący nr 1

(2012/C 36/19)

(Dz.U.UE C z dnia 9 lutego 2012 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.